Ga naar inhoud

Wat als door de milieuschade delen van mijn locatie moeten worden afgebroken?

De gevolgschade en het herstellen daarvan zijn meeverzekerd. Alle gevolgschade die komt door een sanering is meeverzekerd. Ook de eventueel daardoor ontstane bedrijfsschade.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?