Ga naar inhoud

Als ik al een rechtsbijstandverzekering heb, is deze verzekering dan nog wel nodig?

Een rechtsbijstandverzekering dekt alleen de rechtsbijstandkosten van de verzekerden. De beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering vergoedt de door derden geleden zuivere vermogensschade. Beide zijn noodzakelijk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?