Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de zakelijke verzekeringen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de zakelijke verzekeringen van Univé. 

Veelgestelde vragen over de aanhangwagenverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de aanhangwagenverzekering van Univé. 

Als u bij het afsluiten van de verzekering heeft vermeld dat u er dieren mee vervoert, dan is schade door dieren inderdaad meeverzekerd.

Ja. Het eigen risico bedraagt € 250,- per schadegeval.

In principe niet. Op de groene kaart van de trekkende auto staat de code 'AF'. Dit wil zeggen dat de auto inclusief een aanhanger is verzekerd voor het toebrengen van schade aan anderen. Maar aan de grens van Duitsland, Polen en Spanje kan men u vragen naar een aparte groene kaart voor de aanhangwagen. Vraag dus tijdig een groene kaart aan als u naar deze landen wilt gaan of erdoorheen wilt rijden.

Uw aanhangwagen, oplegger, paardentrailer of verkoopwagen kan op veel manieren beschadigen. Bijvoorbeeld door een aanrijding of als u het slachtoffer van vandalisme bent. Ook kan de aanhangwagen worden gestolen. Met deze verzekering bent u in deze gevallen verzekerd.

Nee, u bouwt geen no-claimkorting op.

Met deze verzekering kunt u een aanhanger, boot- of paardentrailer verzekeren. Ook voor een oplegger kunt u deze verzekering afsluiten.

Nee, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) is alleen verplicht voor motorrijtuigen. Voor de aanhangwagen geldt dat niet. De aanhangwagen is in het verkeer meeverzekerd op de verzekering van het trekkende motorrijtuig. En daarbuiten op uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan:

 • schade aan uw lading en schade aan de dieren die u in uw aanhangwagen vervoert;
 • de kosten voor herstel of vervanging van versleten onderdelen;
 • schade opgelopen tijdens de verhuur van uw aanhangwagen;
 • schade door slijtage, vocht en langzaam werkende (weers)invloeden;
 • schade aan banden, tenzij gelijktijdig ook een andere gedekte schade aan de aanhangwagen is ontstaan.

Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.

U bent verzekerd tegen schade aan uw eigen aanhangwagen, oplegger, paardentrailer, boottrailer of bagagewagen. Bijvoorbeeld door schade door een aanrijding, brand, storm of diefstal.

Ja, dat is zeker mogelijk. U kunt dan het best contact opnemen met een Univé-adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering van Univé.

Ja. Moet u voor uw bedrijf naar het buitenland? Met deze verzekering bent u voor alle bedrijfsactiviteiten verzekerd tegen schadeclaims uit het buitenland. Dit geldt alleen niet voor de Verenigde Staten en Canada. De verzekering geldt standaard binnen heel Europa en alleen voor zakenreizen wereldwijd. Bereken uw premie

Ja, in onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is productaansprakelijkheid standaard meeverzekerd. Schade die uw product veroorzaakt aan anderen is meeverzekerd. Ook schade aan de spullen van anderen is verzekerd. Bereken uw premie

Raakt een medewerker gewond door een ongeluk op het werk? Of wordt hij ziek door het werk? Dan bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan als blijkt dat u aansprakelijk bent. Dit valt onder werkgeversaansprakelijkheid en dit is onderdeel van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Milieuschade is met uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven maar beperkt verzekerd. Denk aan luchtverontreiniging en schade aan personen door een plotselinge uitstoot. Is er milieuschade omdat de grond al jarenlang vervuild is? Dan is dat niet verzekerd met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wilt u dit risico verzekeren, dan kan dat met de milieuschadeverzekering.

Ja, u kunt een aanvullende verzekering afsluiten bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waardoor ook de materiële schade aan gehuurde of geleende spullen is verzekerd. Het gaat dan om schade die u toebrengt aan spullen van anderen die u voor bewerking of bewaring in uw bedrijf heeft. Bijvoorbeeld spullen van klanten. Het kan ook gaan om gereedschappen of materialen die u huurt of in bruikleen heeft. Schade aan deze spullen is soms standaard verzekerd en soms optioneel mee te verzekeren, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Informeer ernaar bij uw Univé-adviseur. 

Stel dat u bent gestopt met uw bedrijf en de verzekering is beëindigd. En u krijgt alsnog een aansprakelijkheidsclaim voor schade die is veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering, maar die pas veel later zichtbaar wordt. Dit risico kunt u tegen een eenmalige extra premie meeverzekeren bij beëindiging van de verzekering.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering waarmee u de continuïteit van uw bedrijf verzekert. Als bedrijf bent u aansprakelijk als u of één van uw medewerkers tijdens het werk materiële of fysieke schade toebrengt aan zaken of personen. Lopen andere mensen of andermans spullen schade op door uw bedrijfsactiviteiten en bent u daarvoor verantwoordelijk? Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd en regelen wij de schade als u aansprakelijk bent.

Wordt er schade ontdekt na de ingangsdatum van deze verzekering maar heeft u de werkzaamheden voor de ingangsdatum uitgevoerd? Dan kan dit onder het inlooprisico vallen. Wilt u voor een vergoeding in aanmerking komen? Dan moet u in de drie jaar vóór de ingangsdatum van uw Univé-verzekering ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben gehad voor dezelfde werkzaamheden die u bij Univé heeft verzekerd.

Standaard is uw inlooprisico 3 jaar gratis meeverzekerd op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een rechtsbijstandverzekering sluit u af voor de gevallen waarin zich een probleem of geschil voordoet. Zo zit u niet opeens met hoge advocaatkosten. Als blijkt dat u toch aansprakelijk bent voor een veroorzaakte schade, betaalt de rechtsbijstandverzekering niet de aan anderen toegebrachte schade. Juist daarvoor is de AVB. Bereken uw premie

Daarbij gaat het om schade aan spullen van anderen. Opzichtschade is schade die u toebrengt aan spullen van anderen die u voor bewerking of bewaring in uw bedrijf heeft. Bijvoorbeeld spullen van klanten, maar ook gereedschappen of materialen die u huurt of in bruikleen heeft. Schade aan deze spullen is soms standaard verzekerd en soms optioneel mee te verzekeren, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Bereken uw premie

Veel ondernemers gaan ervan uit dat de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) die zij als persoon hebben afgesloten hen beschermt voor alle aansprakelijkheden. Maar dat is niet het geval. De meeste WA-verzekeraars sluiten aansprakelijkheid uit onderneming uit. In dat geval is een gewone particuliere verzekering niet voldoende. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dan een uitkomst. Bereken uw premie

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Toch gebeurt het vaak dat er een situatie plaatsvindt waarin u deze verzekering moet afsluiten, bijvoorbeeld als een klant hierom vraagt. Soms is het ook zo dat de brancheorganisatie dit van een bedrijf eist. 85% van de bedrijven heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is schade aan personen of zaken verzekerd, maar bent u niet verzekerd tegen zuivere vermogensschade. Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten zoals een verkeerd advies. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u wel tegen deze schade. 

Ja, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook dekking voor uitzendkrachten, stagiair(e)s en vrijwilligers. Dat geldt ook voor familie- en huisgenoten die in uw bedrijf meewerken.

Preventie is heel belangrijk, maar u kunt nooit alle risico's uitsluiten op basis van deze preventie. Aansprakelijkheidsclaims kunnen in sommige gevallen het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen, omdat u dit als bedrijf niet zelf kunt betalen. Hiervoor sluit u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

U kunt allerlei maatregelen nemen om de kans op aansprakelijkheid zo klein mogelijk te houden (bijvoorbeeld via uw leveringsvoorwaarden, uw rechtsvorm, kwaliteitscontroles en dergelijke). Maar het blijft moeilijk zelf alle risico's in te schatten. Doe daarom de online Ondernemersscan of een andere risicoscan. Laat een externe audit van uw onderneming uitvoeren. Een buitenstaander met kennis van het aansprakelijkheidsrecht kan met een frisse blik uw risico’s in kaart brengen en ervoor zorgen dat u op juiste wijze bent beschermd.

Veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé.

Ja, uw arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt altijd dekking als u vrijwilligerswerk uitvoert.

