Ga naar inhoud

De gezondheidsverklaring AOV: wat is het en waarom moet het?

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) willen we graag een beeld krijgen van jouw gezondheid. De AOV neemt namelijk het financiële risico van je over wanneer jij arbeidsongeschikt raakt. Omdat we graag willen weten hoe groot dit risico is, beoordelen wij jouw aanvraag met behulp van een onafhankelijke, medisch adviseur.

Zo kunnen we je kans op arbeidsongeschiktheid goed inschatten, en betaal jij de juiste premie voor jouw dekking. Een AOV zonder gezondheidsverklaring aanvragen, is daarom niet mogelijk.

De gezondheidsverklaring in een notendop:

Medische beoordeling o.b.v. de gezondheidsverklaring arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Het medisch beoordelen doen we door middel van de gezondheidsverklaring: een vragenlijst waarin we vragen naar de klachten, ziekten of aandoeningen waar je gedurende je leven mee te maken hebt gehad. 

Benieuwd hoe zo'n gezondheidsverklaring eruitziet? 

Bekijk een voorbeeldverklaring

Je ingevulde gezondheidsverklaring wordt vervolgens doorgenomen door de ReMedicalGroup (RMG), die jouw situatie medisch beoordeelt. Op basis van dit advies besluiten wij of we jouw aanvraag accepteren. En tegen welke premie. 

Investeer een belangrijk half uurtje 

De gezondheidsverklaring is een uitgebreide vragenlijst met aardig wat vragen. Je zult dan ook echt even de tijd moeten nemen om deze in te vullen. Zo geef je een goed inzicht in je leefstijl, en in je gezondheid nu en in het verleden. 

We kunnen ons voorstellen dat het lastig kan zijn om alle en volledige informatie over je gezondheid te geven, zeker wanneer je klachten al langer geleden plaatsvonden. Of om te beoordelen wat wel en niet relevant is in deze verklaring.  

Het is echter heel belangrijk om dit goed te doen. En liever te veel dan te weinig informatie in te vullen. Het is allemaal van invloed op je gezondheid en de toekomst, en daarmee ook op het risico dat jij wilt verzekeren. Weet je niet goed meer wat er lang geleden precies heeft plaatsgevonden? Vraag eventueel van tevoren al je medisch dossier op bij de huisarts. 

Vul je jouw gezondheidsverklaring zorgvuldig in, dan voorkom je dat je aanvullende vragen moet beantwoorden en loopt het acceptatieproces geen vertraging op. Je krijgt dan zo snel mogelijk van ons te horen of we je kunnen verzekeren, tegen welke voorwaarden en tegen welke premie. 

Vul de gezondheidsverklaring online of telefonisch in 

Het is aan jou hoe je deze medische informatie met ons deelt. Je mag de gezondheidsverklaring zelf online invullen, of ervoor kiezen om te bellen met een medewerker van het medisch team. 

Optie 1: zelf online invullen 

De ReMedicalGroup stuurt je een mail dat de gezondheidsverklaring in het klantenportaal (‘mijnRMG’) voor je klaarstaat. Je ontvangt in dit portaal ook alle stukken van RMG die je moet invullen en ondertekenen. Ook zie je hier hoever de medische beoordeling is.  

Je vult de gezondheidsverklaring in op een tijdstip dat jou uitkomt. Nadat deze is ontvangen, wordt hij door de medisch acceptant van RMG beoordeeld. Soms, als jouw antwoorden daartoe aanleiding geven, vraagt de acceptant nog aanvullende informatie van behandelend artsen of informatie uit nader medisch onderzoek. Dat mag natuurlijk alleen als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.   

Optie 2: telefonisch laten invullen 

Laat je de gezondheidsverklaring liever invullen door iemand die samen met jou de vragen doorloopt? Ook als je bij het invullen van de verklaring twijfelt over je antwoorden, of twijfelt of je de vragen goed begrijpt, kun je het beste direct contact opnemen met de medisch acceptant van RMG.  

Je maakt dan een afspraak die ongeveer een half uur zal duren. Als de acceptant het nodig vindt, stelt hij je direct enkele aanvullende vragen, zodat het aanvraagproces niet onnodig vertraagd wordt. 

