Ga naar inhoud

Stankoverlast in je tuin door de buren

Als je een tuin hebt, dan wil je daar natuurlijk onbezorgd van kunnen genieten. Toch kunnen de buren roet in het eten gooien, bijvoorbeeld door houtstook of andere rookoverlast. Lees wat je kunt doen tegen rookoverlast in je tuin.

In dit artikel:

Regels voor stoken in de tuin

Barbecueën je buren er elk weekend op los? Of slaan er meerdere keren per week vlammen uit de vuurkorf? Dan kan dat voor veel rook en stankoverlast in jouw tuin zorgen, vooral als je buren verkeerd stoken.

Daarom heeft de overheid regels opgesteld voor vuur maken in de tuin. Behandeld hout, papier en karton verbranden mag bijvoorbeeld niet. Ook mogen jouw buren alleen stoken in een barbecue, vuurkorf, vuurpot, gelpot, buitenkachel of tuinhaard.

Stookadvies voor jouw woonplaats

Als het heel mistig of windstil is, wordt stoken afgeraden. De rook blijft dan namelijk te lang hangen. Op Stookwijzer.nu kun je zien of de huidige weersomstandigheden in jouw woonplaats geschikt zijn om vuur te maken. Als de luchtkwaliteit erg slecht is, kan het RIVM een stookalert voor jouw provincie afgeven. Stoken wordt dan ook afgeraden.

Voorbeelden van rookoverlast in je tuin

Er zijn verschillende situaties waarbij buren rookoverlast in je tuin kunnen veroorzaken.

Rookoverlast door barbecue van de buren

Af en toe barbecueën moet kunnen als je er geen last van hebt. Maar als jouw tuin meerdere keren per week blauw staat van de rook, dan kan dat je leefgenot flink verminderen. Vooral als de rook jouw kant op waait, het windstil is of je gezondheidsklachten hebt.

Dit kun je doen
Vraag je buren om de Stookwijzer te raadplegen voordat ze gaan stoken. Ga ook met ze in gesprek over mogelijke aanpassingen. Stoken op kokoskooltjes in plaats van houtskool zorgt bijvoorbeeld voor minder stank en rookoverlast.

Misschien zijn je buren ook wel bereid om de barbecue te verplaatsen. Of om gebruik te maken van een gratis barbecueplaats, als jouw gemeente daarover beschikt. Gaat dat niet, vraag de buren dan om jou vóór het barbecueën te waarschuwen. Je kunt de ramen dan op tijd dicht doen.

Rookoverlast door vuurkorf van de buren

Een vuurtje stoken in de tuin. Gezellig voor de buren, maar het kan je een hoop rookoverlast bezorgen.

Dit kun je doen
Vraag je buren om altijd eerst de Stookwijzer te checken, zodat ze zeker weten dat het verantwoord is om een vuurtje te maken. Verder helpt het om alleen te stoken met schoon hout dat goed droog is. Door een vuurpot te gebruiken in plaats van een vuurkorf ontstaat er minder stank en luchtvervuiling.

Overlast door sigarettenrook van de buren

Even een luchtje scheppen in de tuin is geen pretje als je buren op dat moment aan het roken zijn. Maar je kunt er ook thuis last van hebben. Bijvoorbeeld doordat de sigarettenrook naar binnen glipt via de ventilatieroosters.

Dit kun je doen
Vraag je buren om te voorkomen dat de rook jouw kant op waait en om niet te roken in de buurt van een open raam of ventilatierooster. Roken je buren altijd aan de tuinkant? Sluit de ventilatieroosters dan aan deze kant van jouw woning, zodat de sigarettenrook niet kan binnendringen.

Actie ondernemen bij overlast

Blijft het vuur van de buren voor overlast zorgen? Dan zijn er een paar dingen die je kunt doen.

1. Bepaal waar de rook vandaan komt
Onderzoek welke bewoners de overlast precies veroorzaken en vraag of er meer buren zijn die er last van hebben. Het kan helpen als je aangeeft dat meer buren last hebben van de rook.

2. Praat met je buren
Het is altijd goed om met je buren te gaan praten. Als je hen rustig en vriendelijk duidelijk maakt dat je overlast ervaart, is dat vaak al genoeg om samen tot een oplossing te komen. Vind je het lastig om persoonlijk met je buren in gesprek te gaan? Dan kun je ze een brief, WhatsApp-bericht of e-mail sturen.

3. Schrijf op wanneer je de overlast ervaart
Als je rookoverlast blijft hebben kan het helpen om een logboek bij te houden. Schrijf gedurende een paar weken op waar en wanneer je de overlast ervaart, welke nadelen dit voor je heeft en wat de weersomstandigheden op het moment van stoken zijn. Je kunt ook foto’s of video’s maken van de rook. Dat kan helpen als er in een later stadium bewijs nodig is om de overlast aan te tonen.

4. Ga opnieuw in gesprek
Leg jouw bevindingen voor aan je buren en probeer een oplossing te vinden. Als je alleen bij een bepaalde windrichting rookoverlast ervaart, kan het bijvoorbeeld helpen om de barbecue of vuurkorf te verplaatsen.

5. Schakel buurtbemiddeling in
Lukt het niet om het probleem samen op te lossen? Dan kun je een wijkagent, buurtbemiddelaar of mediator inschakelen via jouw gemeente of wijkteam. Dit zijn onafhankelijke personen die je kunnen helpen om een oplossing te vinden.

6. Meld de overlast
Als buurtbemiddeling niet helpt, kun je de rookoverlast melden bij jouw gemeente. Veel gemeenten hebben een meldpunt voor overlast. Wel is het belangrijk dat je de overlast kunt bewijzen. Na jouw melding komt een rapporteur de situatie bekijken en krijg je advies over de vervolgstappen. Heb je gezondheidsklachten door de rook? Maak dan ook een melding bij de GGD.

7. Schakel juridische hulp in
Als de gemeente geen actie onderneemt, dan kun je via jouw rechtsbijstandverzekering juridische bijstand krijgen. Ben je bij ons verzekerd? Dan kun je direct je zaak melden via de website van Univé Rechtshulp. Onze juristen nemen snel contact met je op.

Heb je geen verzekering? Dan kun je via Rechtshulp on demand voor een vaste prijs juridische hulp inschakelen. Een rechtszaak aanspannen tegen jouw buren kan veel geld en tijd kosten. Vraag daarom eerst om juridisch advies voordat je deze stap zet.

Ik ben klant en wil mijn zaak melden

Ik wil hulp on demand