Veelgestelde vragen over de bedrijfsautoautoverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de zakelijke personenautoverzekering van Univé

Nee, in Nederland niet. Een aanhanger of oplegger kan niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer, want deze wordt altijd getrokken door een motorvoertuig. Als dat trekkende motorvoertuig een Nederlands kenteken heeft, is de wettelijke aansprakelijkheid (het WA-risico) meeverzekerd op de bedrijfsautoverzekering van dat trekkende voertuig. 

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd': nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u uw polis en de voorwaarden. U bent dan direct verzekerd en kunt met uw auto de weg op. Bent u niet tevreden over de polis, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Uw verzekering wordt opgezegd en wij brengen u niets in rekening. Bereken uw premie.

Met een WA-bedrijfsautoverzekering bent u verzekerd voor schade die u bij anderen veroorzaakt. Als bezitter van een (bedrijfs)auto bent u in Nederland wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering voor uw (bedrijfs)auto af te sluiten voordat u de weg opgaat. De schade aan uw eigen auto is bij een WA-verzekering niet verzekerd. 

Als u overstapt van een andere verzekeraar naar Univé, nemen wij de schadevrije jaren over die u daar heeft opgebouwd. Alle autoverzekeraars registreren de schadevrije jaren in het Roy-datasysteem als een autoverzekering wordt beëindigd. Zo kunnen wij dit aantal verwerken in uw no-claimkorting.

Als u nog geen schadevrije jaren heeft opgebouwd, zijn er mogelijkheden om toch no-claimkorting te krijgen.
U krijgt direct al een no-claimkorting van 50% (instapkorting). Is de aangevraagde bedrijfsautoverzekering uw eerste zakelijke autoverzekering en heeft u privé al schadevrije jaren opgebouwd? Dan nemen wij die jaren volledig over als u van beide voertuigen de geregelde bestuurder bent.
Als u al uw zakelijke verzekeringen bij Univé heeft afgesloten, kunt u een hogere instapkorting krijgen.

Of uw no-claimkorting terugvalt na een schade hangt af van uw schadeverleden en van de vraag of u schuld heeft aan de schade. Rijdt u bijvoorbeeld minimaal 15 jaar schadevrij (trede 21), dan heeft een (schuld)schade geen gevolgen voor uw no-claimkorting. U behoudt dan de maximale korting van 80% op de premie van uw bedrijfsautoverzekering, maar u valt wel terug naar trede 16. Als u in hetzelfde jaar nog een schade claimt, heeft dat wel gevolgen voor uw no-claimkorting. In sommige gevallen is het aantrekkelijker om een schade niet te claimen. Bij Univé kunt u tot maximaal 1 jaar terug nog beslissen of u een geclaimde schade alsnog zelf betaalt. 

U heeft een standaard eigen risico van  € 250,- maar u kunt vrijwillig kiezen voor een eigen risico van € 500,- of € 1.000,-.
In sommige situaties is er sprake van een afwijkend eigen risico. Twee voorbeelden:

 • Het eigen risico bij ruitschade is € 100,- mits de ruit wordt vervangen door een geselecteerd herstelbedrijf.
  Bij vervanging door een ander bedrijf geldt het reguliere eigen risico. 
 • Bij diefstal vervalt het eigen risico als de bedrijfsauto is voorzien van het voorgeschreven alarmsysteem. 

Bij aanrijdingen tussen 'sterke' en 'zwakke' verkeersdeelnemers (bijvoorbeeld een automobilist en een fietser) wordt de zwakke partij vaak in het gelijk gesteld. Zelfs al kan de automobilist zijn onschuld aantonen. Dit gaat dan vaak ten koste van de opgebouwde no-claimkorting. Bij Univé is dat anders. Bent u als automobilist in zo'n situatie niet schuldig, dan heeft de schade geen negatieve invloed op de no-claimkorting van uw bedrijfsautoverzekering

No-claimkorting is een korting op de premie van uw bedrijfsautoverzekering. Deze korting wordt hoger naarmate u langer schadevrij rijdt met uw auto. De no-claimkorting kan oplopen tot 80%. Als u begint, krijgt u direct 50% korting op uw autopremie. Dit wordt ook wel bonus/malus genoemd. Wanneer u schade claimt, daalt de opgebouwde korting. Uw korting kan daardoor lager worden dan 50%. Heeft u bij uw vorige verzekeraar schadevrij gereden? Dan kunt u tot 80% no-claimkorting krijgen op uw premie. U kunt hierover meer lezen in de voorwaarden van onze bedrijfsautoverzekering.  

Nee. Het aantal schadevrije jaren geeft aan hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden. Het aantal treden geeft aan hoeveel no-claimkorting van toepassing is.

Nee, bij Univé kunt u geen (bedrijfs)auto's verzekeren waarmee tegen betaling personen worden vervoerd of waarmee koerierswerkzaamheden worden uitgevoerd.

U kunt zelf kiezen of u de premie voor uw bedrijfsautoverzekering per maand, per kwartaal of per jaar betaalt. 

De inzittendenverzekering biedt dekking als u of een andere inzittende door een ongeluk met de verzekerde bedrijfsauto gewond raakt, overlijdt of schade aan spullen krijgt. Zo bent u als bestuurder ook verzekerd tegen geleden schade; u kunt uzelf namelijk niet aansprakelijk stellen. Passagiers zijn ook verzekerd als er geen aansprakelijke partij is, zoals bij overmacht (denk bijvoorbeeld aan overstekend wild). De inzittendenverzekering sluit u aanvullend af bij uw bedrijfsautoverzekering.

Op onze site kunt u de dekking en voorwaarden van de bedrijfsautoverzekering bekijken. U kunt hier ook de algemene informatie over de bedrijfsautoverzekering lezen.

Ja. De bedrijfsautoverzekering geldt ook als u de auto privé gebruikt. De auto moet dan wel via de bedrijfsautoverzekering zijn verzekerd op naam van het bedrijf.

Nee, dit is niet verzekerd onder de bedrijfsautopolis, alleen schade aan uw bestelauto. Wilt u de goederen die u vervoert of uw gereedschappen verzekeren tegen schade? Dan kan dat met de eigen vervoerverzekering van Univé.

Univé zegt uw elders lopende bedrijfsautoverzekering niet automatisch op. Als u het aangeeft, regelen wij dat voor u. Doet u dit liever zelf, dan kunt u hiervoor online een opzegkaartje invullen en uitprinten via onze opzegservice.

Met de bedrijfsautoverzekering van Univé bent u verzekerd in Europa en alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee en aangegeven staan op de groene kaart. De bedrijfsautoverzekering is niet geldig in landen die zijn doorgestreept op de groene kaart.

U kunt Univé Pechhulp als aanvullende verzekering afsluiten. Met Univé Pechhulp wordt uw auto bij pech gratis weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage. Er zijn twee soorten van deze verzekering: een voor binnen Nederland en een voor in heel Europa en alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee en aangegeven staan op de groene kaart. Lees meer over Pechhulp.

Met casco wordt bedoeld de dekking voor schade aan uw eigen (bedrijfs)auto. WA (wettelijke aansprakelijkheid) betreft de dekking voor schade aan auto('s) en spullen van anderen. Lees meer over de bedrijfsautoverzekering.

Bij de WA+ (Beperkt casco) en de All Risk bedrijfsautoverzekering is standaard € 1.000,- accessoires meeverzekerd. Onder deze accessoires vallen alle extra zaken die na de aflevering aan de auto zijn aangebracht en die niet behoren tot de standaarduitrusting. Zo valt bijvoorbeeld de trekhaak onder accessoires als die niet in de fabriek is aangebracht. Zaken zoals mobiele telefoons en radardetectie-apparatuur zijn niet verzekerd. Uw alarminstallatie is wel een accessoire, maar bij Univé hoeft u deze niet op te geven. Deze is bij Univé gratis meeverzekerd. Bereken uw premie.

Met de WA+ (Beperkt casco) en All Risk (Volledig casco) bedrijfsautoverzekering bent u verzekerd voor ruitschade. Wordt bij ruitschade de ruit vervangen door een geselecteerd herstelbedrijf, dan geldt een eigen risico van € 100,-. Bij vervanging door een ander bedrijf geldt het reguliere eigen risico. Als u alleen een WA-dekking heeft, bent u niet verzekerd voor ruitschade. Lees meer informatie in onze voorwaarden of kijk op de pagina over schade aan uw bestelauto.