Nadat alle vragen zijn doorlopen, ontvang je in het klantenportaal (‘mijnRMG’) de ingevulde gezondheidsverklaring, een gespreksverslag en eventuele medische machtigingen van RMG. Wanneer je deze hebt gecontroleerd, eventueel aangevuld en ondertekend hebt, stuur je deze terug. Deze informatie wordt door de medisch acceptant van RMG beoordeeld. 

Hoe zit het eigenlijk met mijn privacy? 

Wij beseffen goed dat je in je gezondheidsverklaring aardig wat persoonlijke informatie aan ons doorgeeft. Univé stelt je vertrouwen op prijs! En natuurlijk gelden hiervoor wettelijk ook allerlei regels. Zo heeft iedereen die betrokken is bij jouw medische beoordeling een geheimhoudingsplicht. Alleen de medisch adviseur mag in jouw beveiligde medisch dossier kijken. Ook wordt jouw persoonlijke informatie nooit met derden (zoals andere verzekeraars) gedeeld. 

Ingevuld. Wat nu? 

Je krijgt binnen 3 weken, een periode waarin wij de technische en medische beoordeling voltooien, de uitslag van je AOV aanvraag. 

De onafhankelijke medisch acceptant van RMG heeft dan advies aan ons uitgebracht. Wij bepalen uiteindelijk of we je kunnen verzekeren. En zo ja, tegen welke premie en voorwaarden.  

Meestal krijg je te horen dat je medisch bent geaccepteerd. In enkele gevallen is er nog een medische keuring nodig. Soms volgt de uitslag dat we je aanvraag op medische grond helaas niet kunnen accepteren. 

Over het advies van RMG 

Het advies van RMG is afhankelijk van het risico op arbeidsongeschiktheid: 

  • Is er geen verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid? Dan krijg je de verzekering op normale voorwaarden.

  • Is het risico op arbeidsongeschiktheid hoger dan gemiddeld? Dan zullen wij bijzondere voorwaarden en/of een verhoogde premie voorstellen. Je kunt natuurlijk kiezen of je akkoord gaat met dit voorstel of dat je de verzekering in dat geval niet meer wenst. 

  • Is het risico op arbeidsongeschiktheid voor ons te hoog? Dan kunnen wij je aanvraag niet accepteren. 

Wat er vervolgens gebeurt, hangt af van wat jij vind van het advies van RMG en ons voorstel.

Akkoord met het advies 

Heb je een voorstel van ons ontvangen en ben je het hiermee eens? Geef je dit aan op het voorstel en stuur je deze terug, dan zorgen wij ervoor dat je een polis ontvangt. Je gaat dan premie betalen en dan ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. 

Niet eens met het advies 

Heb je een voorstel van ons ontvangen en ben je het hier niet mee eens? Neem dan contact op met jouw adviseur of de medisch acceptant van RMG voor een toelichting. Kun je je nog steeds niet vinden in het voorstel? Dan kun je de aanvraag natuurlijk intrekken. Je hebt dan geen dekking voor arbeidsongeschiktheid. 

Wat als ik de gezondheidsverklaring niet volledig of naar waarheid invul? 

Iedereen heeft wel eens wat meegemaakt in diens gezondheid. Wees dus niet bang om een 'ja’ in te vullen op je verklaring. Dat betekent niet automatisch dat het moeilijker wordt of duurder om een AOV af te sluiten. 

Als je daarentegen bewust foutieve informatie doorgeeft, dan kun je terechtkomen in de frauderegisters van verzekeraars. Daardoor wordt het moeilijker een verzekering af te sluiten. Kortom, wees bij het invullen volledig, open en eerlijk. 

Loopt de verzekering al? 

Het kan gebeuren dat de medisch adviseur pas wanneer je een claim indient, ontdekt dat je niet alle informatie volledig of juist hebt ingevuld. Je hebt dan de mededelingsplicht geschonden. Mogelijke gevolgen zijn dat de verzekering wordt gestopt, er geen uitkering volgt bij arbeidsongeschiktheid of dat de al uitbetaalde uitkering wordt teruggevraagd. 

Is de verzekering nog niet ingegaan? 

Als de medisch adviseur al bij het beoordelen van je gezondheidsverklaring vermoedt dat je bepaalde informatie niet hebt vermeld, dan wordt deze informatie alsnog bij je opgevraagd. Dit betekent dat je aanvraag vertraging oploopt, het langer duurt voordat je de verzekering kunt afsluiten en je dus nog geen dekking hebt voor arbeidsongeschiktheid. 

Meer weten? 

Lees verder over de gezondheidsverklaring: