Ga naar inhoud

Als ik al een rechtsbijstandverzekering heb, is deze verzekering dan nog wel nodig?

Een rechtsbijstandverzekering dekt alleen de rechtsbijstandkosten van de verzekerden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de door derden geleden zuivere vermogensschade. Beide zijn noodzakelijk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?