​Heeft u een All Risk (Volledig casco)-bedrijfsautoverzekering, dan krijgt u uw schade vergoed. Omdat u claimt, kost dit u wel een gedeelte van uw no-claimkorting, tenzij het verhaald kan worden op het Waarborgfonds Motorrijtuigen. Ook als u uw bedrijfsauto alleen WA heeft verzekerd, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorrijtuigen. Op schadezonderdader.nl kunt u zien of u een claim kunt indienen bij het Waarborgfonds om de schade te vergoeden. Meer informatie hierover leest u op ons blog.

Bij Univé kunt u uw (mkb-)bedrijfsautoverzekering online afsluiten, via de telefoon of in de Univé-winkel bij u in de buurt. U bent daarna direct verzekerd en u heeft nog 14 dagen bedenktijd. U kunt ook online berekenen wat de premie voor uw bestelautoverzekering (grijs kenteken) is. Lees meer over de bedrijfsautoverzekering van Univé.

U kunt uw bedrijfsautoverzekering bij verkoop van uw auto dagelijks opzeggen. De dag na opzegging wordt u verzekering beëindigd. Bij Univé kunt u uw verzekering op twee manieren opzeggen:

 • persoonlijk via uw Univé-winkel of
 • telefonisch via 0592 349 560.

Een All Risk-bedrijfsautoverzekering is de meest uitgebreide verzekering voor uw bedrijfsauto. Deze autoverzekering vergoedt, naast de schade die u bij anderen veroorzaakt, ook vrijwel alle schade aan uw eigen auto. Een All Risk-verzekering wordt meestal afgesloten voor bedrijfsauto's tot 6 jaar oud. Het wordt ook wel een 'volledigcascoverzekering' genoemd.

De keuze om uw bedrijfsauto All Risk te verzekeren hangt af van de leeftijd van uw auto. Meestal worden auto's tot 6 jaar oud All Risk verzekerd. Maar ook de waarde van uw auto bepaalt de keuze. En of u een spaarpotje heeft om schades aan uw bedrijfsauto zelf te betalen. 

Bij de All Risk (Volledig casco) bedrijfsautoverzekering geldt standaard vervangingswaarde. U kunt deze naar wens uitbreiden met een nieuwwaardegarantie voor 1 jaar. Hiermee krijgt u bij total loss in het eerste jaar gegarandeerd de waarde uitgekeerd waar u een nieuwe vergelijkbare auto voor kunt kopen. Dit geldt tot een maximale nieuwwaarde van € 50.000,-. Bij de bepaling van de nieuwwaarde letten wij onder andere op het merk, het model en de uitvoering. Voorwaarde is dat u eerste eigenaar van de bedrijfsauto bent en dat de auto op het moment van schade niet ouder is dan 1 jaar. 

Met de inzittendenverzekering van Univé heeft u een uitgebreide dekking voor uzelf en uw passagiers. De inzittendenverzekering sluit u af als aanvullende dekking bij de WA-, WA+ (Beperkt casco) of All Risk (Volledig casco) dekking van de Univé-bedrijfsautoverzekering. 

Een WA+ of Beperkt casco autoverzekering vergoedt naast de schade die u eventueel aan anderen toebrengt ook sommige schade aan uw eigen auto, zoals diefstal, ruitschade en aanrijding met wild. Bij een botsing/aanrijding is schade aan uw eigen auto niet gedekt als de schuld bij uzelf ligt.

Heeft u een WA+ (Beperkt casco) of  All Risk bedrijfsautoverzekering en is de auto total loss? En kunt u geen aanspraak maken op de nieuwwaardegarantie? Dan wordt uitgegaan van de vervangingswaarde. Hiermee krijgt u uitgekeerd wat u nodig heeft om uw bedrijfsauto, zoals die er nu bijstaat, te vervangen. Dit wordt onder andere bepaald aan de hand van handelssites van de automerken, kilometrage, etc. Dit noemen wij ook wel dagwaarde.

U kunt uw bedrijfsautoverzekering online wijzigen via Mijn Univé Zakelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld de hoofddekking en de aanvullende verzekeringen aanpassen. Maar ook uw gegevens (inzien en) wijzigen, zoals de naam van de regelmatige bestuurder of het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. 

Wanneer u schadevrij rijdt met uw bedrijfsauto, stijgt u per jaar 1 trede op de bonus/malusladder. Deze trede is gekoppeld aan het aantal schadevrije jaren. Op uw polisblad vindt u hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd met uw bedrijfsautoverzekering. U kunt uw polis inzien in Mijn Univé Zakelijk. U kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice of een Univé-winkel bij u in de buurt bezoeken.

​Schade of pech onderweg kan u altijd overkomen. Op de pagina over de bedrijfsautoverzekering leest u meer over wat u dan moet doen. Of kijk op de pagina over schade aan uw bestelauto. U kunt op drie manieren uw schade melden:

Als bezitter van een bedrijfsauto bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-bedrijfsautoverzekering af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u bij anderen veroorzaakt. De dekking kunt u eventueel uitbreiden naar een WA+ (Beperkt casco) of All Risk (Volledig casco) verzekering. Gaat u zonder bedrijfsautoverzekering op de openbare weg rijden, dan riskeert u een geldboete. Als u een Univé-bedrijfsautoverzekering afsluit, kunt u direct verzekerd de weg op. 

De premie van de bedrijfsautoverzekering is afhankelijk van een aantal factoren zoals de leeftijd van de bestuurder, de plaats waar uw bedrijf is gevestigd en het model, de waarde en het gewicht van de bedrijfsauto. Verder gebruiken we een bonus-malustabel om uw premie te bepalen. Hoe langer u geen schade heeft geclaimd, hoe meer korting u krijgt op de premie. Deze korting kan oplopen tot 80%.
Daarnaast is de hoogte van de premie afhankelijk van de dekking. U kunt kiezen uit drie varianten van de bedrijfsautoverzekering: WA (wettelijke aansprakelijkheid), WA+ (Beperkt casco) of All Risk (Volledig casco). Bereken uw premie en u weet direct hoeveel u betaalt voor uw bedrijfsautoverzekering.

Univé heeft drie soorten bedrijfsautoverzekeringen: WAWA+ (Beperkt casco) en All Risk (Volledig casco). Bereken direct uw premie.

Ja. Als eigenaar mag u natuurlijk zelf weten wie u de bedrijfsauto laat besturen. Heeft u een WA-bedrijfsautoverzekering? Dan is de schade die hij of zij veroorzaakt aan een andere auto verzekerd. Is uw bedrijfsauto All Risk verzekerd, dan wordt ook de schade aan uw auto vergoed.
Rijdt er structureel iemand anders in uw auto, dan moet u dit aan Univé doorgeven. Let op: Als die ander een schade veroorzaakt, kan dit wel nadelige gevolgen hebben voor de no-claimkorting die u heeft opgebouwd. 

Bij Univé kunt u uw bedrijfsautoverzekering dagelijks opzeggen.
Dat kan op twee manieren:

 • persoonlijk via uw Univé-winkel of
 • telefonisch via 0592 349 560.

Misschien is het verstandig toch nog eens na te denken over het opzeggen van uw Univé-bedrijfsautoverzekering. Want de kans bestaat dat u bij Univé eenvoudig premie kunt besparen, bijvoorbeeld omdat een andere dekking beter bij uw auto past. Neem daarom voor een advies op maat telefonisch contact met ons op via 0592 349 560.

Veelgestelde vragen over de bedrijfsschadeverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de bedrijfsschadeverzekering van Univé.

Het verzekerd bedrag voor de bedrijfsschade is gebaseerd op de brutowinst, huurderving of exploitatiekosten. De keuze is afhankelijk van uw bedrijf.  

Reconstructiekosten zijn de kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van uw bedrijf nodig is. Denk aan administratieve en financiële gegevens, werktekeningen, matrijzen, mallen en software. Standaard zijn reconstructiekosten tot € 10.000,- meeverzekerd. Dit bedrag kunt u verhogen tot maximaal € 100.000,-.

