Ga naar inhoud

Welk bedrag moet ik verzekeren?

Dit ligt eraan waarop het verzekerd bedrag is gebaseerd. 

  • Bij een verzekering op basis van de brutowinst verzekert de omzet minus de variabele kosten (of de vaste kosten plus de nettowinst). Voor het vaststellen van het verzekerd bedrag gebruik je de resultatenrekening van je bedrijf.
  • Bij een verzekering op basis van huurderving verzeker je de gederfde huur. Het verzekerd bedrag kan worden vastgesteld op basis van de gemiste huuropbrengsten over een periode. 
  • Voor een non-profitorganisatie verzeker je de bedrijfsschade op basis van de exploitatiekosten. Dit zijn de kosten die nodig zijn om de instelling te continueren, bijvoorbeeld personeelskosten, huur van gebouwen, renten van schulden, energiekosten, administratiekosten en exploitatieoverschot.
  • Bij de Extra kosten-dekking bereken je de kosten die je denkt nodig te hebben om je bedrijfsvoering voort te kunnen zetten na bijvoorbeeld een brand. Hiervoor bereken je het bedrag per jaar. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de huur van een vervangend gebouw, maar ook vervangend gereedschap. 
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?