Ga naar inhoud

Wie is aansprakelijk voor wat?

Je wilt je huis verbouwen of een heel nieuw huis bouwen. Je vraagt je af wie er tijdens het project aansprakelijk is voor bijvoorbeeld schade. De aansprakelijkheid is per situatie anders. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn. Daarom leggen wij je uit wie er aansprakelijk is tijdens bouwen en verbouwen.

Wie is aansprakelijk tijdens het project?

Aan bouwen en verbouwen zijn altijd risico’s verbonden. Iets kan kapot gaan, zoals bijvoorbeeld een raam of een schutting. Maar iets kan ook bijvoorbeeld niet goed werken of verkeerd gebouwd zijn. De aansprakelijkheid ligt in de verschillende situaties bij iemand anders:

Schade

Er kan tijdens de bouw of verbouwing schade ontstaan. Het is belangrijk om te weten of de schade een gevolg is van iets dat de aannemer heeft gedaan, of dat het niet door hem voorkomen had kunnen worden. In het eerste geval, als de schade een gevolg van zijn actie is, is de aannemer hiervoor aansprakelijk. In alle andere gevallen ben jij zelf aansprakelijk voor de schade.

Gebreken

Naast schade kunnen er ook gebreken zijn na de bouw of verbouwing. Bijvoorbeeld een lekkage, slechte fundering of dingen die niet werken zoals het hoort. In principe ben je zelf aansprakelijk voor alle gebreken na de oplevering. Je hebt de aannemer er niet op aangesproken, dus ben je zelf verantwoordelijk voor het herstellen ervan.

Gaat het om gebreken die je niet had kunnen zien, oftewel verborgen gebreken? Denk aan schimmelvorming of bewust verstopte gebreken. In dat geval is de aannemer hiervoor aansprakelijk. De aansprakelijkheid verjaart wel na 5 tot 20 jaar, afhankelijk van het gebrek. Lees meer over gebreken en wat je kunt doen als die er zijn.

Bouwfouten

Er kunnen tijdens de bouw of verbouwing bouwfouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld scheve muren of kozijnen. De aannemer is niet altijd aansprakelijk voor deze bouwfouten. Zijn de bouwfouten bijvoorbeeld het gevolg van onjuiste bouwtekeningen of bepaalde wensen? Dan ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever. Dit kan zowel jij als eventueel de architect zijn. De aannemer is alleen aansprakelijk voor de bouwfouten als ze een gevolg zijn van zijn eigen acties.

Juridische hulp van Univé Rechtshulp

Bouwen en verbouwen gebeurt vrijwel nooit precies zoals je het gepland had. Er kan schade ontstaan, of een conflict met de aannemer. Het is dan ook goed om je rechten en plichten als opdrachtgever te kennen. De ervaren juristen van Univé Rechtshulp staan altijd voor je klaar om je juridisch advies te geven over alles rondom het project. Ze beantwoorden je vragen en sparren met je over de beste aanpak als je een rechtsbijstandverzekering bij Univé hebt.