Ga naar inhoud

Hoe wordt de uitkering berekend?

Als u zich bij ons ziek meldt, onderzoekt onze medisch adviseur uw situatie om te bepalen voor welk percentage u uw werk niet meer kunt doen. Dit gebeurt eventueel in samenspraak met externe, onafhankelijke medisch deskundigen. De hoogte van het vastgestelde percentage bepaalt de hoogte van de uitkering. Bekijk de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages in de polisvoorwaarden (PDF) of lees meer over de AOV uitkering.

Meer informatie over de AOV

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?