Ga naar inhoud
Twee mannen en een vrouw staan in een sportkantine aan de bar, ze lachen en praten met de vrouw achter de bar.
Twee mannen en een vrouw staan in een sportkantine aan de bar, ze lachen en praten met de vrouw achter de bar.

Bestuurdersaansprakelijk­heidsverzekering (BTA)

  • Je privévermogen beschermd bij schadeclaims
  • Verzekerd bij schade door collega-bestuurders
  • Standaard 3 jaar inlooprisico

Bescherm je privévermogen als bestuurder van een vereniging

De Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering (BTA) is een aansprakelijkheids­verzekering voor bestuurders en beleidsbepalers van een vereniging. Hiermee is je privévermogen beschermd als je persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor een fout van jou of een collega-bestuurder.

De BTA is een aanvullende dekking op de Bedrijfsaansprakelijk­heids­verzekering en kun je niet online afsluiten. Een Univé-adviseur helpt je graag. 

Maak een afspraak

Wat is wel en niet verzekerd met de Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering?

Klanten geven onze bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering gemiddeld een 8,7

Daarom kiezen 70.000+ ondernemers voor onze bedrijfsaansprakelijkheid

Voordelen van de bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering

Als bestuurder van een vereniging kun je aansprakelijk gesteld worden voor schade die een medebestuurder veroorzaakt. Met een bestuursaansprakelijkheidsverzekering ben je hiertegen verzekerd en voorkom je dat er aanspraak gemaakt wordt op je privévermogen.

Als bestuurder van een vereniging kun je ná de ingangsdatum van je verzekering aansprakelijk gesteld worden voor een fout die je vóór de ingangsdatum maakte. Dit is het inlooprisico

Het inlooprisico verzekeren wij standaard 3 jaar mee. Voorwaarde is wel dat je tijdens de inloopperiode bij een andere verzekeraar verzekerd was voor bestuurdersaansprakelijkheid. Ook vergoeden wij geen schades die op de ingangsdatum van de verzekering al bij jou bekend waren.

Voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geldt geen eigen risico.

Als je aansprakelijk gesteld wordt, dan moet je vaak kosten maken voor rechtsbijstand, verweer of het voorkomen of beperken van schade. Deze kosten vergoeden wij als  

  • de veroorzaakte schade verzekerd is en;  
  • wij toestemming geven om de kosten te maken.

Meer weten? Bekijk de pagina Juridische hulp.

Rehabilitatiekosten zijn ook verzekerd met de dekking Bestuurdersaansprakelijkheid. Dit zijn kosten die je maakt om je goede naam te herstellen (de zogenoemde 'kosten voor eerherstel’). 

Bekijk de voorwaarden voor de details. 

Het dekkingsgebied van de dekking Bestuurdersaansprakelijkheid is Europa. Dit betekent dat je met deze dekking voor alle activiteiten van de vereniging verzekerd bent tegen schadeclaims uit Europa.

Het standaard verzekerd bedrag van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is € 2.500.000 per gebeurtenis. Wij betalen maximaal twee keer het verzekerd bedrag per jaar uit.

Goed om te weten

Als je een AVB met bestuursaansprakelijkheid hebt afgesloten, ben je verzekerd als er schade ontstaat door een bestuurlijke fout van jou of een medebestuurder. De term ‘bestuurlijke fouten’ leggen we uit aan de hand van een aantal voorbeelden:

Onjuist gebruik van verenigingsgelden (interne aansprakelijkheid) 

Een bestuurder gebruikt geld van de vereniging voor persoonlijke uitgaven, zonder dat de andere bestuurders hiervoor toestemming hebben gegeven. 

Ongeautoriseerde wijzigingen in statuten (interne aansprakelijkheid) 

Er ontstaan juridische problemen doordat een bestuurder de statuten of reglementen van de vereniging wijzigt zonder de vereiste goedkeuring van de andere leden. 

Niet naleven van wettelijke voorschriften (externe aansprakelijkheid) 

Het bestuur negeert wettelijke verplichtingen wat leidt tot juridische problemen. Bijvoorbeeld wanneer het bestuur vereiste documenten niet indient bij de overheid. 

Inbreuk op intellectueel eigendom (externe aansprakelijkheid) 

Het bestuur gebruikt zonder toestemming werk van derden, wat leidt tot schadeclaims. Denk hierbij aan logo's of foto's waar auteursrecht op rust. 

Ondoorzichtige besluitvorming (onderlinge aansprakelijkheid) 

Bestuursleden maken beslissingen zonder duidelijke notulen en documentatie, wat leidt tot onderlinge verwarring en meningsverschillen. 

Collectieve ondertekening van contracten (onderlinge aansprakelijkheid) 

De bestuursleden ondertekenen een contract waarbij ze over een belangrijk onderdeel heen gelezen hebben zonder stil te staan bij de gevolgen ervan. Hierdoor ontstaan financiële problemen voor de vereniging. 

Naast inlooprisico is er ook het uitlooprisico. We spreken van uitlooprisico als je ná de einddatum van de verzekering aansprakelijk wordt gesteld voor een fout die je vóór de einddatum maakte. Bij het beëindigen van je AVB kun je kiezen om het uitlooprisico 3 jaar te verzekeren. 

Zetten wij jouw AVB stop? Dan kun je het uitlooprisico voor 1 jaar verzekeren.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is geen losse verzekering, maar is een aanvullende dekking op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze specifieke dekking kun je niet online afsluiten. Neem contact op met een adviseur bij jou in de buurt om de aansprakelijkheid van het bestuur van je vereniging goed te regelen. 

Zoek de dichtstbijzijnde Univé-winkel

Een AVB met aanvullende dekking Bestuurdersaansprakelijkheid heeft een looptijd van 1 jaar. De start van de verzekering vind je op je polis. De verzekering wordt na ieder jaar automatisch verlengd met 1 jaar.  

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met je Univé-adviseur of regel het zelf in Mijn Univé Zakelijk. 

Betaal je je premie niet? Dan zetten wij je verzekering stop. 

Als wij het signaal krijgen dat de vereniging failliet is, zetten wij de verzekering stop. De verzekering loopt dus niet door na het faillissement.

Voorwaarden en documenten

Veelgestelde vragen

Bekijk de meest gestelde vragen over onze bestuursaansprakelijkheid.

Sluit met een gerust hart je bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering af

Je kunt de BTA niet online afsluiten. Maar een adviseur helpt je hier graag mee. Er zit altijd wel een Univé-winkel bij jou in de buurt. 

Maak een afspraak

Informatie gecontroleerd door een expert

De content op deze pagina is geschreven door Niels van den Berg, contentspecialist verzekeringen. Alle informatie wordt gecontroleerd door onze productspecialisten Jolanda ten Kate en Katja Osinga.