Ga naar inhoud

Vanwege mijn BV kan ik privé niet worden aangesproken. Heb ik dan wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) nodig?

Ja, een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten is verstandig. Een BV is een rechtspersoon en daarbij hoort dat de BV aansprakelijk is en niet jij persoonlijk. Maar bij de invoering van de flex-BV is de aansprakelijkheid van bestuurders ingrijpend gewijzigd. Hierdoor kunnen de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk worden gehouden in bijzondere omstandigheden. Denk aan het faillissement van de BV waarbij de administratie niet op orde is of er vlak vóór het faillissement grote bedragen zijn uitgekeerd aan de bestuurders. Het is daarom verstandig gebruik te maken van de diensten van een administratiekantoor.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?