Dit ligt eraan waarop het verzekerd bedrag is gebaseerd. 

 • Bij een verzekering op basis van de brutowinst verzekert u de omzet minus de variabele kosten (of de vaste kosten plus de nettowinst). Voor het vaststellen van het verzekerd bedrag gebruikt u de resultatenrekening van uw bedrijf.
 • Bij een verzekering op basis van huurderving verzekert u de gederfde huur. Het verzekerd bedrag kan worden vastgesteld op basis van de gemiste huuropbrengsten over een periode. 
 • Voor een non-profitorganisatie verzekert u de bedrijfsschade op basis van de exploitatiekosten. Dit zijn de kosten die nodig zijn om de instelling te continueren, bijvoorbeeld personeelskosten, huur van gebouwen, renten van schulden, energiekosten, administratiekosten en exploitatieoverschot.
 • Bij de Extra kosten-dekking berekent u de kosten die u denkt nodig te hebben om uw bedrijfsvoering voort te kunnen zetten na bijvoorbeeld een brand. Hiervoor berekent u het bedrag per jaar. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de huur van een vervangend gebouw, maar ook vervangend gereedschap. 

De bedrijfsschadeverzekering keert alleen uit als de schade ook wordt vergoed vanuit de gebouwen- en/of roerende zakenverzekering. Daarop is de bedrijfsschadeverzekering namelijk een aanvulling.

Als uw bedrijfsactiviteiten als gevolg van bijvoorbeeld een brand een tijd stil komen te liggen, zullen uw inkomsten waarschijnlijk afnemen. Maar uw vaste lasten, zoals huur, gas en elektriciteit, lopen gewoon door. De bedrijfsschadeverzekering (een aanvulling op de gebouwen- en/of de roerende zakenverzekering) vergoedt de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat indien de gebouwenverzekering en/of roerende zakenverzekering de schade ook vergoedt.
Wij betalen voor een vooraf afgesproken periode de schade die ontstaat doordat u uw omzet niet kunt realiseren terwijl u uw vaste kosten wel moet betalen. Zelfs de winst die u behaald zou hebben, is meeverzekerd. En heeft u vervangende bedrijfsruimte nodig? Of moet u bijvoorbeeld kassa’s huren om uw bedrijf weer op gang te helpen? Ook daarvoor bent u verzekerd. Lees hier de voorwaarden.

De uitkeringsperiode is de maximale termijn waarover de bedrijfsschade wordt vergoed. Hierbij moet worden uitgegaan van de meest extreme situatie: de maximale periode dat uw bedrijf geheel, dan wel gedeeltelijk, stilligt. 

Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken en neem contact op met ons via telefoonnummer 0592 348 181 of met uw regionale Univé-winkel. Wij zetten direct alles in gang om u te helpen. Overleg altijd eerst met ons, voordat u kosten maakt voor het herstellen van de schade.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.

Veelgestelde vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Univé. 

Meestal bent u niet verzekerd buiten Nederland, omdat de meeste leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op Nederlands recht.

Ja, deze verzekering geldt ook als u gebruik maakt van uitzendkrachten of stagiair(e)s.

Dat hangt af van uw beroep en van uw algemene leveringsvoorwaarden. Opdrachtgevers stellen steeds vaker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht als ze een opdracht verstrekken. Ook kunnen zij u vragen om een bewijs van verzekering. Hiermee biedt u uw opdrachtgevers een extra zekerheid.

Een BV is een rechtspersoon en daarbij hoort dat de BV aansprakelijk is en niet u persoonlijk. Maar bij de invoering van de flex-BV is de aansprakelijkheid van bestuurders ingrijpend gewijzigd. Hierdoor kunnen de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk worden gehouden in bijzondere omstandigheden. Denk aan het faillissement van de BV waarbij de administratie niet op orde is of er vlak vóór het faillissement grote bedragen zijn uitgekeerd aan de bestuurders. Het is daarom verstandig gebruik te maken van de diensten van een administratiekantoor.

Wordt er schade ontdekt na de ingangsdatum van deze verzekering maar heeft u de werkzaamheden voor de ingangsdatum uitgevoerd? Dan kan dit onder het inlooprisico vallen. Wilt u voor een vergoeding in aanmerking komen? Dan moet u in de drie jaar vóór de ingangsdatum van uw Univé-verzekering ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben gehad voor dezelfde werkzaamheden die u bij Univé heeft verzekerd.

Standaard is uw inlooprisico 3 jaar gratis meeverzekerd op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een rechtsbijstandverzekering dekt alleen de rechtsbijstandkosten van de verzekerden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de door derden geleden zuivere vermogensschade. Beide zijn noodzakelijk.

De zakenwereld wordt steeds complexer, dynamischer, concurrerender en brengt steeds meer risico's met zich mee. De financiële belangen en afhankelijkheden worden ook steeds groter. De kans dat u  aansprakelijk wordt gesteld is daardoor sterk toegenomen. En een goede relatie vandaag, kan morgen een minder goede relatie zijn. Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe.

Sluit u voor alle opdrachten een contract af met uw opdrachtgever waarin u uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperkt? Dan nog geldt niet altijd: contract is contract. De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid beperkt of uitsluit, altijd toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter als onredelijk terzijde worden geschoven.

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade doordat u een aangenomen opdracht niet  of niet op tijd uitvoert. Of doordat u uw werk moet verbeteren, herstellen of opnieuw uitvoeren. Ook bent u niet verzekerd als u zich niet houdt aan patenten, octrooien, licenties enz. Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de beestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Univé.

Bestuurdersaansprakelijkheid is een apart risico. Daarvoor is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen biedt onvoldoende bescherming. Ook een particuliere aansprakelijkheidsverzekering die een bestuurder zelf afsluit, beschermt niet tegen een claim.

Het bedrag is afhankelijk van de grootte van uw vereniging. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. U kunt hiervan uitgaan: is uw balanstotaal kleiner dan € 1.000.000,- dan is een verzekerd bedrag van € 100.000,- voldoende. Bij een balanstotaal boven de € 1.000.000,- zal een limiet van € 500.000,- voldoende zijn. Het is verstandig hierover advies te vragen aan uw adviseur.

Voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders. Hiermee wordt de aansprakelijkheid afgedekt, zodat het privévermogen van de bestuurder buiten schot blijft.

Een bestuurder kan een schadeclaim krijgen voordat de Bestuurdersaansprakelijk heidsverzekering is gesloten. Dit noemen we het inlooprisico. Andersom kan ook: dan krijgt een bestuurslid na zijn aftreden een claim. Dat is het uitlooprisico. Beide risico’s kunt u meeverzekeren bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Met een 'gewone' aansprakelijkheidsverzekering zijn de organisatie plus degenen voor wie zij verantwoordelijk is verzekerd tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan anderen. Maar de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan anderen als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten.

Ja, voor alle verenigingsactiviteiten bent u verzekerd tegen schadeclaims uit het buitenland. Dit geldt alleen niet voor de Verenigde Staten en Canada. Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) geldt de verzekering alleen in Nederland.

Ja, er geldt een eigen risico van € 250,-.

Nee, de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering is niet geschikt voor:

 • een betaaldvoetbalorganisatie (BVO)
 • een informele vereniging (geen statuten opgemaakt bij de notaris)
 • een pensioenfonds
 • een stichting administratiekantoor / een stichting preferente aandelen
 • een vereniging opgericht met als doel het organiseren van eenmalig evenement.

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan:                                                                    

 • schade door opzet (de frauderende penningmeester)
 • schade door het niet afsluiten van adequate verzekeringen;
 • schade in verband met belastingen en premies sociale verzekeringen. 

Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen over de constructieallriskverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de constructieallriskverzekering van Univé.

Omdat de AVB alleen de schade verzekert die u aan anderen toebrengt, blijft u hiermee nog aanzienlijke risico's lopen. Maar de CAR-verzekering verzekert ook de schade aan het door u uitgevoerde werk zelf. Bovendien kunt u ook uw gereedschappen en hulpmaterialen meeverzekeren.

