Ga naar inhoud

Wie zijn er meeverzekerd op mijn zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Op je zakelijke rechtsbijstandverzekering is degene die de verzekering afsluit (de verzekeringnemer) en het bedrijf met de aangegeven bedrijfsactiviteit verzekerd tegen conflicten. De verzekerde bedrijfsactiviteit staat op je polis. 

Wie kunnen meeverzekerd zijn?

Daarnaast kunnen meerdere personen meeverzekerd zijn wanneer het gaat om een conflict dat is ontstaan tijdens het werken voor het verzekerde bedrijf. Denk aan werknemers, bestuurders, voertuigbestuurders, passagiers en nabestaanden. Wie er meeverzekerd zijn, hangt af van de dekking:  

Bedrijfsvoering 

  • Werknemers

  • Bestuurders

  • Nabestaanden van een verzekerde als die is overleden tijdens de uitvoering van het werk voor het verzekerde bedrijf. 

Verkeer & voertuigen 

  • Werknemers

  • Voertuigbestuurders en passagiers van zakelijke motorrijtuigen. Maar alleen als zij met toestemming van de werkgever gebruik maakten van het voertuig. 

  • Nabestaanden van deze verzekerden. Deze hulp is alleen verzekerd als iemand anders aansprakelijk is en niet het verzekerde bedrijf zelf. 

Op je polis staat de verzekerde bedrijfsactiviteit en wie er meeverzekerd zijn op je zakelijke rechtsbijstandverzekering. Bekijk je polis via de Univé App of Mijn Univé Zakelijk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?