Ga naar inhoud

Mijn rijbewijs is ingevorderd. En nu?

Allemaal horen we veilig mee te doen aan het verkeer. Maar als je een gevaar op de weg wordt doordat je alcohol op hebt of regelmatig de verkeersregels overtreedt, is dat voor de politie een reden om het rijbewijs in te nemen. Hier lees je wat er gebeurt als de politie je rijbewijs invordert.

Wanneer kan je rijbewijs ingenomen worden

De politie of het Openbaar Ministerie kunnen je rijbewijs innemen wanneer de veiligheid van anderen in het verkeer in gevaar kan komen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Te snel gereden
  Het rijbewijs wordt ingevorderd als je 50 km/uur of meer te hard hebt gereden. Op de bromfiets geldt dit bij 30 km/uur of meer.
 • Je toont gevaarlijk rijgedrag
  Bijvoorbeeld als je te veel slingert over de weg, je inhaalt op plekken waar dat niet mag of door rood licht rijdt.
 • Niet meewerken aan alcoholonderzoek
  Je weigert een blaastest of bloedonderzoek te doen als de politie je staande houdt en daarom vraagt.
 • Gereden onder invloed van alcohol
  Hierbij had je een alcoholgehalte in je bloed van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders (dat ben je de eerste vijf jaar na het halen van je rijbewijs) is dit 0,8 promille.
 • Gereden onder invloed van drugs
  Als uit de test blijkt dat je lachgas hebt genomen of dat er per liter 50 microgram amfetamine, 3 microgram cannabis, 20 microgram morfine, 10 milligram GHB of 3 microgram THC in je bloed zit.

Je rijbewijs inleveren

Per situatie bepaalt de politie of ze het rijbewijs direct ter plekke innemen en je dus niet meer verder kan rijden, of dat je een invorderingsbeslissing krijgt. Daarop staat binnen welke periode je jouw rijbewijs zelf bij het politiebureau moet afgeven. Vervolgens stuurt de politie het rijbewijs door naar de Officier van Justitie van het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie).

Wanneer krijg je je rijbewijs weer terug?

De Officier van Justitie besluit binnen 10 dagen welke straf je krijgt en wanneer je jouw rijbewijs weer ontvangt. Soms hoef je alleen een bepaalde tijd te wachten tot je het rijbewijs weer thuis krijgt opgestuurd. Afhankelijk van de situatie kan dat van twee weken tot zes maanden zijn. Als de reden waarom je rijbewijs is ingenomen ernstiger was, is het mogelijk dat je ook een alcohol- of verkeerscursus moet volgen bij het CBR voordat je je rijbewijs terugkrijgt.

Rijden met een ingevorderd rijbewijs

Dat kun je beter niet doen, want je begaat dan een strafbaar feit dat de situatie nog ernstiger maakt. Wat er kan gebeuren als je betrapt wordt op rijden terwijl je rijbewijs is ingevorderd:

 • Strafrechtelijke vervolging: afhankelijk van de ernst van de situatie kun je strafrechtelijk vervolgd worden, een hogere boete of zelfs gevangenisstraf krijgen.
 • Zwaardere straf: loopt er al een strafrechtelijke zaak tegen je, dan kan deze straf verzwaard worden door de rechter, omdat duidelijk is dat je bewust de wet overtreedt.
 • Voertuig wordt in beslag genomen: rijd je toch terwijl je rijbewijs is ingevorderd en houdt de politie je staande? Dan kunnen die besluiten je voertuig per direct in beslag te nemen. Zo kun je niet snel weer de wet overtreden.
 • Een langere procedure: de wachttijd voordat je je rijbewijs terugkrijgt kan verlengd worden en je kunt extra voorwaarden opgelegd krijgen voordat je je rijbewijs terug mag krijgen. Denk aan het volgen van een verkeerscursus of het betalen van een boete.
 • Hogere verzekeringskosten: rijden zonder geldig rijbewijs ziet de verzekeraar als een hoog risico. Krijgt je verzekeraar te horen dat jij zonder geldig rijbewijs hebt gereden, dan kan de verzekeraar besluiten je verzekeringskosten te verhogen of zelfs je verzekering helemaal te annuleren.

Bezwaar maken tegen de invordering

Neem dus geen risico door toch te rijden terwijl je rijbewijs is ingenomen. In plaats daarvan kun je beter juridische stappen nemen als je vindt dat de invordering onterecht is. Je hebt namelijk altijd het recht om bij de Officier van Justitie bezwaar te maken tegen de invordering van je rijbewijs. Dit moet je binnen 10 dagen na de invordering doen.

Wat zet je in het bezwaar?

Leg duidelijk uit waarom je de invordering onterecht vindt. Probeer daar zo veel mogelijk feiten voor te geven die aantonen waarom het proces volgens jou oneerlijk is gegaan. Bijvoorbeeld omdat je persoonlijke gegevens incorrect zijn of dat je denkt dat de regels niet goed zijn gevolgd toen je rijbewijs werd ingenomen door de politie. Ook geef je aan waarom je echt niet zonder rijbewijs kunt; misschien ben je wel afhankelijk van de auto voor je werk en loop je hierdoor inkomsten mis.

Juridische hulp van Univé Rechtshulp

Heb je onze rechtsbijstandverzekering Verkeer & Voertuigen? Dan kan een rechtshulpverlener van Univé Rechtshulp je helpen met het schrijven van het bezwaar naar de Officier van Justitie. Bijvoorbeeld als het CBR je rijbewijs heeft ingenomen vanwege medische redenen of je rijvaardigheid. In dat geval weet je dat jouw zaak in goede handen is bij onze gespecialiseerde rechtshulpverlener. En als blijkt dat je recht hebt op het terugkrijgen van je rijbewijs, kun je hopelijk snel weer veilig op weg.