Ga naar inhoud

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Of je nu een woning huurt in de sociale of vrije sector: iedereen heeft te maken met huurverhoging. Meer huur betalen is nooit fijn, maar soms is het ook niet terecht. Wat doe je als je het niet eens bent met de huurverhoging? Wij leggen het je uit.

Mag ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Een verhuurder heeft in bepaalde gevallen het recht om je huur te verhogen. Meestal gebeurt dit één keer per jaar, maar het kan ook tussentijds gebeuren. Bijvoorbeeld na een renovatie van de woning. Je kan daarom alleen met een geldige reden bezwaar maken tegen de huurverhoging. De geldige redenen verschillen per sector.

Redenen bezwaar vrije sectorwoning

In de volgende gevallen mag je bezwaar maken tegen huurverhoging in de vrije sector:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximale toegestane verhoging. De Belastingdienst bepaalt ieder jaar het maximumpercentage.
 • Er zit te weinig tijd tussen de huurverhogingen. De verhuurder mag jouw huur één keer in de 12 maanden verhogen. Heeft hij je woning gerenoveerd? Alleen in dat geval mag hij de huur tussentijds verhogen, direct na de renovatie.
 • De verhuurder heeft de huurverhoging niet aangekondigd. Je ontvangt altijd een voorstel vóór de ingangsdatum van de huurverhoging. Er is geen termijn waarbinnen je dit voorstel moet ontvangen.
 • De gegevens in het voorstel voor huurverhoging kloppen niet. Denk bijvoorbeeld aan het bedrag van je huidige huurprijs of de startdatum van je huur.
 • Je bent een rechtszaak gestart, omdat er een gebrek is aan je woning waar de verhuurder verantwoordelijk voor is.
 • De verhuurder heeft je niet doorgegeven wat de kale huurprijs is. Zo kan je niet uitrekenen of de huurverhoging voldoet aan de maximale jaarlijkse verhoging.

Redenen bezwaar sociale huurwoning

In de volgende gevallen mag je bezwaar maken tegen huurverhoging in de sociale sector:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximaal toegestane verhoging. De Belastingdienst bepaalt ieder jaar het maximumpercentage.
 • Er zit te weinig tijd tussen de huurverhogingen. De verhuurder mag jouw huur één keer in de 12 maanden verhogen. Heeft de verhuurder de woning verbeterd of zit je nog in het eerste jaar van je huurcontract? Alleen dan mag de verhuurder tussentijds de huur verhogen.
 • De verhuurder heeft de huurverhoging niet of te laat aangekondigd. Je moet het voorstel minstens 2 maanden vóór de ingangsdatum van de huurverhoging ontvangen.
 • De gegevens in het voorstel voor huurverhoging kloppen niet. Denk bijvoorbeeld aan het bedrag van je huidige huurprijs of de startdatum van je huur.
 • Je bent een rechtszaak gestart, omdat er een gebrek is aan je woning waar de verhuurder verantwoordelijk voor is.
 • De verhuurder verhoogt de huur door een verbetering van de woning, maar je bent niet van tevoren akkoord gegaan met de verbetering.
 • De verhuurder heeft je niet doorgegeven wat de kale huurprijs is. Zo kan je niet uitrekenen of de huurverhoging voldoet aan de maximale jaarlijkse verhoging.
 • Je ontvangt een huurverhoging in een jaar waarin het niet mag van de Belastingdienst.
 • Door de huurverhoging betaal je meer dan wat mag volgens het puntenstelsel. Dit is een systeem waarmee de kwaliteit van sociale huurwoningen wordt beoordeeld.
 • De verhuurder verhoogt je huur door je inkomen. In dit geval mag je alleen in bezwaar als je in de afgelopen 2 jaar een lager inkomen hebt gehad, als je chronisch ziek of gehandicapt bent, of als je een huishouden hebt van minimaal 3 personen waarvan 1 AOW krijgt.

Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?

Is je huurverhoging onterecht? Dan kan je hier bezwaar tegen maken. Hoe je dit doet hangt af van de sector waarin je huurt.

Bezwaar vrije sectorwoning

Om bezwaar te maken tegen huurverhoging in de vrije sector stuur je een aangetekende brief naar de verhuurder. Hierin laat je weten waarom je het niet eens bent met de huurverhoging en vraag je om verlaging.

Gaat de verhuurder er niet mee akkoord? Vraag dan de Huurcommissie om uitspraak te doen over de huurverhoging. Zorg dat je dit op tijd doet: binnen 4 maanden na de ingangsdatum van je huurverhoging.  

Bezwaar sociale huurwoning

Je maakt bezwaar tegen huurverhoging in de sociale sector door een aangetekende brief te sturen naar de verhuurder. Laat hierin weten waarom je het niet eens bent met de huurverhoging en vraag de verhuurder om verlaging.

Gaat de verhuurder niet akkoord met je verzoek? Vraag dan de Huurcommissie om de huurverhoging te beoordelen. Doe dit binnen 4 maanden na de datum waarop je huurverhoging in gaat. Blijf in de tussentijd je oude huurprijs betalen. Betaal je de nieuwe huurprijs? Dan kan de Huurcommissie mogelijk je verzoek tot verlaging afwijzen.

Ik heb bezwaar gemaakt: wat nu?

Wanneer je bezwaar maakt tegen huurverhoging, moet de verhuurder hierop reageren. Is je verhuurder het niet eens met je bezwaar? Hij kan de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Dit moet hij doen binnen 6 weken na de datum waarop je huurverhoging ingaat. De Huurcommissie bepaalt dan of de huurverhoging terecht is.

Legt de verhuurder dit niet voor aan de Huurcommissie of is hij daar te laat mee? Dan blijft je oude huurprijs gelden.

Juridische hulp van Univé

Wil je graag hulp bij het indienen van een bezwaar? Of wil je samen met een deskundige kijken naar de situatie en zo de beste weg bepalen? Onze juristen staan in alle gevallen voor je klaar als je een rechtsbijstandverzekering van Univé hebt.

Bekijk de verzekering

Of bereken je premie