Ga naar inhoud

Je AOV is aftrekbaar

Goed om te weten: jouw AOV-premie is grotendeels aftrekbaar voor de belasting. Hieronder lees je alles over de regels en voordelen. 

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV) premie aftrekken van de belasting 

Met een AOV verzeker je als ondernemer jouw inkomen of vaste lasten. Mocht je arbeidsongeschikt raken, ontvang je daarmee elke maand een uitkering. Maar hoeveel betaal je eigenlijk aan premie? Is deze aftrekbaar voor de belasting? En hoe zit het met de advieskosten? Univé legt het je graag uit. 

Alles over het aftrekken van je AOV-premie voor de belasting  

De premie van jouw arbeids­ongeschiktheids­verzekering is aftrekbaar 

De Univé arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ziekte en ongevallen is fiscaal aftrekbaar. Je mag de jaarpremie van je AOV bij je belastingaangifte grotendeels aftrekken van "Inkomen uit werk en woning" (box 1).  

Hierdoor krijg je een deel van je AOV-premie via de belasting weer terug. Deze premie is geen kostenpost voor jouw onderneming. Je trekt de AOV-premie af als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. 

Let op: raak je arbeidsongeschikt, dan moet je over deze uitkering ook inkomstenbelasting betalen

Kosten AOV aftrekbaar: enkele reken­voorbeelden 

Dus wat wordt jouw premie? Wat is het verschil tussen de bruto en netto premie?

Het verschil tussen je bruto en netto premie 

Voor jouw aangifte inkomstenbelasting is de premie aftrekbaar onder de noemer "premiebetaling inkomensvoorziening". De premie van deze verzekering noemen we daarom een brutobedrag. Ontdek wat een AOV afsluiten kost en rekening houdend met onze aanvangskortinghoeveel premie je zult betalen.

Van je bruto naar netto uitkering 

Op het brutobedrag van jouw uitkering houdt Univé belastingen en premies in. Het uitkeringsbedrag dat je via deze verzekering op je rekening bijgeschreven krijgt, is netto. Op dit bedrag zijn de belastingen en premies dus al in mindering gebracht. 

  • Bruto-uitkering: het verzekerd bedrag zoals afgesproken op jouw polis. 
  • Netto-uitkering: de uitkering zoals je die ontvangt op jouw bankrekening, nadat de belastingen en premies in mindering zijn gebracht. 

Reken­voorbeelden 

Twee AOV-premievoorbeelden voor wanneer je jouw werk door ziekte of een ongeval in zijn geheel niet meer kunt doen: 

Rekenvoorbeeld 1 

Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Univé met een premie van € 100 per maand en een verzekerd bedrag van € 1.200 per maand. Stel: de tweede belastingschijf van de inkomstenbelasting (36,93% d.d. 2023) is voor jou van toepassing. 

Van bruto naar netto premie: je premie bedraagt € 100 per maand. Netto komt dit neer op € 63,07 premie per maand. 

Van bruto naar netto uitkering: je bruto uitkering bedraagt € 1.200 per maand. Netto ontvang je € 756,84 per maand. 

Rekenvoorbeeld 2 

Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Univé met een premie van € 300 per maand en een verzekerd bedrag van € 3.000 per maand. Stel: de tweede belastingschijf van de inkomstenbelasting (36,93% d.d. 2023) is voor jou van toepassing. 

Van bruto naar netto premie: jouw premie bedraagt € 300 per maand. Netto komt dit neer op € 189,21 premie per maand. 

Van bruto naar netto-uitkering: jouw bruto uitkering bedraagt € 3.000 per maand. Netto ontvang je € 1.892,10 per maand. 

Ontdek wat jouw premie wordt

Let op: deze voorbeelden geven een indicatie, maar zeggen niets over jouw persoonlijke situatie. Deze kan voor jou heel anders uitvallen. Je kunt aan deze voorbeelden dan ook geen rechten ontlenen. Afhankelijk van de belastingschijf van jouw inkomen geniet je van een fiscaal voordeel van 19,03% tot 49,5% (d.d. 2023) van de AOV-premie.  

Voor wie is de AOV-premie fiscaal aftrekbaar?   

De AOV is aftrekbaar voor zzp’ers, zelfstandigen met personeel, DGA’s, eigenaren van eenmanszaken en firmanten in een VOF, maatschap of CV. 

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Je kunt dan de AOV privé of via jouw bedrijf dan wel stichting afsluiten. Sluit je een arbeids­ongeschiktheids­verzekering af via jouw bedrijf? Dan draag je privé niet de kosten van de AOV en is de premie aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.  

Goed om te weten: wanneer je recht hebt op een AOV-uitkering, wordt deze aan je BV uitbetaald. Mocht je BV failliet gaan, dan heb je in de meeste gevallen geen arbeidsongeschiktheids­verzekering meer. Ook als je een uitkering hebt via de BV, gaat die verloren. Dit is niet zo wanneer je jouw verzekering privé afsluit. 

Betaal je belasting over jouw AOV-uitkering?  

Ja, je betaalt AOV-belasting. Het nettobedrag dat je als uitkering ontvangt, ziet de Belastingdienst als inkomen. Raak je arbeidsongeschikt, dan moet je over deze uitkering dus ook inkomstenbelasting betalen.  

Deze hoef je tegenwoordig niet zelf meer in je aangifte op te voeren: Univé houdt deze 'loonbelasting' al in bij de uitbetaling van jouw uitkering. Deze ingehouden loonheffing wordt afgedragen aan de Belastingdienst. De bruto- en nettobedragen van jouw uitkering vind je in het jaaroverzicht dat je van Univé ontvangt.   

Zijn de advieskosten voor jouw AOV ook aftrekbaar?

Nee, de kosten van je adviseur voor jouw AOV zijn niet aftrekbaar. Ook de beheer- en bemiddelingskosten voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je niet in mindering brengen op je inkomsten bij de opgave inkomstenbelasting. 

Advies of direct een AOV aanvragen 

Heb je interesse in een AOV? Je kunt eenvoudig zelf online jouw AOV aanvragen.

Sluit direct een AOV af

Maar misschien wil je liever eerst een gratis en vrijblijvend inzichtgesprek? Of je volledig laten ontzorgen en je AOV afsluiten bij een adviseur? Het is allemaal mogelijk: 

Maak een afspraak

Lees ook: