Ga naar inhoud

De huurovereenkomst

Wanneer je een woning huurt, of wilt huren, onderteken je eerst een huurovereenkomst. Zo leg je afspraken vast die je maakt met de verhuurder. Een huurovereenkomst kan lang en uitgebreid zijn. Ook is het niet altijd in de meest begrijpelijke taal. Daarom leggen wij je uit wat een huurovereenkomst is en wat je daarvan kunt verwachten.

Wat is een huurovereenkomst?

Maak je gebruik van de woonruimte van een andere persoon en betaal je hier maandelijks een bedrag voor? Dan huur je de woning van deze persoon (de verhuurder). Het is belangrijk om van tevoren afspraken te maken over de huur. Zo weten jij en de verhuurder precies waar jullie aan toe zijn. Daarom ondertekenen jullie een huurovereenkomst. Hierin spreken jullie dingen af zoals wat de hoogte van de huur is en wanneer je deze betaalt.

Het voordeel van een huurovereenkomst is dat alles schriftelijk vast staat. Houd jij je dan bijvoorbeeld niet aan de gemaakte afspraken of overtreedt de verhuurder ze zelf? Dan kunnen jullie dit bewijzen bij de rechtbank.

Soorten huurovereenkomst

Er zijn veel verschillende vormen van huurovereenkomsten. Zo zijn er huurovereenkomsten voor voertuigen, boeken, vakantiehuizen en nog veel meer. Wanneer we het hebben over huurovereenkomsten voor een woonruimte, onderscheiden we twee soorten. Namelijk huurovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Huurovereenkomst bepaalde tijd

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijk huurcontract. Je ziet in het contract de datum waarop je de woning moet verlaten. Het tijdelijke huurcontract mag maximaal twee jaar duren. De verhuurder kan je een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden als hij er zeker van wil zijn dat je na de afgesproken periode zijn woning verlaat.

Hoewel er een einddatum in jouw huurovereenkomst staat, moet de verhuurder je dit kort voor het einde van het contract ook vertellen. De verhuurder heeft namelijk een zogenaamde informatieplicht. Hij moet je tussen drie tot één maand voor het einde van het huurcontract hiervan op de hoogte stellen. Doet hij dit niet? Dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Huurovereenkomst onbepaalde tijd

De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Je hoeft dus niet na een bepaalde periode de woning te verlaten. Je bent wel verplicht om de eerste één tot twee jaar de huur te betalen. De verplichte periode spreek je af met de verhuurder.

De verhuurder kan je een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden als hij inkomenszekerheid wil. Hij weet namelijk dat hij hoe dan ook huur binnenkrijgt in de periode die jullie afspreken.

Algemene bepalingen huurovereenkomst

De bepalingen in een huurovereenkomst kunnen sterk uiteenlopen. De verhuurder bepaalt namelijk, soms in overleg met jou, wat er in de overeenkomst komt te staan. Het is daarom verstandig om het huurcontract altijd goed door te lezen. Hoewel de afspraken kunnen verschillen, is er ook een aantal algemene bepalingen die in iedere huurovereenkomst staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • De hoogte van de huur
  • Eventuele servicekosten
  • De duur van het huurcontract
  • Hoe je betaalt en wanneer
  • Wat je wel en niet mag doen met of in de woning. Denk aan afspraken over onderhuur of afspraken over het verven van muren.
  • Wie er aansprakelijk is voor schade

Opzegging van huurovereenkomst

Het kan zijn dat je als huurder de huurovereenkomst na een tijd wilt opzeggen. Bijvoorbeeld omdat je naar een andere woonplaats wilt verhuizen of omdat je een woning wilt kopen. Maar het komt ook voor dat de verhuurder het huurcontract wil beëindigen. Mag jij of de verhuurder de huurovereenkomst zomaar opzeggen? Dat hangt ervan af of je een huurovereenkomst hebt voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

Huurovereenkomst bepaalde tijd

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mag je op ieder moment opzeggen. De opzegtermijn is dan één kalendermaand. Laat de verhuurder schriftelijk weten dat je het huurcontract wilt opzeggen en per wanneer je dit wilt doen.

Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mag de verhuurder het contract ook op ieder moment beëindigen. Hij hoeft hier geen reden voor te hebben of noemen. Bij een tijdelijk huurcontract heb je als huurder namelijk geen huurbescherming. Dit is een wet die jou, bij huren voor onbepaalde tijd, beschermt wanneer een verhuurder zonder geldige reden het contract wil opzeggen.

Huurovereenkomst onbepaalde tijd

Je mag bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd niet altijd het contract opzeggen. In de eerste periode van één tot twee jaar ben je namelijk verplicht om de huur door te betalen. Wil je de huurovereenkomst opzeggen na deze eerste periode? Dan mag je het contract wel op ieder moment opzeggen. Hierbij geldt ook een opzegtermijn van één kalendermaand.

De verhuurder mag bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ook niet zomaar het contract beëindigen. Bij huren voor onbepaalde tijd heb je als huurder namelijk huurbescherming. Dit zorgt ervoor dat de verhuurder alleen met een geldige reden het contract kan opzeggen. De geldige redenen staan in de wet voor huurbescherming.

Juridische hulp van Univé Rechtshulp

Huurovereenkomsten kunnen lang en ingewikkeld zijn. Ook kan het gebeuren dat je in een conflict belandt met je verhuurder. Het is altijd goed om te weten waar je voor tekent, en wat je rechten en plichten zijn bij een conflict. Als je een Univé Rechtsbijstandverzekeringhebt, staan de ervaren juristen van Univé Rechtshulp altijd voor je klaar om je verder te helpen.