Ga naar inhoud

Buurtbemiddeling bij burenruzies Samen houden we de buurt leefbaar en sociaal

Een burenruzie is voor niemand leuk. Gelukkig kan zo'n meningsverschil vaak snel opgelost worden met buurtbemiddeling.

Een prettige buurt voor iedereen

Stel, je hebt al een tijdje overlast van de buren. Een paar keer heb je geprobeerd met ze te praten, maar ze willen niet meewerken. Er is nu een vervelende, grimmige sfeer ontstaan waardoor je niet meer met plezier in de buurt woont. Gelukkig biedt buurtbemiddeling in zo'n situatie vaak uitkomst.

Buurtbemiddeling blijkt namelijk 70% van de burenruzies op te lossen, ook op de lange termijn. Beide partijen gaan in gesprek met elkaar en zoeken een oplossing voor het probleem waar ze het allebei mee eens zijn. Zo keert het woonplezier voor beide buren weer terug in de buurt.

Univé Rechtshulp werkt daarom samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) om buurtbemiddeling in te zetten bij burenconflicten.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een succesvolle manier om burenruzies op te lossen. Onder begeleiding van getrainde bemiddelaars ga je als buren samen in gesprek. Daarbij zoeken jullie zélf naar een oplossing voor het probleem en is het niet een rechter die beslist wat jullie moeten doen.

Door zelf een oplossing te vinden waar jullie het beide mee eens zijn, is de kans groot dat jullie in de toekomst nog steeds op een fijne manier met elkaar overweg kunnen en dat de ruzie niet opnieuw begint.

Wanneer schakel je buurtbemiddeling in

De voordelen van buurtbemiddeling

Wat doet de buurtbemiddelaar?

De buurtbemiddelaar is een vrijwilliger die is getraind voor het tussenbeide komen bij burenruzies. De bemiddelaar is onpartijdig en veroordeelt de situatie niet. In plaats daarvan werkt de bemiddelaar mee aan het herstellen van het contact tussen de buren, zodat die samen een oplossing voor het probleem vinden.

Bij een meningsverschil komen twee buurtbemiddelaars helpen. Ze spreken eerst apart met de buren om het verhaal van beide kanten te horen. Vervolgens plannen de buurtbemiddelaars een bemiddelingsgesprek in, waarbij beide buren bij elkaar komen om het meningsverschil uit te praten. Zo komt er vaak al meer begrip voor elkaar en is de kans groter dat de buren de ruzie bij kunnen leggen en ook in de toekomst met elkaar overweg kunnen.

Hoe werkt buurtbemiddeling

Vraag buurtbemiddeling aan via Univé Rechtshulp.

Meld je conflict

Wil je buurtbemiddeling inschakelen?

Dat kan. Neem contact op met Univé Rechtshulp en meld je burenruzie bij de rechtshulpverlener. Die kijkt dan of buurtbemiddeling een optie is en geeft je advies over de vervolgstappen.

Heb je dit al geprobeerd?

Een beginnende burenruzie kun je vaak zelf al oplossen door het gesprek aan te gaan met elkaar. Op de website Problemen met je buren vind je per situatie handige tips en suggesties om tot een oplossing te komen. Komen jullie er toch niet zelf uit? Dan is het tijd voor buurtbemiddeling. 

Lees meer over burenoverlast

In onze kennisbank Alles over Recht en op Univé Rechtshulp lees je meer over wat jouw rechten zijn als je overlast ervaart van je buren, bijvoorbeeld als ze regelmatig roken in de tuin en de rooklucht komt bij jou in huis. Of hun hond blaft de hele dag door als die alleen thuis is. Lees wat je in dit soort situaties kunt doen.

Naar de kennisbank of lees meer op Univé Rechtshulp

Daarom kies je voor buurtbemiddeling

Verzeker je tegen burenconflicten

Dat doe je met de rechtsbijstandverzekering Consument, Koop & Wonen van Univé. Heb je een burenruzie? Dan kun je via Univé Rechtshulp buurtbemiddeling aanvragen of hulp krijgen van onze gespecialiseerde juristen. Zo kun jij weer onbezorgd verder wonen.

Sluit de verzekering nu af of bereken je premie