Ga naar inhoud

Geldt er een minimaal schadebedrag om rechtsbijstand te kunnen krijgen?

Ja, om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen via de zakelijke rechtsbijstandverzekering, moet de schade of het belang van het conflict minimaal € 500 zijn. Gaat je conflict over een lager bedrag? Dan helpen we je alsnog verder met alleen advies. Je kunt voor juridisch advies contact opnemen met Univé Rechtshulp via 0592 382 501 of je juridische vraag sturen naar: rechtshulp.mijnvraag@unive.nl.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?