Ga naar inhoud

Bouwen op de erfgrens

Misschien wil je een schuurtje bouwen tegen de erfgrens. Of een tuinhuis vlakbij het erf van jouw buren. Om ergernis en problemen met je buren te voorkomen, is het goed om te weten met welke wettelijke regels je rekening moet houden.

Op deze pagina lees je over:

Regels voor bouwen tegen de erfgrens

Je mag wel tegen de erfgrens bouwen, maar nooit zomaar óp de grens zelf. Controleer daarom eerst waar de erfgrens precies ligt, nog voordat je aan de slag gaat. Je kunt de informatie die je nodig hebt opvragen bij het Kadaster. Doe dit ook als je zeker denkt te weten waar de erfgrens is. Door verjaring kan de erfgrens namelijk over de jaren heen veranderd zijn.

Afstand tot de erfgrens

Het is mogelijk dat jouw bouwwerk op een bepaalde afstand van de erfgrens moet staan. Of dit zo is, hangt af van wat je precies wilt plaatsen.

  • Een uitbouw, overkapping, schuur of garage: er geldt geen minimale afstand. Je mag dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen.

  • Een bouwwerk met ramen, zoals een tuinhuis: heeft het bouwwerk ramen die uitkijken over het erf van jouw buren? Dan moet het op minimaal 2 meter afstand van de erfgrens staan.

  • Een muur: je mag een scheidsmuur tegen de erfgrens bouwen, maar niet zomaar óp de erfgrens. Doe je dit wel, dan staat de muur voor de helft op het erf van je buren.

  • Een airco: zonder vergunning mag je maximaal één airco aan de achtergevel van jouw woning bevestigen. De afstand tot de erfgrens moet minimaal 1 meter zijn en de oppervlakte van de airco mag maximaal 0,5 vierkante meter zijn.

Toegestane hoogte

Vraag je je af hoe hoog je mag bouwen op de erfgrens? Ook dit hangt af van wat je precies wilt plaatsen. Zo gelden er voor een schuur bijvoorbeeld andere regels dan voor een overkapping.

Hoe hoog mag een schuur zijn?
Als je zonder vergunning een schuurtje wilt bouwen tegen de erfgrens, dan mag het dak van de schuur maximaal 3 meter hoog zijn.

Hoe hoog mag een overkapping zijn op de erfgrens?
Wil je zonder vergunning een overkapping tegen de erfgrens plaatsen, dan mag deze maximaal 2 meter hoog zijn.

Hoe hoog mag iets boven de schutting uitkomen?
Bomen die binnen 2 meter van de erfgrens staan mogen niet hoger zijn dan de schutting of scheidsmuur. Dit geldt ook voor heggen en struiken die binnen 50 centimeter van de erfgrens staan.

Lees meer over bomen, struiken en heggen op de erfgrens.

Regels voor bouwen tegen een scheidsmuur

Wil je tegen een scheidsmuur aan bouwen en staat deze muur op de erfgrens? Dan mag je alleen tot de helft van de dikte van de muur bouwen, zonder de muur daarbij te beschadigen.

Je mag bijvoorbeeld balken bevestigen tot halverwege de muur. Of tot halverwege de muur een dakgoot of hemelwaterafvoer aanleggen. Daarbij is het wel belangrijk dat je het water op jouw eigen erf loost. Staat de scheidsmuur volledig op de grond van de buren? Dan mag je hier niet tegenaan bouwen.

De erfgrens overschrijden

Je mag alleen op het erf van de buren bouwen als zij je hier toestemming voor geven. Maak hier duidelijke afspraken over en leg ze altijd schriftelijk vast, het liefst in een notariële akte. Zo kunnen hier later geen misverstanden over ontstaan.

Je overschrijdt de erfgrens
Heb je per ongeluk op de erfgrens gebouwd? Dan staat het bouwwerk daarmee ook op het erf van de buren. In dat geval mogen zij eisen dat je het deel wat op hun grond staat afbreekt. Of je om een schadevergoeding vragen.

Buren overschrijden de erfgrens
Het kan ook gebeuren dat de buren per ongeluk op de erfgrens of op jouw grond bouwen. Kaart dit zo snel mogelijk aan, zodat ze hun bouwplannen op tijd kunnen wijzigen. Willen ze niet meewerken, dan kun je bezwaar maken bij de gemeente. Als de gemeente jou gelijk geeft, moeten jouw buren het bouwwerk verwijderen of verplaatsen. Of je een schadevergoeding betalen.

Hulp bij een burenconflict

Als je een conflict over de erfgrens hebt, probeer hier dan altijd eerst samen uit te komen. Soms is een goed gesprek al genoeg om tot een oplossing te komen.

Heb je toch juridische hulp nodig? Dan staan onze juristen voor je klaar. Schakel juridische bijstand in via jouw rechtsbijstandverzekering. Ben je bij ons verzekerd voor rechtsbijstand, dan kun je direct je zaak melden via de website van Univé Rechtshulp.

Ik ben klant en wil mijn zaak melden