Ga naar inhoud

Buurtfonds & Veilig Verkeer Nederland

Buurtfonds heeft een budget beschikbaar om samen met Veilig Verkeer Nederland initiatieven te ondersteunen die zich richten op een verkeersveilige omgeving in jouw buurt. Wil jij meehelpen om de verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid in jouw buurt te verbeteren? Lees dan gauw verder.

Wie zijn wij?

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé maatschappelijke organisatie voor verkeersveiligheid en helpt mensen en organisaties een bijdrage te leveren om het verkeer veiliger te maken. Zodat iedereen veilig over straat kan.

Ons verhaal: hoe is het initiatief ontstaan en wat is het doel?

Veilig Verkeer Nederland werkt al bijna 90 jaar aan de verkeersveiligheid in Nederland en we zetten ons voornamelijk in voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen. We werken samen met overheden, bedrijven, organisaties en instellingen, vrijwilligers en natuurlijk de verkeersdeelnemers zelf om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Samenwerking Buurtfonds

Univé en Veilig Verkeer Nederland werken samen op de thema’s ‘buurtparticipatie’ en ‘rijden zonder afleiding’. Daarom zijn ze beiden partner van de MONO-campagne, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het smartphonegebruik op de weg te minimaliseren. Univé helpt de verkeersveiligheid te verbeteren door lokale kleine initiatieven te ondersteunen, bijvoorbeeld gericht op het vergroten van de vaardigheid van e-bike rijders of fietsers te helpen met de verlichting.

Buurtfonds ondersteunt graag projecten die helpen risico’s voorkomen of schade beperken. Of projecten die bijdragen aan het fijn samenleven in de buurt. Doelen die goed passen bij Veilig Verkeer Nederland. Zo kunnen buurtbewoners hun zorgen over onveiligheid in de buurt melden via het VVN Participatiepunt (Onveilige verkeerssituatie? Doe een melding | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)) en vervolgens samen met Veilig Verkeer Nederland en de buren in actie komen om de verkeersveiligheid in de buurt te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die zelf een verkeersbord of een verkeersveiligheidscampagne ontwerpen of het organiseren van een snelheidsmeting of een remwegdemo.

Veilig Verkeer Nederland en Buurtfonds gaan samenwerken, want we willen zo veel mogelijk initiatieven gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid realiseren met een grote landelijke spreiding.

Meld je project aan

Wil jij een project starten om de verkeersveiligheid in jouw buurt te vergroten? Ga dan naar ons aanvraagformulier.

Meld je project aan

Contact

Kijk voor meer informatie op onze website (https://vvn.nl/)