U bent met de CAR-verzekering onder andere verzekerd voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van het werk. Bij de AVB-polis is dit niet verzekerd (de zogenaamde 'opzicht'-uitsluiting).

Het is niet verstandig om u afhankelijk te maken van de CAR-verzekering van de hoofdaannemer. Die heeft misschien een erg hoog eigen risico, zodat u zelf toch nog veel financieel risico loopt. Als onderaannemer mag u in veel gevallen de schade niet rechtstreeks claimen op de polis van de hoofdaannemer. Bovendien loopt u het risico dat schade op u wordt verhaald. En gaat de hoofdaannemer failliet, dan vallen schadeuitkeringen in de failliete boedel. Maar een eigen CAR-verzekering biedt u als onderaannemer de zekerheid dat het door u uitgevoerde werk is verzekerd op uw eigen polis.

Onder de onderhoudstermijn verstaan we de periode tussen de eerste en de tweede oplevering die in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek is opgenomen. Is er geen overeenkomst of bestek waarin die onderhoudstermijn is vastgelegd? Dan is de onderhoudstermijn niet verzekerd. Een onderhoudstermijn is trouwens niet hetzelfde als een garantietermijn.

Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.

Ja, er geldt een eigen risico van € 250,-.

Met de CAR-verzekering bent u standaard verzekerd in Europa.

Hieronder verstaan wij de roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de bouwdirectie of het personeel. Het gaat om spullen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het bouwterrein aanwezig zijn. Motorrijtuigen vallen hier niet onder.

Hieronder verstaan wij roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn.

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade zonder dat er sprake is van beschadiging. Daarvan is sprake als u een vloer heeft gestort die niet voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en u moet het werk opnieuw doen. Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen over de eigen vervoerverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de eigen vervoerverzekering van Univé.

Er geldt een standaard eigen risico per schade van  € 250,- . 

Ook voor diefstal en vandalisme, of een poging daartoe, geldt een eigen risico van € 250,- per schade. Is uw voertuig niet beveiligd met een CCV/SCM beveiligingssysteem, dan geldt een eigen risico van € 1.000,- per schade.  Bereken uw premie

U kunt bij Univé de eigen vervoerverzekering ook los afsluiten. Maar het levert u meer voordeel op wanneer u ook een verzekering voor de auto's afsluit. Dan krijgt u namelijk extra pakketkorting op de premie voor de auto- én de eigen vervoerverzekering. Bereken uw premie.

U kunt de eigen vervoerverzekering afsluiten voor verschillende typen voertuigen:

 • bestelauto('s),
 • aanhangwagen(s),
 • vrachtauto('s)
 • personenauto('s).

U kunt de verzekering afsluiten voor al uw voertuigen. De verzekering geldt dan voor alle voertuigen.

Bereken uw premie.

Nee, u kunt de eigen vervoerverzekering afsluiten voor al uw voertuigen. Al uw voertuigen zijn dan verzekerd op één polis. Bereken uw premie

Verzekerd zijn eigen spullen en gereedschappen die voor het werk worden gebruikt en vervoerd plus handelsgoederen die worden vervoerd. Niet verzekerd zijn spullen die uw privé-eigendom zijn. Bereken uw premie

Ook reparatiegoederen kunnen worden verzekerd met de eigen vervoerverzekering. U moet deze spullen dan wel zelf vervoeren. Zowel nieuwe als gebruikte spullen zijn verzekerd. Bereken uw premie.

Ja, u bent dag en nacht verzekerd tegen schade met deze verzekering. U kunt de eigen vervoerverzekering afsluiten voor verschillende typen voertuigen:

 • bestelauto's,
 • aanhangwagens,
 • vrachtwagens,
 • personenauto's.

U kunt de verzekering afsluiten voor elk voertuig apart of voor een bepaald type, of ze nu vooral 's nachts of overdag rijden. De verzekering geldt dan voor alle voertuigen uit die categorie. Bereken uw premie.

Ja. Het dekkingsgebied bestaat uit de groene kaart-landen. Dit zijn alle 28 EU-landen plus Andorra, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Iran, Marokko, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Servië, Tunesië, Turkije, voormalige Joegoslavische Republiek, Macedonië, Rusland en Wit-Rusland. Meer over de eigen vervoerverzekering

Ja. Maar schade door diefstal en vandalisme zijn dan niet verzekerd. Een all risk dekking is niet mogelijk.

Vaak is een beperkte dekking mogelijk waarbij schade door brand of een ongeval met het vervoermiddel wel is verzekerd. Voor deze typen voertuigen kunt u de verzekering niet online afsluiten. Neem contact op met uw Univé-adviseur voor advies op maat.

Imaginaire winst is de winst die u misloopt als uw goederen verloren gaan als gevolg van schade of diefstal. Naast de schade aan uw goederen betalen wij dus ook een schadevergoeding voor een eventueel misgelopen winstpercentage. Bereken uw premie.

Ja. In geval van diefstal is ook kostbare apparatuur die u voor uw werk gebruikt verzekerd. Bijvoorbeeld:

 • computers;
 • foto-, film- en videoapparatuur;
 • navigatie- en telecommunicatieapparatuur;
 • elektronische meet- en regelapparatuur;
 • en andere soortgelijke apparatuur.

De apparaten mogen niet van buitenaf zichtbaar zijn en moeten geplaatst zijn in een afgesloten of geblindeerde ruimte, zoals een kofferbak. Bereken uw premie

Ja dat kan, er geldt geen maximum aantal voertuigen. Meer over eigen vervoerverzekering.

U kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 5.000,-, € 10.000,- of € 15.000,-.

Dit bedrag geldt dan per voertuig. Als er schade aan uw spullen is ontstaan dan betalen wij die tot maximaal het verzekerd bedrag. Verzekert u bijvoorbeeld voor maximaal € 10.000,- dan vergoeden wij bij alle oorzaken van uw all risk dekking tot dit bedrag. U bent dus nooit onderverzekerd. Bereken uw premie

Om de schadelast te beperken, en daarmee premies betaalbaar te houden, geven verzekeraars prioriteit aan diefstalpreventie van voertuigen. Een College van Deskundigen, bestaande uit experts vanuit het verzekeringswezen, overheid en brancheorganisaties, ontwikkelde een Keurmerk Voertuigbeveiliging. Het CCV beheert dit keurmerk.

De verzekerde goederen en apparaten mogen niet van buitenaf zichtbaar zijn en moeten geplaatst zijn in een afgesloten of geblindeerde ruimte, zoals een kofferbak. Een beveiligingssysteem is geen vereiste. U kunt wel het eigen risico verlagen met een goedgekeurd CCV/SCM beveiligingssysteem. Bereken uw premie.

Wij bieden één dekking aan, de all risk. Deze biedt een uitgebreide dekking voor schade door o.a. diefstal, vandalisme, verkeersongevallen, brand en beschadiging van de eigen goederen, gereedschappen of handelsgoederen die vervoerd worden door een eigen (vracht of bestel)auto of aanhanger. Bereken uw premie

De eigen vervoerverzekering is bedoeld voor bedrijven die alleen met eigen vervoermiddelen eigen spullen of spullen van klanten voor eigen rekening en risico vervoeren. Dat kunnen spullen zijn die tot de handel van uw bedrijf behoren, maar ook spullen in eigendom van uw bedrijf die u gebruikt voor de uitvoering van uw bedrijf.

Deze verzekering is niet bedoeld voor beroepsvervoerders zoals transportbedrijven en koeriers.

Veelgestelde vragen over de gebouwenverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de gebouwenverzekering van Univé.

Bij leegstand van het gebouw is het gebouw vanaf het moment van leegstand alleen verzekerd bij schade door:

 • brand (als u verzekerd bent voor de dekking brand)
 • storm (als u verzekerd bent voor de dekking storm)
 • aanrijding, aanvaring of afvallende/uitstromende lading (als u verzekerd bent voor de dekking uitgebreide gevaren)
 • bomen, kranen, heistellingen of windmolens die omvallen (als u verzekerd bent voor de dekking uitgebreide gevaren).

Geef het ons zo snel mogelijk door als uw gebouw leeg komt te staan. Wij beoordelen dan of  uw polis ongewijzigd door kan lopen. 

