Ga naar inhoud

Erfafscheiding en erfgrens: dit zijn de regels

Een schutting, een hek, een haag. Het zijn allemaal voorbeelden van een erfafscheiding: een constructie waarmee u uw erf scheidt van het erf van de buren. Maar hoe weet u waar de erfgrens precies ligt? Hoe hoog mag een schutting zijn? En wat kunt u doen als de buren geen schutting willen? De belangrijkste regels zetten we voor u op een rij.

Op deze pagina leest u meer over:

Erfgrens controleren

Voordat u een erfafscheiding plaatst, is het verstandig om de erfgrens te controleren. U kunt deze informatie opvragen bij het Kadaster.

Erfgrens bepalen

Soms is het onduidelijk waar de erfgrens zich precies bevindt, ook nadat u dit heeft nagevraagd bij het Kadaster. In zo’n geval kunt u het Kadaster verzoeken om de erfgrens opnieuw vast te stellen. Dit wordt een grensreconstructie genoemd.

Om de reconstructie te kunnen doen, zal het Kadaster nieuwe metingen doen en vervolgens u op de hoogte stellen van de nieuwe erfgrens. U moet hier wel voor betalen.

Verjaring van de erfgrens

De erfgrens die in het Kadaster aangegeven staat, heet ook wel de kadastrale erfgrens. De erfafscheiding zelf, zoals de schutting of haag, geeft de feitelijke grens aan. De kadastrale erfgrens is bijna altijd de enige grens die voor de wet telt. Alleen als er sprake is van verjaring is dit niet zo.

Door verjaring kan de feitelijke grens over de jaren heen namelijk ook de wettelijke grens worden. Bijvoorbeeld omdat zowel u als uw buren een schutting die op uw erf staat als erfgrens beschouwen. Als dit al 10 of 20 jaar zo is en u er in die tijd geen bezwaar tegen heeft gemaakt, dan kan de schutting de wettelijke erfgrens zijn geworden.

Regels voor de erfafscheiding

Een erfafscheiding moet voldoen aan een aantal wettelijke regels. Zo mag deze meestal niet te hoog zijn en ook niet te dicht bij de erfgrens staan. Het kan zijn dat de regels van uw gemeente afwijken van de wettelijke regels. Controleer dit voordat u een erfafscheiding plaatst.

Toegestane hoogte

  • Muur, hek of schutting aan de voorkant van uw huis: maximaal 1 meter hoog

  • Muur, hek of schutting naast of achter uw huis: maximaal 2 meter hoog

  • Muur, hek of schutting naast de oprit: maximaal 1 meter hoog

  • Heggen en bomen: geen maximale hoogte

Afstand tot de erfgrens

  • Schutting: als de schutting uw op eigen grond staat, mag u deze direct tegen de erfgrens plaatsen. De schutting mag u niet zomaar op de erfgrens neerzetten. Dit mag alleen in overleg met uw buren.

  • Bomen: minimaal 2 meter afstand van de erfgrens

  • Heggen en struiken: minimaal 50 centimeter afstand van de erfgrens

Plaatsing, onderhoud en kosten

  • De erfafscheiding staat op uw grond: u heeft geen toestemming van uw buren nodig voor het plaatsen van de erfafscheiding, zolang deze voldoet aan de wettelijke en gemeentelijke regels. De kosten voor de aanschaf en het onderhoud zijn geheel voor uw rekening.

  • De erfafscheiding staat op de erfgrens: zowel u als uw buren zijn eigenaar van de schutting of scheidsmuur. U betaalt 50% van de kosten voor de aanschaf en het onderhoud. Maak vooraf schriftelijke afspraken met uw buren over het materiaal en onderhoud van de erfafscheiding.

Onenigheid over de schutting

Er zijn een paar veelvoorkomende situaties die tot onenigheid over de schutting kunnen leiden.

Situatie 1: De buren willen geen schutting
Als u een schutting op de erfgrens wilt plaatsen, dan zegt de wet dat uw buren hieraan moeten meewerken. Toch is dit in de praktijk soms lastig. Zo kan het zijn dat uw buren niet mee willen betalen voor de aanschaf. Of dat jullie het niet eens worden over het materiaal van de erfafscheiding. Vaak is het dan het makkelijkst om de schutting op uw eigen grond te plaatsen, tegen de erfgrens aan. U mag dan ook zelf het materiaal bepalen.

Situatie 2: De buren willen de schutting niet vervangen
Het kan ook zijn dat u al een schutting met uw buren deelt en dat u die wilt vervangen. Als het écht nodig is om de schutting te vervangen, dan zegt de wet dat u dit van uw buren mag eisen. Maak vooraf afspraken met uw buren over de kosten en het materiaal.

Situatie 3: U wilt iets ophangen aan de schutting 
Staat de schutting op de erfgrens? Dan bepaalt u zelf wat er met uw kant van de schutting gebeurt. Aan uw kant mag u dus gerust een plantenbak ophangen of het hout schilderen. Als de schutting volledig op het erf van de buren staat, mag u er niets mee doen.

Hulp bij een burenconflict

Worden u en uw buren het maar niet met elkaar eens over de erfgrens of erfafscheiding? Dan kunt u via uw gemeente of wijkteam een (buurt)bemiddelaar inschakelen. Dit is een onafhankelijke vrijwilliger die samen met u en uw buren op zoek gaat naar een goede oplossing.

Als dat niet helpt, kunt u juridische hulp inschakelen. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand. Onze juristen geven u graag deskundig advies, ook als u een rechtszaak overweegt.