Ga naar inhoud

Overlast door bomen of overhangende takken

Overhangende takken, woekerende struiken, een boom op de erfgrens of daar vlakbij. Als het groen van de buren voor overlast zorgt, dan lukt het niet altijd om te genieten van jouw tuin. Vooral als dit het uitzicht of zonlicht in de weg staat. In bepaalde gevallen kun je daar gelukkig wat aan doen.

Op deze pagina lees je over:

Voorbeelden van overlast door bomen van de buren

Er zijn een paar veelvoorkomende situaties waarin je overlast kunt ervaren door het groen van de buren.

Overhangende takken

Erger je je aan de overhangende takken van de buren? Of kun je door de takken niet meer genieten van de zon? Laat jouw buren dan weten dat je er last van hebt en vraag of ze de takken willen snoeien.

Als er niets gebeurt, kun je het nog eens vragen in een e-mail of aangetekende brief. Geef daarin ook aan dat je de takken zelf snoeit als de buren dit niet binnen 6 weken doen. Als de buren binnen deze periode geen actie ondernemen, dan mag je alleen de takken boven jouw eigen erf zelf afknippen.

Boom op erfgrens

Er zijn wettelijke en gemeentelijke regels over de afstand die een boom mag hebben tot de erfgrens. Zo zegt de wet dat een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag staan: dit is de zogeheten verboden zone. Heb je last van een boom van de buren die op of nabij de erfgrens staat, of in de verboden zone? Vraag jouw buren dan of ze de boom willen verwijderen of verplaatsen.

Als je last krijgt van een boom die er langer dan 20 jaar staat, is er sprake van verjaring en kun je niet zomaar eisen dat je buren de boom verwijderen of verplaatsen.

Heg op erfgrens

Als er een heg op de erfgrens staat, dan mag je deze aan jouw kant snoeien. Toch is het in dit geval altijd een goed idee om afspraken te maken over het snoeien van de heg. Spreek met je buren af wie wat doet en tot hoe ver.

Boom te hoog

Door een hoge boom van de buren kun je in de schaduw komen te zitten of te maken krijgen met een belemmering van je uitzicht. Er zijn geen precieze regels voor de maximale hoogte van een boom. Als de boom naast een schutting staat, kun je jouw buren vragen of zij de boom willen snoeien tot aan de hoogte van de schutting. Als de boom al even hoog is, valt er meestal niet veel aan te doen.

Regels voor de erfafscheiding

Als iets op jouw grond staat, dan mag je zelf weten wat je daarmee doet. Wel gelden er regels voor de erfafscheiding. Dit kan bijvoorbeeld een schutting of een haag zijn die jouw erf scheidt van het erf van de buren. De regels kunnen per gemeente verschillen.

Maximale hoogte

 • Staat er naast of achter het huis van de buren een hek, muur of schutting? Dan mag deze maximaal 2 meter hoog zijn.

 • Een erfafscheiding in de voortuin mag maximaal 1 meter hoog zijn.

 • Er zijn geen regels voor de maximale hoogte van een heg, struik of boom.

Erfafscheiding van een huurwoning

Heb je een huurhuis met tuin? Dan ben je als huurder verplicht om de erfafscheiding te onderhouden. Deze kosten zijn voor jouw rekening. Moet de erfafscheiding worden vervangen of flink gerepareerd? Dan moet de verhuurder dit regelen en betalen.

Bomen en planten bij de erfgrens

Bij het planten van bomen, heggen en struiken moet je voldoende afstand tot de erfgrens houden. Deze afstand is wettelijk bepaald en wordt de verboden zone genoemd.

 • Bomen mogen op minimaal 2 meter afstand van de erfgrens staan, gerekend vanaf het midden van de stam.

 • Heggen en struiken mogen op minimaal 0,5 meter afstand van de erfgrens staan.

Soms geldt er een uitzondering. In deze situaties mogen bomen en planten wél dichter bij de erfgrens staan:

 • De schutting is hoger dan de boom of heg.

 • Je buren hebben je toestemming gegeven en dat kun je aantonen.

 • Jouw gemeente heeft het goedgekeurd via de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staan de regels die de gemeente hanteert voor de openbare orde en veiligheid. Of dit het geval is, kun je navragen bij jouw gemeente.

De erfgrens bepalen

In jouw eigendomsakte en het Kadaster zie je waar de erfgrens zich exact bevindt. Soms staat een erfafscheiding, zoals een schutting, precies op de erfgrens. Je bent hier samen met jouw buren voor verantwoordelijk. Het is dan ook goed om samen afspraken te maken over bijvoorbeeld het onderhoud.

Tips en advies bij overlast

 1. Praat met je buren: maak je buren vriendelijk duidelijk dat je overlast ervaart en probeer samen naar een oplossing te zoeken. Mogelijk kun je samen een nieuwe afspraak maken over de erfgrens. Of misschien zijn jouw buren wel bereid om de boom waar je last van hebt te snoeien.
 2. Stuur een mail of aangetekende brief: kom je er samen niet uit? En helpt ook het inschakelen van een wijkagent, buurtbemiddelaar of mediator niet? Dan kun je jouw buren in een aangetekende brief of e-mail nog eens vragen om actie te ondernemen.
 3. Vraag om juridisch advies: je buren mogen je niet onrechtmatig hinderen met bomen of planten die op hun erf of de erfgrens staan. Een jurist kan beoordelen of er in jouw situatie sprake is van onrechtmatige hinder en je advies geven als je naar de rechter wilt stappen.

Rechtshulp nodig?

Soms is een goed gesprek niet mogelijk of willen je buren niet meewerken. Als dat zo is, kun je via jouw rechtsbijstandverzekering juridische hulp inschakelen. Je kan dan direct je zaak melden via de website van Univé Rechtshulp en een van onze gespecialiseerde juristen neemt vervolgens contact met je op.

Ik ben klant en wil mijn zaak melden