Ga naar inhoud

Boskapellebusken

Hoe kan een dorp dat al jaren krimpt weer een positieve impuls krijgen? Boskapellebusken zorgde dat Sinderen weer iets moois heeft om naar uit te kijken, waarbij natuur en onderling contact centraal staan. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

Het doel van de Stichting Kerk- en fietspaden Sinderen en Omgeving is het aanleggen en onderhouden van paden in de buurt. Als onderdeel van deze stichting wordt het Boskapellebusken verworven, aangelegd en onderhouden. De organiserende werkgroep bestaat uit 12 enthousiaste buurtbewoners. Daarnaast zijn er al 30 vrijwilligers die zich hebben aangemeld om mee te helpen.

Ons verhaal

Een boer in Sinderen bleef met een deel van een weiland zitten dat hij wilde verkopen, maar dat niet zo geschikt was voor anderen door de hoekige vorm. Het bleef een tijdje te koop staan. De werkgroep Groen op Sinderen van Sinderens Belang kwam toen met het idee om hier iets mee te doen voor de gemeenschap van het dorp. Een werkgroep werd opgericht om te onderzoeken of de grond verworven kon worden en welke activiteiten hierop georganiseerd kunnen worden.

In 2020 ging het project van start en werden de plannen gemaakt. In januari 2022 is de grond aangekocht en in oktober 2022 gaat de schop in de grond. Een deel van het perceel wordt gereserveerd voor natuur. Dat deel wordt nog in 2022 gerealiseerd, met een poel, (fruit)bomen en vogelbosjes. Op het andere deel van het perceel komt een amfitheater, een plek waar bijeenkomsten en voorstellingen kunnen worden georganiseerd. Daarnaast een speeltuin en moestuintje. Dat wordt allemaal in 2023 verder gerealiseerd.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

Er zijn 2 informatieavonden gehouden om bewoners te betrekken. Hier waren respectievelijk 75 en 50 personen aanwezig en zijn mooie ideeën ontstaan. Inmiddels hebben zich al 30 vrijwilligers gemeld die willen meehelpen met aanleg, beheer en activiteiten. Ook hebben we in september 2022 een burendag georganiseerd met 130 bezoekers, waarbij we iedereen op de hoogte hebben gebracht over de laatste stand van zaken. Daarbij organiseerden we ook diverse activiteiten. Het was heel gezellig en mensen zijn enthousiast over wat we doen.

Boskapellebusken is er voor alle 970 inwoners van Sinderen, maar ook van omliggende dorpen en passerende recreanten. Vooral de inwoners vinden het fijn dat er eindelijk weer eens iets gebeurt, nadat er jarenlang alleen maar sprake was van krimp. Zelfs de basisschool is gesloten in de zomer van 2022. De dorpskroeg ging eerder al dicht en de supermarkt verdween uit het dorp. Door dit project is er een positief gevoel ontstaan, waar het dorp hard aan toe was.

Hulp van het Buurtfonds

We hebben online een aanvraag gedaan bij Univé Buurtfonds. Dat was echt heel laagdrempelig, wat een verademing is in vergelijking met de hoeveelheid papierwerk die je nodig hebt voor sommige andere fondsen. Ik kreeg direct een reactie waarin uitgelegd werd hoe het proces verder zou verlopen. Per mail heb ik nog wat verdere uitleg gegeven. Toen de commissie bijeen was geweest, kregen we bericht dat onze aanvraag toegekend was.

Om ons project te kunnen financieren, is er een flinke eigen bijdrage gedaan door de Sinderense gemeenschap en de bedrijven uit Sinderen en omgeving. Ook de provincie Gelderland droeg een flink bedrag bij. Daarnaast hebben we diverse fondsen, waaronder Univé Buurtfonds, benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 11.000 bij, specifiek voor een overkapping die geschikt is voor ontmoeting en activiteiten. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

Op het perceel komt nog een amfitheater dat aangelegd moet worden. Hier kunnen voorstellingen worden gehouden. Boskapellebusken moet ook een plek worden waar bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. Daarnaast willen we nog een speeltuin en moestuintje maken. Vervolgens blijven we bezig, want dan kunnen we activiteiten organiseren, zoals buurtdagen en het oogstfeest.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met boskapellebusken@gmail.com. Of kijk op https://boskapellebusken.com/.