Ga naar inhoud

Opfriscursus rijvaardigheid

In de gemeente Bladel zijn heel wat 70-plussers die graag iets meer zelfvertrouwen zouden krijgen om zelfstandig de weg op te gaan met hun auto. Daarom organiseerde de Stichting Cluster Senioren Bladel een opfriscursus rijvaardigheid voor 50 deelnemers. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

Stichting Cluster Senioren Bladel bestaat al tientallen jaren en behartigt de belangen van senioren in de gemeente Bladel. Dat gaat over welzijn, eenzaamheid, huisvesting en alles wat er maar speelt rond de doelgroep. Elk van de vijf kerkdorpen in de gemeente heeft een eigen vertegenwoordiging. Deze vrijwilligers komen op voor alle mensen van 55+ in de gemeente.

Ons verhaal

De auto is voor veel mensen heel belangrijk. Openbaar vervoer is niet altijd beschikbaar of op maat. Om die reden is er een vervoersdienst opgezet door de stichting, maar mensen zelf laten rijden is natuurlijk nog zelfstandiger. Zekerheid in de auto vergroten is daarvoor belangrijk. Geïnspireerd door de opfriscursus rijvaardigheid in Veldhoven heeft de stichting daarom besloten om ook in de gemeente Bladel iets dergelijks te organiseren.

Dat er genoeg animo voor was, bleek al snel. Na een halve dag waren alle 50 beschikbare plekken namelijk bezet. Op woensdag 19 oktober 2022 was het zover: de eerste opfriscursus rijvaardigheid voor 70-plussers in de gemeente Bladel. Op deze dag zorgden 8 instructeurs voor de praktijktesten. Eén instructeur zorgde voor de toelichting op de theorie, vooral de veranderde verkeersregels. Een fysiotherapeut zorgde voor het testen van de bewegingscoördinatie en een opticien zorgde voor een oogmeting.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

De deelnemers waren vol lof over het initiatief. Er was zelfs een mevrouw die al acht jaar niet meer had gereden doordat ze een nieuwe heup had gekregen en daarvoor heupklachten had. Samen met een instructeur is zij in de auto gestapt en na nog wat extra rijlessen gaat ze weer zelfstandig rijden. Dat is toch wel een succesverhaal, want ze heeft weer genoeg zelfvertrouwen om te gaan rijden. Het was ook goed om te zien hoe fit de deelnemers lichamelijk nog waren.

Laten we ook zeker niet het sociale aspect vergeten. Na de coronaperiode zijn sommige ouderen wat minder snel geneigd om anderen te ontmoeten, waardoor eenzaamheid ontstaat. We merkten dat de 50 deelnemers aan de opfriscursus het heel gezellig vonden om elkaar te spreken.

De gemeente Bladel was ook heel enthousiast over ons plan en de uitvoering daarvan. Zij hebben ook toegezegd dat zij in de meerjarenbegroting een bedrag willen vrijmaken om de opfriscursus mede te financieren. Ze zijn komen kijken en ze vonden de resultaten van de cursus heel mooi.

Hulp van het Buurtfonds

Onze aanvraag bij Univé Buurtfonds hebben we online gedaan. Daarna is er nog wat mailcontact geweest, maar eigenlijk was alles snel duidelijk en geregeld. Dat was heel fijn. We werden overigens doorverwezen naar Univé Buurtfonds door Veilig Verkeer Nederland. In eerste instantie klopten we daar namelijk aan met ons idee, maar zij vonden het meer iets voor Univé Buurtfonds en dat klopte dus.

Om ons project te kunnen financieren, vragen we een bijdrage van € 15,- aan de 50 deelnemers, wat in totaal € 750,- opleverde aan inkomsten. Daarnaast hebben we Univé Buurtfonds benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 2.000 bij. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

Na dit succes is het wel de bedoeling om deze opfriscursus vaker te organiseren. In de eerste maanden van 2023 wil de stichting beginnen met 2,5 uur theoriekennis, want dat was een leerpunt van deze editie. Een uurtje is daar duidelijk te weinig tijd voor.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met info@clusterseniorenbladel.nl. Of kijk op http://www.clusterseniorenbladel.nl/.