Ga naar inhoud

Zijn mijn roerende zaken buiten Nederland ook verzekerd?

Uw roerende zaken zijn buiten Nederland beperkt verzekerd. U heeft alleen dekking in Europa en alleen bij schade door brand (bij dekking brand). Uw roerende zaken zijn maximaal voor een aaneengesloten periode van 2 maanden in het buitenland verzekerd. De maximale vergoeding is € 10.000 per gebeurtenis. 
Heeft u een andere verzekering waarvan u een vergoeding krijgt? Dan krijgt u alleen een vergoeding als uw schade groter is dan de vergoeding van de andere verzekering. Wij betalen alleen datgene wat u niet vergoed krijgt op grond van die andere verzekering. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?