Ga naar inhoud

Welke kosten vergoedt de milieuschadeverzekering?

De milieuschadeverzekering vergoedt:

  • kosten van de sanering en eventuele daardoor opgelopen bedrijfsschade
  • kosten om meer schade te voorkomen of te beperken
  • herstel van beschadiging van bestrating en beplanting, veroorzaakt door de sanering
  • herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en kabels die door de verontreiniging beschadigd zijn
  • herstel van schade die nodig is voor de sanering (inclusief kosten van afbraak en herbouw van gebouwen).
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?