Ga naar inhoud

Minderwerk in de bouw

Je bent bezig met bouwen of verbouwen en hebt daar een aannemer voor ingehuurd. Tijdens het project, of na het project, komt minderwerk te sprake. Je vraagt je af wat dit is en of dit ‘minderwerk’ gevolgen heeft voor de afgesproken prijs. Daarom leggen wij je alles uit over minderwerk in de bouw. 

Wat is minderwerk? 

Laat je het bouwen of verbouwen uitvoeren door een aannemer? Dan teken je van tevoren altijd een aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst maak je afspraken over het gehele project. Wat er moet gebeuren, wanneer, hoe en hoeveel het kost. Toch komt het vaak voor dat er iets in de plannen verandert tijdens het bouwen of verbouwen. Je kan tenslotte niet alles van tevoren voorspellen. 

Een verandering kan zijn dat je minder radiatoren wilt, of dat je de kozijnen niet meer wilt laten schilderen. De aannemer hoeft een deel van de afgesproken werkzaamheden dus niet uit te voeren. Dit noemen we minderwerk.  

Naast dat er iets veranderd kan zijn op jouw verzoek, kan het ook gebeuren dat de aannemer vergeet om iets uit te voeren of dit bewust niet doet. Hij heeft in dit geval dus ook minder werk gedaan dan er in de aannemingsovereenkomst was afgesproken. Je doet er daarom goed aan om altijd grondig de woning te bekijken bij de oplevering. Controleer of de aannemer echt alles heeft gedaan dat jullie hebben afgesproken. 

Krijg ik minderwerk terugbetaald? 

Er kan soms een conflict ontstaan met de aannemer over minderwerk. Het gaat dan over het terugbetalen van minderwerk, of een korting geven op de nog te betalen prijs. De wet zegt namelijk niets over minderwerk, dus is er niks om op terug te vallen. Daarom is het altijd verstandig om, wanneer je minderwerk wilt laten uitvoeren, dit ook te laten aanpassen in de aanneemovereenkomst. Zo kunnen jij en de aannemer tekenen voor een nieuwe aanneemsom en staat het zwart op wit. 

Gaat het om minderwerk dat je pas tegenkomt bij de oplevering en waar je dus niet om gevraagd hebt? Verzoek de aannemer dan schriftelijk om het werk alsnog volgens de aanneemovereenkomst uit te voeren en leg precies uit wat het minderwerk is. Voert hij het werk niet uit? Dan heb jij recht op een vermindering van de aanneemsom. Als de aannemer hier niet aan mee wil werken, kun je naar de rechter stappen. Je hebt dan schriftelijk bewijs van het minderwerk en je verzoek aan de aannemer. 

Verrekening meer- en minderwerk in de bouw 

Bouw- en verbouwprojecten kunnen van tevoren nooit helemaal worden uitgedacht. Dit geldt niet alleen voor minderwerk, maar ook voor meerwerk. Dit is werk dat de aannemer extra heeft moeten doen, en dat dus niet in de arbeidsovereenkomst staat. Dit kan op jouw verzoek zijn, maar kan soms ook nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat de aannemer anders niet verder kan met het project.  

In de praktijk is er vaak meerwerk én minderwerk bij een project. Dus niet alleen één van de twee. Daarbij worden de kosten niet apart van elkaar in rekening gebracht of terugbetaald. De kosten van het meer- en minderwerk worden dan met elkaar verrekend. 

Juridische hulp van Univé Rechtshulp

Bouwen en verbouwen kan veel zorgen met zich meebrengen. De contracten zijn uitgebreid en niet altijd duidelijk. Helaas kan dit soms ook leiden tot een conflict met je aannemer. Heb je vragen over de aanneemovereenkomst of heb je een conflict met de aannemer? Via de rechtsbijstandverzekering Consument, Koop & Wonen kun je hulp inschakelen van de juristen van Univé Rechtshulp. Die nemen de documenten met je door en helpen je met de juiste aanpak, zodat jij weer gerust verder kunt.

Meer over onze rechtsbijstandverzekering

Of verzeker je direct van rechtshulp