Dit kan met de gebouwenverzekering. Bij Univé heeft u de keuze uit twee dekkingen: ‘brand en storm’ of ‘uitgebreide gevaren’. Brand en storm dekt alleen schade aan uw bedrijfsgebouw(en) door brand, storm en ontploffing of blikseminslag. Uitgebreide gevaren dekt ook de gevolgen van schade door water en neerslag, diefstal en vandalisme en aanrijdingen; ook het omvallen van bomen, kranen en heistellingen is hiermee verzekerd. Lees hier de voorwaarden.

Nee, u heeft altijd een eigen risico voor stormschade aan uw gebouw. Het juiste bedrag is te vinden op de polis.

De gebouwenverzekering  is dagelijks opzegbaar. Zegt u de verzekering niet op, dan wordt deze telkens na een jaar volgens het contract automatisch verlengd en kunt u deze weer dagelijks opzeggen. U hoeft de verzekering dus zelf niet steeds te verlengen.
Heeft u een verzekering aangevraagd? Dan heeft u 14 dagen bedenktijd nadat u de polis van uw verzekering heeft ontvangen. 

De verbeteringen aan het gebouw noemen wij huurdersbelang. Huurdersbelang kunt u verzekeren via de roerende zakenverzekering

Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken en neem contact op met ons via telefoonnummer 0592 348 181 of met uw regionale Univé-winkel. Wij zetten direct alles in gang om u te helpen. Overleg altijd eerst met ons, voordat u kosten maakt voor het herstellen van de schade.

Glas kunt u verzekeren via de glasverzekering. Bij glasbreuk door een oorzaak van buiten betaalt Univé de kosten van een nieuwe ruit of glazen deur. Ook vergoeden wij de kosten om de nieuwe ruit te plaatsen.

Univé houdt al uw verzekeringen voor u op peil, zodat deze in de pas lopen met de prijsontwikkelingen en de waardestijgingen van de bouwkosten in de markt. Zo weet u zeker dat uw bezittingen optimaal zijn verzekerd.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.

Wat wel en niet verzekerd is bij een overstroming leest u hier.

Veelgestelde vragen over de zakelijke glasverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de zakelijke glasverzekering van Univé.

Met de glasverzekering zijn verticale ruiten van normaal glas verzekerd. Normaal glas is rechthoekig van vorm, geplaatst in ramen, deuren en/of kozijnen, maximaal 15 mm dik, maximaal 10 m2 groot en bedoeld om licht door te laten. Ander glas en eventuele belettering kunt u apart verzekeren.

Met de glasverzekering betalen wij bij glasbreuk door een oorzaak van buiten de kosten van een nieuwe ruit of glazen deur. Ook vergoeden wij de kosten om de nieuwe ruit te plaatsen. Lees hier de voorwaarden van de glasverzekering.

Glas kunt u alleen verzekeren met de glasverzekering. Op de Gebouwenverzekering wordt schade aan glas niet gedekt. Schade aan het gebouw dóór glasscherven wel.

Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken en neem contact op met ons via telefoonnummer 0592 348 181 of met uw regionale Univé-winkel. Univé heeft afspraken met glasherstellers die snel ter plaatse zijn om u te helpen. De nota betalen wij dan rechtstreeks aan de hersteller. Overleg dus altijd eerst met ons voordat u kosten maakt voor het herstellen van de schade.

Ja, dat is toegestaan. U moet wel van tevoren met ons overleggen.

Ja, dit is mogelijk maar altijd in combinatie met een gebouwenverzekering of roerende zakenverzekering op datzelfde adres. 

Meld allereerst de schade zo spoedig mogelijk bij Univé, bv. telefonisch via 0592 348 181. Wij hebben een groot netwerk aan herstellers met wie wij samenwerken.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.

Veelgestelde vragen over de milieuschadeverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de milieuschadeverzekering van Univé.

De dekking ‘eigen locatie’ verzekert ook de schade die anderen oplopen als deze schade het gevolg is van een verontreiniging ontstaan op uw eigen locatie.

De dekking ‘eigen locatie’ verzekert ook de milieuschade aan uw locatie die is veroorzaakt van buiten uw eigen locatie. Zo is bijvoorbeeld ook een bodemverontreiniging op uw locatie door een grote uitslaande brand bij een van uw buren verzekerd.

De gevolgschade inclusief het herstellen daarvan zijn meeverzekerd. Alle gevolgschade die komt door een sanering is meeverzekerd. Ook de eventueel daardoor ontstane bedrijfsschade.

Met de milieuschadeverzekering van Unive bent u verzekerd tegen verontreiniging door zonnepanelen. Dit geldt voor verontreiniging door eigen zonnepanelen en de panelen van iemand anders. Bijvoorbeeld door een brand bij u in de buurt.

Uw eigen risico is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Bent u werkzaam in de detailhandel, dan is het eigen risico € 100,-. Voor agrariërs, ZZP’ers en het MKB is het eigen risico € 250,-. Heeft u een vereniging, dan geldt voor u geen eigen risico.

Meld de schade zo snel mogelijk telefonisch via 0592 348 181. Dan zetten wij direct alles in gang om u te helpen.

Loopt u op uw eigen locatie(s) een milieuverontreiniging aan grond, oppervlaktewater en/of grondwater op? Of veroorzaakt u zo’n verontreiniging bij een ander? Met de milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor de kosten voor het ongedaan maken/saneren van deze verontreiniging. Afhankelijk van uw werkzaamheden kunt u uw eigen locatie(s) dan wel uw werklocaties verzekeren.

De milieuschadeverzekering vergoedt:

 • kosten van de sanering en eventuele daardoor opgelopen bedrijfsschade
 • kosten om meer schade te voorkomen of te beperken
 • herstel van beschadiging van bestrating en beplanting, veroorzaakt door de sanering
 • herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en kabels die door de verontreiniging beschadigd zijn
 • herstel van schade die nodig is voor de sanering (inclusief kosten van afbraak en herbouw van gebouwen).

Veelgestelde vragen over de zakelijke motorverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de zakelijke motorverzekering van Univé

​Ja, op deze motorverzekering kunt u ook een quad of trike verzekeren. Quads en trikes hebben vaak een autokenteken en mogen met een autorijbewijs bestuurd worden. Toch vinden wij dat deze voertuigen qua beleving en gebruik meer op een motor lijken. Daarom verzekeren wij ze via de motorverzekering.

Nee, niet als u tijdens het lesgeven de grens overgaat. Als u lesgeeft, bent u alleen in Nederland verzekerd.

Ja, het eigen risico bij cascoschade bedraagt € 250,- per schadegeval.

Gebruikt u uw motor voor uw eigen bedrijf? Dan is het belangrijk om uw motor zakelijk te verzekeren. Ook als u de motor vaker privé dan zakelijk gebruikt, heeft u een zakelijke motorverzekering nodig. Een particuliere motorverzekering biedt namelijk niet altijd dekking voor zakelijke ritten.

Nee, verplicht is een alarm niet. Het gebruik van een ART klasse 4 (of 5) slot is wel altijd verplicht, ook als uw motor al een CCV-goedgekeurd alarmsysteem heeft.

​Bij aanrijdingen tussen 'sterke' en 'zwakke' verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld een automobilist en een fietser, wordt de zwakke partij vaak in het gelijk gesteld. Zelfs al kan de automobilist zijn onschuld aantonen. Dit gaat dan ten koste van de opgebouwde no-claimkorting. Bij Univé is dat anders. Bent u in zo'n situatie niet schuldig, dan heeft de schade geen negatieve invloed op uw no-claimkorting.

Wanneer uw schade niet kan worden verhaald, zal dit gevolgen hebben voor uw no-claimkorting. Maar kan uw schade wel worden verhaald, dan heeft dit geen gevolgen voor uw no-claimkorting.

Met casco wordt bedoeld de dekking voor schade aan uw eigen auto. WA (wettelijke aansprakelijkheid) betreft de dekking voor schade aan auto('s) van derden.

