Ga naar inhoud

Heb ik een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig als ik al preventief diverse maatregelen heb genomen?

Preventie is heel belangrijk, maar je kunt nooit alle risico's uitsluiten op basis van deze preventie. Aansprakelijkheidsclaims kunnen in sommige gevallen het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen, omdat je dit als bedrijf niet zelf kunt betalen. Hiervoor sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

Je kunt allerlei maatregelen nemen om de kans op aansprakelijkheid zo klein mogelijk te houden (bijvoorbeeld via je leveringsvoorwaarden, de rechtsvorm, kwaliteitscontroles en dergelijke). Maar het blijft moeilijk zelf alle risico's in te schatten. Doe daarom de online Ondernemerscheck of een andere risicoscan. Laat een externe audit van jouw onderneming uitvoeren. Een buitenstaander met kennis van het aansprakelijkheidsrecht kan met een frisse blik je risico’s in kaart brengen en ervoor zorgen dat je op juiste wijze bent beschermd.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?