Ga naar inhoud

Hoe zijn mijn roerende zaken buiten mijn gebouw verzekerd?

We onderscheiden daarbij twee situaties:

  1. Als je roerende zaken zich bevinden op het terrein van het adres dat op je polisblad staat (of aan de buitenkant van het gebouw):

    • Dan zijn je roerende zaken alleen verzekerd bij schade door brand (bij dekking brand), storm aan lichtreclame of uithangborden (bij dekking storm), gewelddadige beroving en afpersing of een poging daartoe (bij dekking uitgebreide gevaren).
  2. Als je roerende zaken zich elders in Nederland buiten je gebouw bevinden:

    • Dan zijn de roerende zaken maximaal 3 maanden verzekerd bij schade door brand (bij dekking brand), gewelddadige beroving en afpersing of een poging daartoe (bij dekking uitgebreide gevaren).

Je krijgt een maximale vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis. De details lees je in de voorwaarden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?