Ga naar inhoud

Bouwen op de erfgrens

Misschien wilt u een schuurtje bouwen tegen de erfgrens. Of een tuinhuis vlakbij het erf van uw buren. Om ergernis en problemen met uw buren te voorkomen, is het goed om te weten met welke wettelijke regels u rekening moet houden.

Op deze pagina leest u over:

Regels voor bouwen tegen de erfgrens

U mag wel tegen de erfgrens bouwen, maar nooit zomaar óp de grens zelf. Controleer daarom eerst waar de erfgrens precies ligt, nog voordat u aan de slag gaat. U kunt de informatie die u nodig heeft opvragen bij het Kadaster. Doe dit ook als u zeker denkt te weten waar de erfgrens is. Door verjaring kan de erfgrens namelijk over de jaren heen veranderd zijn.

Afstand tot de erfgrens

Het is mogelijk dat uw bouwwerk op een bepaalde afstand van de erfgrens moet staan. Of dit zo is, hangt af van wat u precies wilt plaatsen.

  • Een uitbouw, overkapping, schuur of garage: er geldt geen minimale afstand. U mag dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen.

  • Een bouwwerk met ramen, zoals een tuinhuis: heeft het bouwwerk ramen die uitkijken over het erf van uw buren? Dan moet het op minimaal 2 meter afstand van de erfgrens staan.

  • Een muur: u mag een scheidsmuur tegen de erfgrens bouwen, maar niet zomaar óp de erfgrens. Doe u dit wel, dan staat de muur voor de helft op het erf van uw buren.

  • Een airco: zonder vergunning mag u maximaal één airco aan de achtergevel van uw woning bevestigen. De afstand tot de erfgrens moet minimaal 1 meter zijn en de oppervlakte van de airco mag maximaal 0,5 vierkante meter zijn.

Toegestane hoogte

Vraagt u zich af hoe hoog u mag bouwen op de erfgrens? Ook dit hangt af van wat u precies wilt plaatsen. Zo gelden er voor een schuur bijvoorbeeld andere regels dan voor een overkapping.

Hoe hoog mag een schuur zijn?
Als u zonder vergunning een schuurtje wilt bouwen tegen de erfgrens, dan mag het dak van de schuur maximaal 3 meter hoog zijn.

Hoe hoog mag een overkapping zijn op de erfgrens?
Wilt u zonder vergunning een overkapping tegen de erfgrens plaatsen, dan mag deze maximaal 2 meter hoog zijn.

Hoe hoog mag iets boven de schutting uitkomen?
Bomen die binnen 2 meter van de erfgrens staan mogen niet hoger zijn dan de schutting of scheidsmuur. Dit geldt ook voor heggen en struiken die binnen 50 centimeter van de erfgrens staan.

Regels voor bouwen tegen een scheidsmuur

Wilt u tegen een scheidsmuur aan bouwen en staat deze muur op de erfgrens? Dan mag u alleen tot de helft van de dikte van de muur bouwen, zonder de muur daarbij te beschadigen.

U mag bijvoorbeeld balken bevestigen tot halverwege de muur. Of tot halverwege de muur een dakgoot of hemelwaterafvoer aanleggen. Daarbij is het wel belangrijk dat u het water op uw eigen erf loost. Staat de scheidsmuur volledig op de grond van de buren? Dan mag u hier niet tegenaan bouwen.

De erfgrens overschrijden

U mag alleen op het erf van de buren bouwen als zij u hier toestemming voor geven. Maak hier duidelijke afspraken over en leg ze altijd schriftelijk vast, het liefst in een notariële akte. Zo kunnen hier later geen misverstanden over ontstaan.

U overschrijdt de erfgrens
Heeft u per ongeluk op de erfgrens gebouwd? Dan staat het bouwwerk daarmee ook op het erf van de buren. In dat geval mogen zij eisen dat u het deel wat op hun grond staat afbreekt. Of u om een schadevergoeding vragen.

Buren overschrijden de erfgrens
Het kan ook gebeuren dat de buren per ongeluk op de erfgrens of op uw grond bouwen. Kaart dit zo snel mogelijk aan, zodat ze hun bouwplannen op tijd kunnen wijzigen. Willen ze niet meewerken, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Als de gemeente u gelijk geeft, moeten uw buren het bouwwerk verwijderen of verplaatsen. Of u een schadevergoeding betalen.

Hulp bij een burenconflict

Als u een conflict over de erfgrens heeft, probeer hier dan altijd eerst samen uit te komen. Soms is een goed gesprek al genoeg om tot een oplossing te komen.

Heeft u toch juridische hulp nodig? Dan staan onze juristen voor u klaar. Schakel juridische bijstand in via uw rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.