Ga naar inhoud

Waarop is de bedrijfsschade gebaseerd?

Het verzekerd bedrag voor de bedrijfsschade is gebaseerd op de brutowinst, huurderving of exploitatiekosten. De keuze is afhankelijk van je bedrijf.  

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?