Ga naar inhoud

Wat is niet verzekerd?

Onze rechtsbijstandverzekering dekt geen hulp bij conflicten die:

  • al dreigden of bestonden vóór de ingangsdatum van de verzekering
  • niet te maken hebben met je verzekerde beroeps- of bedrijfsactiviteiten
  • gaan over het belastingrecht
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?