Vergoedingen zorgverzekering 2020

Wilt u weten op welke vergoedingen u recht heeft bij Univé? Dat hangt af van uw zorgverzekering.

  • Heeft u naast uw basisverzekering Univé Zorg Geregeld polis of Univé Zorg Vrij polis ook een aanvullende verzekering Goed, Beter of Best, dan krijgt u voor veel zaken een hogere vergoeding.
  • De basisverzekering Univé Zorg Select polis kent losse aanvullende modules per zorgsoort. Maar u kunt Univé Zorg Select ook uitbreiden met de ruime aanvullende verzekeringen Goed, Beter of Best en de losse tandpakketten Tand Ongevallen, Tand Goed, Tand Beter of Tand Best. 

Bepaalde kosten draagt u (gedeeltelijk) zelf, bv. het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage.

Meest gezochte vergoedingen

Andere vergoedingen

Totaaloverzicht vergoedingen

U vindt hier een overzicht met de zorgvergoedingen per zorgverzekering (inclusief collectief):

Machtiging voor zorg

Voor sommige vormen van zorg heeft u vooraf een machtiging (formele toestemming) van Univé nodig. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Krijgt u zorg van een gecontracteerde zorgverlener, dan vraagt die voor u een machtiging aan. U hoeft dan niets te doen. Wij streven ernaar een machtigingsaanvraag binnen 9 dagen af te handelen. Voor acute zorg die normaal gesproken niet kan worden uitgesteld, heeft u trouwens geen machtiging nodig.

Recht op een hulpmiddel

De (gecontracteerde) leverancier van hulpmiddelen stelt meestal vast of u recht heeft op een hulpmiddel. Zo kunnen zij u het beste informeren over de mogelijkheden. Er zijn een aantal hulpmiddelen met een uitzondering. Deze hulpmiddelen kunt u zelf, na verwijzing van uw arts, bij Univé aanvragen via het aanvraagformulier. Voor die uitzonderingen kunt u kijken in het reglement hulpmiddelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan vindt u hier het antwoord op veelgestelde vragen.
En als u wilt weten waarop u met uw Univé-zorgverzekering recht had in 2019? Dan kunt u dat teruglezen in het:

U kunt ook bekijken welke services in het buitenland vallen onder uw zorgverzekering.

Meer lezen over zorgverzekeringen?

Wilt u meer informatie over zorgverzekeringen? Ga dan naar de zorgoverzichtspagina.