Ga naar inhoud

Wat betekent het dat de premie aftrekbaar is van de belastingen?

De premie die u betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte Inkomstenbelasting kunt u de premie aftrekken onder de noemer ‘premiebetaling inkomensvoorziening’. Daarom noemen we de premie die u betaalt voor deze verzekering een brutopremie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?