Ga naar inhoud

Wanneer ben ik niet meer in staat mijn beroep uit te voeren volgens jullie?

In de eerste plaats bepaalt u zelf of u uw werk als gevolg van ziekte of een ongeval niet of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren. U bepaalt samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Aan de hand van dit percentage bepalen we de hoogte van uw uitkering. De verzekering keert uit als u voor minimaal 25% uw werk niet meer kunt doen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?