Ga naar inhoud

Heeft deze verzekering nog nut, als ik voor alle opdrachten die ik aanneem een contract met mijn opdrachtgever afsluit?

Sluit je voor alle opdrachten een contract af met je opdrachtgever waarin je jouw aansprakelijkheid aanzienlijk beperkt? Dan nog geldt niet altijd: contract is contract. De rechter zal het contract dat je met je opdrachtgever hebt gesloten en waarin jij als leverancier je verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid beperkt of uitsluit, altijd toetsen op redelijkheid en billijkheid. Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter als onredelijk terzijde worden geschoven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?