Ga naar inhoud

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen van Univé bent u als bestuurder verzekerd voor schade die ontstaat door uw bestuurswerkzaamheden. Omdat u als bestuurder ook verantwoordelijk bent voor fouten die uw medebestuurders maken, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van groot belang. Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade namelijk niet.

Deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen is niet online af te sluiten. Maak hiervoor een afspraak met een Univé-adviseur.

Maak een afspraak

Wat is wel en niet verzekerd met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd in heel Europa tot een bedrag van € 2.500.000. Bekijk hier een greep uit de zaken die wel en niet verzekerd zijn met deze verzekering:

Wel verzekerd

  • Financiële schade die ontstaat als u handelt in strijd met de verenigingsstatuten.
  • Financiële schade die ontstaat doordat het bestuur ondeskundig of besluiteloos is geweest.
  • Financiële schade die ontstaat doordat u crediteuren selectief betaalt bij (dreigende) betalingsonmacht.

Niet verzekerd

  • Schade die met opzet is veroorzaakt.
  • Schade als gevolg van bijv. diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.
  • Boetes en dwangsommen die u worden opgelegd.

Bekijk de verzekeringskaart om te zien welke schades wel en niet gedekt zijn.

Verzekeringskaart

Deze verzekering afsluiten?

Meer over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Welke kosten worden vergoed?

Wordt de financiële schade die u heeft veroorzaakt verzekerd? Dan heeft u recht op een vergoeding van:

  • De financiële schade aan de tegenpartij
  • De kosten van verweer
  • Eventuele advocaatkosten
  • Rehabilitatiekosten

Kosten van verweer meeverzekerd?

Ja, de kosten die u maakt voor het verweer zijn met deze verzekering meeverzekerd. Dit geldt ook voor het verweer bij onterechte claims.

Uitlooprisico meeverzekerd?

Het uitlooprisico dat u loopt nadat uw verzekering is beëindigd, is niet standaard meeverzekerd. U kunt het uitlooprisico bij het afsluiten direct meeverzekeren.

Voorwaarden van onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Precies weten waarvoor u wel en niet verzekerd bent? Download de voorwaarden via de documentenpagina.

Documenten

Veelgestelde vragen

Bekijk de meest gestelde vragen over deze verzekering.

Het bedrag is afhankelijk van de grootte van uw vereniging. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. U kunt hiervan uitgaan: is uw balanstotaal kleiner dan € 1.000.000,- dan is een verzekerd bedrag van € 100.000,- voldoende. Bij een balanstotaal boven de € 1.000.000,- zal een limiet van € 500.000,- voldoende zijn. Het is verstandig hierover advies te vragen aan uw adviseur.

Een bestuurder kan een schadeclaim krijgen voordat de Bestuurdersaansprakelijk heidsverzekering is gesloten. Dit noemen we het inlooprisico. Andersom kan ook: dan krijgt een bestuurslid na zijn aftreden een claim. Dat is het uitlooprisico. Beide risico’s kunt u meeverzekeren bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheid is een apart risico. Daarvoor is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen biedt onvoldoende bescherming. Ook een particuliere aansprakelijkheidsverzekering die een bestuurder zelf afsluit, beschermt niet tegen een claim.

Voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders. Hiermee wordt de aansprakelijkheid afgedekt, zodat het privévermogen van de bestuurder buiten schot blijft.

Met een 'gewone' aansprakelijkheidsverzekering zijn de organisatie plus degenen voor wie zij verantwoordelijk is verzekerd tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan anderen. Maar de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan anderen als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten.

Alle veelgestelde vragen

Deze verzekering afsluiten met een Univé-adviseur