Ga naar inhoud

Heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Wij doen ons best om alles rond uw verzekeringen goed te regelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij staan open voor uw klachten en suggesties. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Hoe kunt u uw klacht indienen?

Een klacht over uw zorgverzekering

Heeft u een klacht over uw zorgverzekering? Bijvoorbeeld over de dekking, vergoedingen, nota’s, Mijn Univé Zorg, medicijnen, eigen risico, uw apotheek of een andere zorgverlener?
Die kunt u eenvoudig indienen via ons klachtenformulier of schriftelijk bij:

          Univé Zorg N.V.
          Afdeling Klachtenmanagement 
          Postbus 1256
          5602 BG Eindhoven.

Een klacht over uw andere verzekeringen

Uw andere klachten kunt u indienen via ons klachtenformulier of schriftelijk bij:

          Coöperatie Univé U.A.
          Afdeling Klachtenmanagement
          Postbus 15
          9400 AA Assen.

Wat hebben wij nodig om uw klacht te kunnen behandelen?

  • Beschrijf wat er is gebeurd en waarover u niet tevreden bent.
  • Geef aan wat volgens u de beste oplossing is.
  • Vermeld uw adresgegevens en telefoonnummer.
  • Stuur kopieën van relevante bijlagen mee. Bewaar zelf de originelen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Nadat u een klacht heeft ingediend, nemen wij binnen een week contact met u op om uw klacht te bespreken. Wij nemen elke klacht serieus en willen graag van u horen welke oplossing u verwacht. Wij streven ernaar om u binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie op uw klacht te geven. Lukt dit niet, dan laat de klachtbehandelaar dit aan u weten. Hij laat dan ook aan u weten wanneer u wel een reactie kunt verwachten. In onze inhoudelijke reactie leggen we altijd uit waarom we uw klacht af- of toewijzen. Waar nodig herstellen wij gemaakte fouten en bieden wij excuses aan. U krijgt ook de kans om vragen te stellen over de klachtbehandeling. Nadat wij uw klacht hebben afgehandeld, kan het zijn dat u een enquête krijgt over hoe u de klachtbehandeling heeft ervaren. Als u nog opmerkingen heeft, kunt u die daarin kwijt. Dit is natuurlijk niet verplicht.

Vervolg

Gelukkig lukt het bijna altijd om samen tot een oplossing te komen. Soms komen we er samen helaas toch niet uit. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ook kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter. Voor de zorgverzekering kunt u dit laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). Heeft u een klacht over hoe Univé met uw privacy omgaat? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meer weten over onze klachtenregeling?

Lees dan onze folder klachtenregeling.

Rapportage klachten

Meer weten over het aantal klachten en onze klachttevredenheid? Bekijk de meest recente rapportage.

Klantverbeteringen

​Wij luisteren graag naar u. Lees wat Univé dankzij u verbeterd​ heeft.