Ga naar inhoud

Hoe hoog is de uitkering als ik nog wel gedeeltelijk mijn werk kan doen?

Of u een uitkering ontvangt, is afhankelijk van hoeveel procent van uw werk u niet meer kunt doen. De hoogte van uw ziektepercentage wordt vastgesteld door onze medisch adviseur, eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen. Aan de hand van uw ziektepercentage bepalen we de hoogte van uw uitkering. De verzekering keert uit als u voor minimaal 25% (de uitkeringsdrempel) uw werk niet meer kunt doen. In de polisvoorwaarden vindt u de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages en de praktijkvoorbeelden.

Meer informatie over de AOV

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?