Ga naar inhoud

Bomen, struiken en heggen op de erfgrens

Wilt u een haag, struik of boom op de erfgrens planten? Of wilt u dat uw buren hun heg verplaatsen? Voor bomen en planten rondom de erfgrens gelden wettelijke regels waar zowel u als uw buren zich aan moeten houden.

In dit artikel leest u over:

Erfgrens bepalen

Allereerst is het belangrijk dat u precies weet waar de erfgrens ligt. U kunt dit controleren bij het Kadaster. Doe deze check altijd, ook als u zeker denkt te weten waar de erfgrens zich bevindt. Door verjaring kan uw erfgrens over de jaren heen namelijk veranderd zijn.

Onduidelijke erfgrens

Als de erfgrens bij het Kadaster onduidelijk is, dan kunt u vragen om een grensreconstructie. Het Kadaster zal dan nieuwe metingen doen en de erfgrens hierna opnieuw vaststellen. Dit kost u wel al snel een paar honderd euro.

Afstand tot de erfgrens

Hoe dicht een plant of boom bij de erfgrens mag staan, hangt van verschillende dingen af. Zoals de hoogte van het groen en hoe lang dit er al staat.

Bomen

Een boom moet op minimaal 2 meter afstand van de erfgrens staan. Volgens de wet berekent u deze afstand vanaf het midden van de boomstam.

Heggen en struiken

Een heg of struik moet op minimaal 50 centimeter afstand van de erfgrens staan.

Soms mag de afstand korter zijn

In bepaalde gevallen geldt een uitzondering. Een boom, heg of struik mag namelijk wél dichter bij de erfgrens staan als:

  • die lager is dan de schutting of scheidsmuur

  • die er langer dan 20 jaar staat en u of uw buren in die tijd geen bezwaar hiertegen hebben gemaakt

  • die op openbare grond staat (er geldt dan helemaal geen verplichte afstand)

  • die op een stuk erf staat dat grenst aan openbare grond of openbaar water

  • uw gemeente kortere afstanden tot de erfgrens toestaat

Toegestane hoogte

Wilt u een boom naast de erfafscheiding plaatsen? Of een heg op de erfgrens planten? Dan moet u in bepaalde gevallen ook rekening houden met de wettelijk toegestane hoogte.

Bomen

  • Binnen 2 meter van de erfgrens: de boom mag niet hoger zijn dan de schutting of scheidsmuur. Als de schutting 2 meter hoog is, dan mag de boom dus ook maximaal 2 meter hoog zijn.

  • Verder dan 2 meter van de erfgrens: er zijn geen regels voor de maximale hoogte van de boom.

Heggen en struiken

  • Binnen 50 centimeter van de erfgrens: de heg of struik mag niet hoger zijn dan de schutting of scheidsmuur.

  • Verder dan 50 centimeter van de erfgrens: er zijn geen regels voor de maximale hoogte van de heg of struik.

Overlast door boom van de buren

Zorgt een boom van de buren voor overlast en staat deze verder dan 2 meter van de erfgrens af? Dan kunt u hier vaak alleen iets aan doen als er sprake is van ernstige overlast. Bijvoorbeeld omdat uw tuin de hele dag in de schaduw staat. Of omdat de boom van de buren uw uitzicht blokkeert.

Overlast door boom op erfgrens

Ook een boom bij de erfgrens kan voor ergernis zorgen. Bijvoorbeeld door overhangende takken of bladeren op uw gazon. Staat de boom op de erfgrens of binnen 2 meter afstand, terwijl dit eigenlijk niet mag? Ga dan met uw buren in gesprek.

Vraag de buren of ze de boom willen snoeien, verplaatsen of verwijderen. Als u er samen niet uitkomt, kunt u gratis buurtbemiddeling inschakelen via uw gemeente. Helpt dat ook niet, schakel dan juridische hulp in. Dit kan via uw rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.