Ga naar inhoud

Geldt deze verzekering ook voor uitzendkrachten, stagiaires, ingehuurde zzp'ers of vrijwilligers?

Ja, de werknemersschadeverzekering geeft ook dekking voor uitzendkrachten, stagiair(e)s en vrijwilligers. Dat geldt ook voor zzp'ers die u inhuurt en die in uw bedrijf onder uw regie meewerken.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?