Ga naar inhoud

Samen Groen

Hoe kun je in de wijk Oostbroek in Den Haag vrouwen/moeders samenbrengen op een verbindende manier? Project Samen Groen is hier het antwoord op. Het project begint met het samen opknappen en inrichten van de tuin van het projectgebouw, inclusief moestuin/kruidentuin. Daarnaast organiseert men een serie van 10 moeder/kind-activiteiten rondom creativiteit/groen/leefstijl. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

Wijkz is de Haagse welzijnsorganisatie, actief in zeven Haagse stadsdelen waar we samen met inwoners werken aan een leefbare stad. Een Haagse Welzijnsorganisatie die zich richt op inwoners van Den Haag die wat hulp kunnen gebruiken. Wij doen dit door op allerlei manieren ondersteuning te bieden aan inwoners om zich verder te kunnen ontwikkelen en om regie te hebben over het eigen leven.

Ons verhaal

De wijk Oostbroek is in beweging. Er leven verschillende groepen: de traditionele autochtone bewoners, Oost-Europese arbeidsmigranten, jonge starters. We willen de samenhang in de buurt bewaren met de buurtontmoetingsruimte in een door woningcorporatie Staedion ter beschikking gesteld pand. Het plan is daar de komende jaren activiteiten te organiseren, gericht op leren kennen van elkaar. Er komen open ontmoetingsmomenten en we gaan in samenwerking met een lokale kunstenaar projecten rondom taal en beeldende kunst organiseren. Op een heel laagdrempelige manier gaan bewoners hun verhaal uitbeelden en uitwisselen. Ook komen er projecten rondom groen en leefstijl, gekoppeld aan de tuin die bij het pand hoort. De doelgroep is vooral de vrouwen/moeders in de wijk.

Het hele project willen we een kickstart geven met enerzijds het samen met bewoners opknappen/inrichten van de tuin, inclusief moestuin/kruidentuin, en anderzijds het organiseren van een serie van 10 moeder/kind-activiteiten rondom creativiteit/groen/leefstijl. Denk aan workshops  stadstuinieren, herfststukjes maken, simpele kook- en menutips voor gezond eten, etc. Hiermee willen we een flinke groep vrouwen/moeders kennis en inspiratie geven en tegelijk een begin maken met het vormen van een achterban van het centrum, als basis voor de activiteiten en om verder uit te bouwen met hulp van hun netwerk in de buurt.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

Het project is een verbindende factor voor de buurtbewoners en is gericht op het vergroten en

verstevigen van de saamhorigheid in de buurt. In de afgelopen jaren is de samenstelling van de buurtbewoners cultureel diverser geworden. Project Samen Groen creëert een groene oase van ontmoeting en rust in een dichtbevolkte stadsbuurt, waarbij de buurtbewoners van verschillende culturen samen kunnen komen. Met de laagdrempelige ontmoetingsplek en de  verschillende activiteiten draagt het project bij aan het welzijn en fijn samenleven met elkaar in de buurt. Er deden vrouwen mee uit o.a. Polen, Oekraïne, Suriname, Zuid-Korea, Turkije en Nederland. Ze leerden elkaar beter kennen en elkaar te ondersteunen en inspireren.

De vrouwen die meededen aan het project vonden de activiteiten heel fijn. Zo maakten ze bijvoorbeeld een collage van hun eigen dromen voor de toekomst. Daarbij bedachten ze hoe ze die konden realiseren. Maar ook het schilderen van bloemen en planten in verschillende technieken en het maken van epoxy sieraden en biologische handzeep. Deze activiteiten werden door professioneel kunstenares Dominika Czajak begeleid.

Hulp van het Buurtfonds

Lesley Kong van Univé Het Groene Hart wees ons op Univé Buurtfonds. Zij heeft ons voorgedragen voor een bijdrage in de zomer van 2021, want zij wilde vooral voor vrouwen (moeders) en kinderen kunnen bijdragen aan een veilige, creatieve en leerzame omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien. Dat contact verliep heel prettig. Via andere wegen hadden we al € 3.000 toegezegd gekregen. Daarnaast hebben we Univé Buurtfonds benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 7.000 bij. Op 17 maart 2022 ging het project van start en het liep tot en met 2 juni 2022. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

De eerste editie van Samen Groen was een groot succes. Het plan is om de komende jaren vaker dit soort activiteiten te organiseren, gericht op het leren kennen van elkaar.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met g.jellema@xtra.nl of 06-18414253.