Ga naar inhoud

Geldt deze verzekering ook voor de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)?

De DGA met een minderheidsbelang valt onder de definitie van verzekerde werknemers en is dus meeverzekerd. We sluiten hiermee aan bij de criteria die gelden voor de werknemersverzekeringen. Bij meer dan 50% zeggenschap in de rechtspersoon heeft de rechtspersoon in feite geen zeggenschap over de DGA en wordt daarom dan niet meer als werknemer aangemerkt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?