Bij een zakelijke motorverzekering is privégebruik wel altijd meeverzekerd. Bij zakelijk gebruik moet u denken aan klantbezoek en woon-werkverkeer met een bedrijfsmotor. Maar ook een rijschool of leasebedrijf. Rijdt u met uw eigen motor naar uw werk en terug? Dan valt dat onder privégebruik. Daarvoor heeft u geen zakelijke motorverzekering nodig.

Uw helm en motorkleding zijn tot € 1.000,- gratis meeverzekerd.

​Nee, het aantal treden geeft aan hoeveel no-claimkorting van toepassing is. Het aantal schadevrije jaren geeft aan hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden.

Veelgestelde vragen over de opruimingskostenverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de opruimingskostenverzekering van Univé

U kunt kiezen uit vier bedragen. Het verzekerd bedrag geldt één keer per gebeurtenis. Heeft u door één gebeurtenis schade aan meerdere gebouwen en moeten deze zaken opgeruimd worden? Dan keren wij maximaal één keer het verzekerd bedrag uit. Houdt u hiermee rekening bij het bepalen van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Let op: houdt bij het bepalen van het verzekerd bedrag ook rekening met de waarde van eventuele zonnepanelen.

Bekijk hier de voorwaarden van de opruimingsverzekering.

Saneringskosten (om een verontreiniging ongedaan te maken) zijn niet verzekerd. Wilt u saneringskosten verzekeren? Informeer dan naar de mogelijkheden van een Milieuschadeverzekering.

De opruimingskosten worden vergoed als er dekking is op de gebouwen- en/of roerende zakenverzekering.

Met inkomende schade bedoelen wij de gevolgschade die ontstaan is aan omliggende gebouwen of roerende zaken, die niet uw eigendom zijn. De schade moet ontstaan zijn binnen een straal van 15 kilometer vanaf uw perceel of landerijen. De restanten moeten met het blote oog waarneembaar en handmatig op te pakken zijn. 

Er is geen dekking voor inkomende schade als de schade al op een andere verzekering gedekt is.

Opruimingskosten zijn de kosten om (delen van) een verzekerd gebouw of verzekerde zaak af te breken, weg te ruimen en/of daarna af te voeren, te storten en te vernietigen. 

Bij een brand/stormdekking zijn de opruimingskosten niet meeverzekerd. Bij een uitgebreide gevarendekking wel. Op uw polis ziet u het verzekerd bedrag. Heeft u geen dekking voor opruimingskosten of vindt u het bedrag te laag? Dan kunt u met de opruimingskostenverzekering een aanvullend bedrag verzekeren. 

Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken en neem contact op met ons via telefoonnummer 0592 348 181 of met uw regionale Univé-winkel. Wij zetten direct alles in gang om u te helpen. Overleg altijd eerst met ons, voordat u kosten maakt voor het herstellen van de schade.

Univé houdt al uw verzekeringen voor u op peil, zodat deze in de pas lopen met de prijsontwikkelingen en de waardestijgingen van de bouwkosten in de markt. Zo weet u zeker dat uw bezittingen optimaal zijn verzekerd.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.

Veelgestelde vragen over de zakelijke rechtsbijstandverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de zakelijke rechtsbijstandverzekering van Univé

Ja. U moet wel een conflict altijd eerst melden bij Univé Rechtshulp. Als de jurist van Univé Rechtshulp vervolgens aangeeft dat er een procedure gestart moet worden of wanneer u gedagvaard wordt, kunt u - na akkoord van Univé Rechtshulp - zelf een advocaat kiezen als u dat wilt. Meer informatie over de zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen via de zakelijke rechtsbijstandverzekering, moet de schade of het belang minimaal € 250,- bedragen. Gaat uw conflict over een lager bedrag, dan helpen we u wel met een advies. U kunt voor juridisch advies contact opnemen met Univé Rechtshulp via 0592 382 501 of uw juridische vraag sturen naar: rechtshulp.mijnvraag@unive.nl.

De (ongeveer 150) juristen van de onafhankelijke Stichting Univé Rechtshulp helpen u met rechtsbijstand en nemen verzekerde conflicten voor u in behandeling. Zo nodig schakelen zij externe deskundigen in. Meer informatie over de zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Ja, met de incassodekking van uw zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u hiervoor verzekerd. De ondergrens voor incasso is € 250,-. Na uw melding starten wij een incassoprocedure voor u. Zo helpen wij u met het incasseren van de omzet waar u voor gewerkt heeft. En kunt u zich bezighouden met uw eigenlijke werkzaamheden.

Bent u het niet eens met de manier waarop uw zaak juridisch wordt behandeld via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering? Of bent u het niet eens met de juridische beoordeling van de redelijke kansen?  Dan kunt u schriftelijk of via email een second opinion aanvragen bij Univé Rechtshulp. Wilt u meer informatie klik dan hier. Een second opinion wordt in onze voorwaarden de geschillenregeling genoemd.

Vanaf 1 januari 2023 zijn conflicten over stikstof en waterkwaliteit uitgesloten van de dekking voor nieuwe agrariërs.

Lees meer

Ja, u kunt hiervoor contact opnemen met ons Juridisch Advies Centrum. Zij helpen u graag verder.

Als u al een zakelijke rechtsbijstandverzekering elders heeft waar stikstof en waterkwaliteit verzekerd zijn, dan kunt u gerust overstappen naar Univé Rechtsbijstand zakelijk. Bij Univé heeft u namelijk in dat geval ook dekking voor deze conflicten.

Univé Rechtshulp doet zijn best u zo goed mogelijk te helpen. Maar bent u niet tevreden over de  dienstverlening? Laat het Univé Rechtshulp dan weten. Zij proberen dan om samen met u tot een oplossing te komen.
Als dat niet lukt, kunt u een klacht indienen bij de directie van Univé Rechtshulp. Univé Rechtshulp heeft een klachtenbureau dat uw klacht beoordeelt. Kunt u zich niet in dat oordeel vinden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het onafhankelijke KiFiD

Uw andere klachten kunt u indienen via ons klachtenformulier of schriftelijk bij:
Coöperatie Univé U.A. 
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 15
9400 AA Assen

Veelgestelde vragen over de roerende zakenverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de roerende zakenverzekering van Univé

De roerende zakenverzekering bestaat uit verschillende onderdelen. De bekendste is de inventarisverzekering. Als zzp'er kunt u bij Univé online uw inventaris en voorraden verzekeren. Bent u MKB'er? Dan kunt u samen met een adviseur uw roerende zakenverzekering op maat samen stellen. Met de roerende zakenverzekering kunt u de volgende zaken verzekeren: inventaris, voorraden, geld en betaalmiddelen, motorrijtuigen, dieren, roerende zaken van andere personen, elektronica, machinebreuk, melk, huurdersbelang, eigenaarsbelang/pachtersinvestering en andere roerende zaken. 

Als zzp'er heeft u de keuze uit een verzekerd bedrag van € 15.000, € 25.000 of € 50.000. Roerende zaken zijn de spullen die u als inventaris nodig heeft voor uw bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook zonweringen, vlaggenmasten en uithangborden. Onder voorraden vallen de producten die u verkoopt en andere voorraden die u nodig heeft voor uw bedrijf, zoals grondstoffen en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten of brandstoffen.

Roerende zaken zijn standaard verzekerd tegen vervangingswaarde. Dat is het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardige roerende zaak te kopen. Sommige roerende zaken kunnen tegen nieuwwaarde of taxatiewaarde verzekerd worden. Wat u ook kiest, het verzekerd bedrag moet niet te laag zijn. Want dan wordt bij schade mogelijk niet de gehele schade vergoed.

We onderscheiden daarbij twee situaties:

 • Uw roerende zaken bevinden zich op het terrein van het adres dat op uw polisblad staat (ook mogelijk: aan de buitenkant van het gebouw).
  Dan zijn uw roerende zaken alleen verzekerd bij schade door brand (bij dekking brand), storm aan lichtreclame of uithangborden (bij dekking storm), gewelddadige beroving en afpersing of een poging daartoe (bij dekking uitgebreide gevaren).
 • Uw roerende zaken bevinden zich elders in Nederland buiten uw gebouw.
  Dan zijn de roerende zaken maximaal 3 maanden verzekerd bij schade door brand (bij dekking brand), gewelddadige beroving en afpersing of een poging daartoe (bij dekking uitgebreide gevaren).

