Ga naar inhoud
Met 24/7 Cyberhulp
Met 24/7 Cyberhulp

Bedrijfsschadeverzekering

Het verlies van winst & uw vaste kosten door schade verzekerd met de bedrijfsschadeverzekering van Univé.

Maak een afspraak

Kies de dekking van uw bedrijfsschadeverzekering

Een brand of andere ramp kan veel schade aan uw bedrijfsgebouwen, inventaris en voorraden veroorzaken. En als uw bedrijf dan stil komt te liggen, verliest u ook nog eens inkomsten. Bovendien moet u vaak extra kosten maken om weer te kunnen produceren of verkopen. Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u het verlies van winst en uw vaste kosten door schade als brand, storm of een andere ramp.

Andere verzekeringen

Een bedrijfsschadeverzekering is een aanvulling op een:

gebouwenverzekering

roerende zakenverzekering.

  Daarnaast kunt u uw gebouwenverzekering en/of roerende zakenverzekering uitbreiden met een:

  glasverzekering

  opruimingskostenverzekering.

  Kies het gewenste te verzekeren bedrag

  U kunt zelf kiezen wat u precies wilt verzekeren. De hoogte daarvan is afhankelijk van waarop het verzekerde bedrag is gebaseerd. 

  • Bij een verzekering op basis van de brutowinst verzekert u de omzet minus de variabele kosten (of de vaste kosten plus de nettowinst). Voor het vaststellen van het verzekerd bedrag gebruikt u de resultatenrekening van uw bedrijf.
  • Bij een verzekering op basis van huurderving verzekert u de gederfde huur. Het verzekerd bedrag kan worden vastgesteld op basis van de gemiste huuropbrengsten over een periode. 
  • Voor een non-profitorganisatie verzekert u de bedrijfsschade op basis van de exploitatiekosten. Dit zijn de kosten die nodig zijn om de instelling te continueren, bijvoorbeeld personeelskosten, huur van gebouwen, renten van schulden, energiekosten, administratiekosten en exploitatieoverschot.
  • Bij de Extra kosten-dekking berekent u de kosten die u denkt nodig te hebben om uw bedrijfsvoering voort te kunnen zetten na bijvoorbeeld een brand. Hiervoor berekent u het bedrag per jaar. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de huur van een vervangend gebouw, maar ook vervangend gereedschap. 

  Cyberhulp voor zzp'ers

  Cybercriminaliteit is een groot risico voor jouw onderneming. Jaarlijks krijgt maar liefst 40% van de bedrijven te maken met cybercriminaliteit. Daarom hebben wij onze schadeverzekeringen uitgebreid met standaard Cyberhulp. Lees hoe Univé je helpt het cyberrisico te verkleinen.

  Leer veiliger online ondernemen met Cyber Fit Service. Dit online programma traint je in het herkennen van verschillende soorten cybercrime. Cyber Fit Service is gratis voor alle zakelijke Univé-klanten. Aanmelden kan tot 1 januari 2024.

  Doe ook mee

  Vermoed dat je mogelijk slachtoffer bent van cybercrime? Het is dan van belang dat je zo snel mogelijk contact zoekt met de cyberhelpdesk, om zo eventuele schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ons uitgebreide team van experts staat je dag en nacht geheel kosteloos bij in het geval van cybercriminaliteit.

  Meer over de Cyberhulp voor ondernemers

  Cybercriminaliteit kan niet altijd volledig worden voorkomen of hersteld. Met onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en uitgebreide roerende zakenverzekering ben je tot € 10.000 per jaar verzekerd voor schade door cybercriminaliteit. Dit verzekerde bedrag zal niet voor elke onderneming voldoende zijn. Daarom bieden we de mogelijkheid dit te verhogen naar € 30.000 of € 50.000.

  Meer over de vergoeding

  Waarom onze bedrijfsschadeverzekering?

  Reconstructiekosten zijn standaard meeverzekerd

  Reconstructiekosten zijn de kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van uw bedrijf nodig is. Denk aan administratieve en financiële gegevens, werktekeningen, matrijzen, mallen en software. Standaard zijn reconstructiekosten tot € 10.000,- meeverzekerd. U heeft de mogelijkheid om dit bedrag tot maximaal € 100.000,- te verhogen.

  Hulp bij schade

  Hulp nodig bij schade? Lees wat u kunt doen. Of meld uw schade bij Univé.

  De uitkering bij uw bedrijfsschadeverzekering

  De bedrijfsschadeverzekering keert alleen uit als de schade ook wordt vergoed vanuit de gebouwen- en/of roerende zakenverzekering. Daarop is de bedrijfsschadeverzekering namelijk een aanvulling. De uitkeringsperiode (die u vooraf zelf kiest)  is de maximale termijn waarover de bedrijfsschade wordt vergoed. Hierbij moet worden uitgegaan van de meest extreme situatie: de maximale periode dat uw bedrijf geheel, dan wel gedeeltelijk, stilligt. 

  Veelgestelde vragen

  De vijf meest gestelde vragen over de bedrijfsschadeverzekering

  Documenten en voorwaarden bij de bedrijfsschadeverzekering

  Op deze pagina vindt u algemene informatie over de dekking van de bedrijfsschadeverzekering. Wilt u weten wat er wel en niet verzekerd is? Lees dan de voorwaarden hieronder.Heeft u al een bedrijfsschadeverzekering bij Univé? Dan kunt u op het bijbehorende polisblad/pakketoverzicht lezen welke voorwaarden van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.