Ga naar inhoud

Gebreken bij bouwen en verbouwen

Je hebt je huis laten bouwen of verbouwen door een aannemer. Na de oplevering zie je dat dingen niet helemaal kloppen, dat er gebreken zijn. Je wilt dit natuurlijk zo snel mogelijk hersteld hebben. Maar wie is aansprakelijk voor gebreken bij bouwen en verbouwen? En wat zijn de stappen die je zet? Wij leggen het aan je uit. 

Verschil gebreken en verborgen gebreken 

Bij bouwen en verbouwen zijn er twee soorten gebreken. Gebreken die je ziet, of had kunnen zien. En gebreken die je niet hebt kunnen zien, oftewel verborgen gebreken. Zie je gebreken bij de oplevering of had je deze kunnen zien? En heb je dit niet direct gemeld bij de aannemer? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het herstellen van deze gebreken. Heb je de gebreken wel direct gemeld, dan moet de aannemer de gebreken herstellen. 

Kom je na de oplevering verborgen gebreken tegen in je woning? Dan kan het zijn dat de aannemer hiervoor aansprakelijk is. Hij moet dan zorgen voor het herstel. Verborgen gebreken kunnen bijvoorbeeld lekkages zijn, of gebreken die de aannemer bewust heeft verstopt. Bijvoorbeeld achter een kast of een spiegel. 

Aansprakelijkheid aannemer bij verborgen gebreken 

Een aannemer is 10 jaar na de oplevering aansprakelijk voor verborgen gebreken. Bij grote gebreken, zoals een slechte fundering, is hij zelfs 20 jaar na oplevering aansprakelijk. Van deze termijn mag worden afgeweken, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van de aannemer of in de overeenkomst.  

Als je het gebrek ontdekt, is daarbij wel belangrijk dat je de aannemer direct op de hoogte stelt van de gebreken.Meld je de gebreken niet direct nadat je ze hebt ontdekt? Dan kan je zelf gedeeltelijk, of soms helemaal, verantwoordelijk zijn voor het herstel. De gebreken kunnen namelijk met de tijd voor meer schade zorgen. De schade die daaruit voortkomt is jouw verantwoordelijkheid, omdat je de gebreken ook eerder had kunnen melden. 

Naast de algemene wet- en regelgeving over gebreken bij bouwen en verbouwen, kan je ook extra afspraken maken met de aannemer. Bijvoorbeeld afspraken over hoe lang de aannemer nog aansprakelijk is en wanneer jij de gebreken moet melden. Dit soort extra afspraken leg je vast in de aannemingsovereenkomst. 

Wat doe ik als er gebreken zijn bij of na de oplevering? 

Heb je gebreken ontdekt in je woning? De stappen die je kunt nemen hangen af van het soort gebreken. Namelijk of het wel of geen verborgen gebreken zijn:

Geen verborgen gebreken 

  1. Meld de gebreken bij de aannemer. Doe dit direct tijdens de oplevering. 
  2. Vraag de aannemer om de gebreken te herstellen en geef een termijn aan waarbinnen die ze moet herstellen.  
  3. Is de tijd om en heeft de aannemer de gebreken niet hersteld? Stap dan naar de rechter. Die bepaalt wie er gelijk heeft en wat de volgende stappen zijn. 

Wel verborgen gebreken 

  1. Meld de gebreken direct nadat je ze hebt ontdekt bij de aannemer. Doe dit schriftelijk en geef precies aan wat de gebreken zijn. Geef de aannemer ook een termijn waarbinnen de gebreken hersteld moeten worden. Geef daarbij aan dat je de aannemer in gebreke stelt en dat hij in verzuim verkeert als hij de gebreken niet binnen de gestelde termijn herstelt. 
  2. Herstelt de aannemer de gebreken niet? Dan kun je binnen 2 jaar in beroep gaan. Je vordering op de aannemer vervalt namelijk binnen 2 jaar nadat je de aannemer aansprakelijk hebt gesteld voor het gebrek. Dit kan verlengd worden met nog 2 jaar. De rechter bepaalt dan wie er aansprakelijk is en wat er gedaan moet worden. 

Juridische hulp van Univé Rechtshulp

Gebreken in je woning zijn het laatste waar je op zit te wachten na bouwen of verbouwen. Je hebt het project achter de rug, en nu moet er toch weer iets gebeuren. Helaas kan dat soms ook zorgen voor conflicten met de aannemer. Daarom is het goed om juridische hulp te vragen via je rechtsbijstandverzekering Consument, Koop & Wonen. De juristen van Univé Rechtshulp helpen je graag met je vragen en bepalen samen met jou de beste aanpak.

Lees meer over de rechtsbijstandverzekering

Of verzeker je direct voor rechtshulp