Ga naar inhoud

Heeft deze verzekering nog nut, als ik voor alle opdrachten die ik aanneem een contract met mijn opdrachtgever afsluit?

Sluit u voor alle opdrachten een contract af met uw opdrachtgever waarin u uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperkt? Dan nog geldt niet altijd: contract is contract. De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid beperkt of uitsluit, altijd toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter als onredelijk terzijde worden geschoven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?