U krijgt een maximale vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis. De details leest u in de voorwaarden.

Uw roerende zaken zijn buiten Nederland beperkt verzekerd. U heeft alleen dekking in Europa en alleen bij schade door brand (bij dekking brand). Uw roerende zaken zijn maximaal voor een aaneengesloten periode van 2 maanden in het buitenland verzekerd. De maximale vergoeding is € 10.000 per gebeurtenis. 
Heeft u een andere verzekering waarvan u een vergoeding krijgt? Dan krijgt u alleen een vergoeding als uw schade groter is dan de vergoeding van de andere verzekering. Wij betalen alleen datgene wat u niet vergoed krijgt op grond van die andere verzekering. 

Univé maakt voor goederen gebruik van een afschrijvingsregeling. Per schade wordt er gekeken naar waarde van het betreffende goed op dat moment. We maken hiervoor mede gebruik van een afschrijvingslijst die gepubliceerd wordt door het Verbond van Verzekeraars.

Univé houdt al uw verzekeringen voor u op peil, zodat deze in de pas lopen met de prijsontwikkelingen en de waardestijgingen van de bouwkosten in de markt. Zo weet u zeker dat uw bezittingen optimaal zijn verzekerd.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.

Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken en neem contact op met ons via telefoonnummer 0592 348 181 of met uw regionale Univé-winkel. Wij zetten direct alles in gang om u te helpen. Overleg altijd eerst met ons voordat u kosten maakt voor het herstellen van de schade.

Staat er op het polisblad een verzekerd bedrag? Dan is dat de maximale vergoeding voor dat object. Dit is een premier risk dekking. Dit betekent dat wij bij schade niet kijken of u onderverzekerd bent. U krijgt een vergoeding voor de schade tot het verzekerd bedrag. Dat bedrag vindt u op uw polisblad. 

Wat wel en niet verzekerd is bij een overstroming leest u hier.

Met de inventarisverzekering (roerende zakenverzekering) van Univé, verzekert u uw bedrijfsmiddelen tegen diefstal, brand, storm en waterschade. U kiest zelf uw verzekerd bedrag: € 15.000, € 25.000 of € 50.000. Als zzp'er kunt u online uw inventaris en voorraden verzekeren. Wilt u ook andere zaken verzekeren of bent u MKB'er? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. U kunt dan een verzekering op maat samen stellen en bijvoorbeeld ook elektronica en motorrijtuigen mee verzekeren.

Veelgestelde vragen over de werkmaterieelverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de werkmaterieelverzekering van Univé

Ja, dat valt standaard onder de dekking. Het maakt daarbij niet uit of de aanrijding op uw eigen bedrijfsterrein of op de openbare weg plaatsvindt.

Dit is alleen verzekerd tijdens normale agrarische grondbewerking. Normale agrarische grondbewerking zijn ondiepe grondbewerkingen die nodig zijn om de grond geschikt te maken of te houden voor het agrarische gebruik of verbouw van producten. Als u ook andere werkzaamheden, zoals graafwerkzaamheden met uw machineverricht kunt u die apart meeverzekeren metde aanvullende dekking Schade aan ondergrondse zaken.

Ja, u start direct op de maximale no-claimkorting van 55% (instapkorting).  Alleen bij een eventuele schuldschade valt u terug in korting. Na een jaar schadevrij rijden loopt die korting dan weer op.

Ja, volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Voor de wet is een motorrijtuig een voertuig dat zichzelf motorisch kan voortbewegen en een aandrijving op de wielen heeft. Daaronder valt dus ook werkmaterieel.

De wettelijke aansprakelijkheidsdekking (WA) verzekert alleen schade aan andere personen. Wilt u ook schade aan uw eigen voertuigen, uw werkmaterieel en/of uw gebouwen verzekeren? Dan biedt de aanvullende dekking Extra aanrijdingsschade uitkomst.

Na een schade krijgt u per eerstvolgende premiebetaaldatum een lagere no-claimkorting. En als u vaker schade claimt, kan de korting helemaal vervallen.

U krijgt de vervangingswaarde vergoed. Dit is het bedrag waarvoor u een vergelijkbare machine kunt kopen. Bij de vaststelling hiervan letten we bijvoorbeeld op de leeftijd van de machine en het eventuele aantal draaiuren.

Veelgestelde vragen over de werknemersschadeverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de werknemersschadeverzekering van Univé.

Ja, voor de WSV geldt standaard werelddekking.

De DGA met een minderheidsbelang valt onder de definitie van verzekerde werknemers en is dus meeverzekerd. We sluiten hiermee aan bij de criteria die gelden voor de werknemersverzekeringen. Bij meer dan 50% zeggenschap in de rechtspersoon heeft de rechtspersoon in feite geen zeggenschap over de DGA en wordt daarom dan niet meer als werknemer aangemerkt.

Ja, de werknemersschadeverzekering geeft ook dekking voor uitzendkrachten, stagiair(e)s en vrijwilligers. Dat geldt ook voor zzp'ers die u inhuurt en die in uw bedrijf onder uw regie meewerken.

Er geldt geen eigen risico bij schade. Wel een drempelbedrag (franchise). Schade wordt pas betaald als het schadebedrag hoger is dan dat drempelbedrag. In dat geval betalen we wel de volledige schade. U kunt zelf het drempelbedrag kiezen dat het best bij uw bedrijf past.

De werknemersschadeverzekering (WSV) geldt alleen tijdens werk of werkgerelateerde activiteiten en heeft een uitgebreide dekking. Toch kan het zinvol zijn daarnaast een schadeverzekering voor inzittenden af te sluiten. De werknemersschadeverzekering (WSV) dekt onder andere zaakschade tijdens woon-werkverkeer, maar alleen als hierbij sprake is van letsel. Bij de schadeverzekering inzittenden is het niet vereist dat er sprake moet zijn van letsel als er zaakschade ontstaat. Daarnaast is een inzittendenverzekering belangrijk voor eventuele andere inzittenden die niet bij u in dienst zijn.

De werknemersschadeverzekering geldt alleen tijdens werk of werkgerelateerde activiteiten en heeft een uitgebreidere dekking dan de normale ongevallenverzekering voor werknemers. Toch kan het zinvol zijn daarnaast een ongevallenverzekering af te sluiten. Want die keert een vast deel van het verzekerde bedrag uit op basis van het opgelopen letsel, ongeacht hoe groot de werkelijke schade is. Bij de ongevallenverzekering is een 24 uursdekking mogelijk.

Dat zou niet verstandig zijn. De werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert namelijk alleen uw werknemers en andere ondergeschikten. De inzittendenverzekering verzekert alle inzittenden in de auto, ook niet-werknemers.

Door het afsluiten van de werknemersschadeverzekering (WSV) worden andere onvolledige (aansprakelijkheids)verzekeringen zoals AVB+ (de dekking voor 7:611 BW), WEGAS (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen), WEGAM (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) en WBM (Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders van Motorrijtuigen) in die zin overbodig.

Door uitspraken van de Hoge Raad zijn werkgevers steeds vaker aansprakelijk voor ongevallen tijdens het werk. En ook de wettelijke zorgplicht is uitgebreid. Met de werknemersschadeverzekering (WSV) bent u verzekerd voor de eisen die deze zorgplicht stelt. Heeft uw medewerker een bedrijfsongeval? Dan betalen wij tot het verzekerd bedrag de kosten van de schade.

De aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de werknemer gaat ver. Zelfs voor schade aan de werknemer als die vanaf het werk naar de kroeg gaat, is de werkgever nog aan te spreken. Een werknemersschadeverzekering (WSV) kan problemen voorkomen.

Bij deze verzekering staat uw medewerker na een ongeval centraal. Raakt een medewerker gewond of overlijdt hij door een bedrijfsongeval? Dan stellen we de schade zo snel mogelijk vast. En speelt aansprakelijkheid geen rol. Zo voorkomt u ook vervelende discussies met uw medewerkers over wie wel of niet aansprakelijk is.

Veelgestelde vragen over de zzp-inkomensverzekering

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de zzp-inkomensverzekering van Univé.