Ga naar inhoud

Hoe zijn mijn roerende zaken buiten mijn gebouw verzekerd?

We onderscheiden daarbij twee situaties:

  • Uw roerende zaken bevinden zich op het terrein van het adres dat op uw polisblad staat (ook mogelijk: aan de buitenkant van het gebouw).
    Dan zijn uw roerende zaken alleen verzekerd bij schade door brand (bij dekking brand), storm aan lichtreclame of uithangborden (bij dekking storm), gewelddadige beroving en afpersing of een poging daartoe (bij dekking uitgebreide gevaren).
  • Uw roerende zaken bevinden zich elders in Nederland buiten uw gebouw.
    Dan zijn de roerende zaken maximaal 3 maanden verzekerd bij schade door brand (bij dekking brand), gewelddadige beroving en afpersing of een poging daartoe (bij dekking uitgebreide gevaren).

U krijgt een maximale vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis. De details leest u in de voorwaarden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?