Ga naar inhoud

Welke uitkeringsperiode kies ik?

De uitkeringsperiode is de maximale termijn waarover de bedrijfsschade wordt vergoed. Hierbij moet worden uitgegaan van de meest extreme situatie: de maximale periode dat je bedrijf geheel, dan wel gedeeltelijk, stilligt. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?