Ga naar inhoud

Wat is er verzekerd?

Opruimingskosten zijn de kosten om (delen van) een verzekerd gebouw of verzekerde zaak af te breken, weg te ruimen en/of daarna af te voeren, te storten en te vernietigen. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?