Ga naar inhoud

Geldt er een eigen risico bij schade?

Er geldt geen eigen risico bij schade. Wel een drempelbedrag (franchise). Schade wordt pas betaald als het schadebedrag hoger is dan dat drempelbedrag. In dat geval betalen we wel de volledige schade. U kunt zelf het drempelbedrag kiezen dat het best bij uw bedrijf past.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?