Ga naar inhoud

Wat is een omgevingsvergunning?

Stel, je wilt een dakkapel plaatsen aan de voorkant van je huis. Of een oude schuur met asbest laten slopen op je erf. Soms kunnen deze werkzaamheden (negatieve) invloed hebben op de leefomgeving. Daarom heb je vaak een omgevingsvergunning nodig van de gemeente om bepaalde bouw-, kap- of sloopwerkzaamheden uit te mogen voeren.

Omgevingsvergunning of bouwvergunning?

Eerst waren er specifieke vergunningen voor als je iets wilde bouwen, verbouwen, kappen of slopen. Afhankelijk van de werkzaamheden vroeg je de passende vergunning aan. Om dat aanvraagproces makkelijker te maken, vallen sinds 1 oktober 2010 al deze vergunningen samen onder één vergunning: de omgevingsvergunning.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als de (ver)bouw-, kap- of sloopwerkzaamheden hinder kunnen veroorzaken aan mens en milieu. Bijvoorbeeld als je een schuur met asbest wilt slopen of een boom laat kappen die precies op de erfgrens met je buren staat.

Maar er zijn ook activiteiten waarvoor je geen omgevingsvergunning nodig hebt. Die hebben vooral te maken met werkzaamheden die je binnenshuis doet of waar de leefomgeving geen last of (visuele) schade van kan hebben.

Een aantal voorbeelden van vergunningsvrije activiteiten:

  • een dakkapel plaatsen aan de achterkant van je woning, waar het niet gericht is op openbaar gebied, zoals de straat;
  • een serre tegen je woning aan bouwen;
  • zonnepanelen plaatsen;
  • de badkamer verbouwen;
  • isolatie aanbrengen.

Let op de meldingsplicht

Bij sommige vergunningsvrije werkzaamheden heb je wel een meldingsplicht. In dat geval moet je aangeven bij je gemeente wat je gaat (ver)bouwen, kappen of slopen, maar je hoeft niet te wachten op een akkoord van ze.

Doe de omgevingsvergunning check

Wil je weten of je wel of niet een omgevingsvergunning nodig hebt voor je werkzaamheden? Of dat je een meldingsplicht bij je gemeente hebt?  gemakkelijk de check via het Omgevingsloket online.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

Wanneer je een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente of via het online loket, moet je over het algemeen de volgende documenten aanleveren:

  • Bouwtekeningen
  • Constructieberekeningen
  • Bouwbesluit berekeningen
  • Foto’s van de huidige situatie
  • Geschatte bouwkosten

Bovenstaande documenten vraag je aan bij je bouwaannemer of architect.

Waar kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Je kan in persoon naar de gemeente gaan om een omgevingsvergunning aan te vragen. Denk er wel aan dat je daar meestal van te voren een afspraak voor moet maken. Maar je kan ook direct online een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. Houd dan wel je DigiD bij de hand, deze heb je nodig om je aanvraag te starten.

Na het doorgeven van je aanvraag bepaalt de gemeente of je de vergunning krijgt of niet. Zodra je goedkeuring voor de vergunning hebt ontvangen, kun je beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Dat verschilt per gemeente. Je moet namelijk legeskosten betalen. Dat zijn kosten die de gemeente vraagt voor het behandelen van je aanvraag. Hoe hoog de kosten zijn, hangt af van het percentage dat de gemeente rekent over de geschatte bouwkosten die je aangeeft in de aanvraag. Kijk op de website van je gemeente om te weten wat voor legeskosten je moet betalen.

Daarnaast heb je bepaalde documenten nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Voor deze documenten moet je de architect en/of het bouwkundig bureau betalen.

Rechtshulp bij Univé

Heeft de gemeente je aanvraag voor een omgevingsvergunning afgewezen en wil je hiertegen bezwaar maken? Of zijn de buren het niet eens met je (ver)bouwplannen en willen ze jouw omgevingsvergunning aanvechten? Dit zijn vervelende situaties waar je mee te maken kan krijgen.  

Met onze Rechtsbijstandverzekering kun je in dit geval rekenen op hulp van een gespecialiseerd jurist van Univé Rechtshulp. Die adviseert je over wat je in jouw situatie kan doen en helpt je verder het conflict op te lossen met het best mogelijke resultaat.