Ga naar inhoud

Dorpshuis Lierderholthuis

Lierderholthuis is een dorp in de gemeente Raalte en telt ongeveer 630 inwoners in zowel de kern als het buitengebied. Het dorp is één van de kleinste kernen van de gemeente en staat bekend om haar hechte gemeenschap. Het verenigingsleven, school en het Dorpshuis nemen een belangrijke plek in. Na een brand in het café van het Dorpshuis wilde de gemeenschap daarom graag snel herbouwen. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

Stichting Dorpshuis Lierderholthuis is verantwoordelijk voor 'reuring' in Lierderholthuis en het reilen en zeilen van het Dorpshuis. Samen met heel veel betrokken vrijwilligers zorgen wij ervoor dat het schoon is, onderhoud gepleegd wordt en dat iedereen er terecht kan voor het reserveren van ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan de muziekvereniging en diverse sportverenigingen.

Het Dorpshuis in Lierderholthuis is het middelpunt voor activiteiten in Lierderholthuis. Het biedt ruimte aan events, bijeenkomsten, het verenigingsleven, sport, cultuur en educatie. Het is een centrale ontmoetingsplaats in het dorp en het huisvest dienstverlening aan inwoners van Lierderholthuis en omstreken.

Ons verhaal

Op 11 mei 2020 is het Café d’Olde Wettering, wat onderdeel was van het Dorpshuis, volledig afgebrand. Dit enige café bood voor veel verenigingen en mensen een vaste uitvalsbasis. Voor het verenigingsleven was het hun huisvesting van de activiteiten zoals biljartclub, maar ook voor (sport)verenigingen om te vergaderen of na hun activiteiten even na te zitten. Ook inwoners en passanten kwamen hier graag om even een bezoekje te brengen.

De brand was een ramp, maar bood ook kansen om het cafégedeelte te moderniseren. Al snel na de brand kwamen de initiatiefnemers in actie om zo spoedig mogelijk een nieuw cafégedeelte te herbouwen. Dit is in overleg gebeurd met omwonenden, waarbij ook hun wensen zijn meegenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld een serre en terras meegenomen in de plannen. Boven het cafégedeelte zijn bovendien drie appartementen gebouwd, die voor vaste inkomsten kunnen zorgen.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

In de oriëntatiefase zijn er diverse individuele gesprekken geweest met de bewoners. Daarnaast zijn ze op 12 september 2020 uitgenodigd voor een bewonersoverleg. Hierbij kwam naar voren dat de bewoners erg blij zijn met de plannen voor de herbouw. Voor de bewoners bood het café een gelegenheid om een patatje of ijsje op te halen maar ook om een feest te geven bij speciale gelegenheden.

Hierbij kwam naar voren dat de inwoners:

  • zeer positief over het ontwerp zijn, er zijn opmerkingen gemaakt die in het ontwerp verwerkt zijn
  • blij met het initiatief om een nieuw horecagedeelte (dorpskamer) op te zetten zijn
  • positief waren over inspraakmogelijkheden van het pand
  • bereid zijn om mee te helpen met de bouw van de dorpskamer

De hele afbouw is door vrijwilligers uit het dorp gedaan. Hierbij hebben we meer dan € 100.000 aan arbeidskosten bespaard.

Hulp van het Buurtfonds

Onze aanvraag bij Univé Buurtfonds hebben we online gedaan. Daarbij hebben we een uitgebreid plan van aanpak ingediend, inclusief een complete begroting van de herbouw. De correspondentie verliep heel prettig. In november 2021 is de bouw begonnen. Op 25 november 2022 is Grand Café Wettering officieel geopend in het bijzijn van zo’n 250 dorpsbewoners. De uitbater was al vanaf 1 oktober klein begonnen, maar op het moment van de opening was alles echt klaar voor gebruik.

Om ons multifunctioneel beweegpark te kunnen financieren, vroegen we een bijdrage van € 10.000 aan Univé Buurtfonds. Dat bedrag hebben we ook gekregen. Het resterende bedrag hebben we zelf op andere manieren bij elkaar verzameld, onder andere door besteding van verzekeringsgeld na de brand, maar ook andere fondsen en een deel hypotheek/bankgarantie. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

Nu alles klaar is, is het zaak dat Grand Café Wettering goed blijft draaien. Dat wil de Stichting Dorpshuis Lierderholthuis samen met de uitbater realiseren. Er worden nog zonnepanelen geplaatst om de herbouw helemaal af te maken.

Verder is het van belang om de appartementen boven de horecagelegenheid goed te beheren en onderhouden. Door het realiseren van een 3-tal woonstudio’s biedt het Dorpshuis woningaanbod voor de startersdoelgroep. Voor het dorp belangrijk om deze mensen aan het dorp te blijven binden, maar het biedt voor het Dorpshuis ook een mooie bijdrage in de dekking van de exploitatie op lange termijn.

Contact

Kijk voor meer informatie op https://www.dorpshuislierderholthuis.nl/ of mail naar Dorpshuis@Lierderholthuis.com.