Ga naar inhoud

Groen verbindt: op bezoek in het Belevingsbos Sonderenstraat

Univé Buurtfonds is partner van Trees for All en steunt het GroenDoen Fonds voor kleinschalige buurtinitiatieven. Samen zetten we ons in om nog meer Nederlandse buurten te vergroenen. Om onze samenwerking te vieren, namen we een kijkje bij het Belevingsbos Sonderenstraat in Haaksbergen. Een bloeiend voedselbos dat buurtbewoners samenbrengt én verbindt met de natuur, mede dankzij een bijdrage uit het GroenDoen Fonds.

Van weiland naar belevingsbos 

In het Twentse Haaksbergen is een voormalig weiland omgetoverd tot een voedselbos en pluktuin. Het idee van Belevingsbos Sonderenstraat werd ingediend door de Natuurtafel, een samenwerking van IVN Haaksbergen, Natuur & Milieu en andere groene organisaties in Haaksbergen. Er zijn ruim vijftien enthousiaste vrijwilligers bij het project betrokken. Ieder heeft zo z’n eigen kwaliteiten: van natuurontwikkeling, het aanleggen van een moestuin tot natuureducatie.  

Hun grootste droom? Het creëren van een bos waarin vrijwilligers, basisschoolleerlingen en buurtbewoners met elkaar gaan leren hoe om te gaan met de natuur, wat je zelf kunt bijdragen en hoe je zelf in je voedsel kunt voorzien. Het GroenDoen Fonds gaf ze financieel steuntje in de rug om deze droom waar te maken.  

Eerste duurzame oogst 

Na een zorgvuldig uitgedacht plan, gingen in november 2022 de eerste boompjes en struiken de grond in, zoals tamme kastanjes, essen, peren en gagel. Elke boom of struik kreeg de juiste plek: in de zon of juist in de schaduw. Ook wordt er een waterloop gelegd, zodat het project zelfvoorzienend wordt met water. 

Dankzij het harde werken van de vrijwilligers werpt het piepjonge bos nu al z’n eerste vruchten af. Tijdens ons bezoek hingen de eerste peertjes al aan de fruitbomen en werden de eerste bessen geoogst. Ook stonden de felgekleurde cosmea’s en zinnia’s rondom de moestuin prachtig in bloei, waar weer allerlei insecten op af kwamen.  

Leren van de natuur 

Iedereen is welkom in het Belevingsbos. Verschillende schoolklassen, kinderdagverblijven en BSO’s uit de buurt hebben al meegeholpen. “De kinderen bloeien volledig op na een dagje in de natuur. Ze verwonderen zich over alles wat er leeft en groeit. En zo krijgen ze mee wat de aarde allemaal te bieden heeft.” Het educatieve aspect is erg belangrijk voor de groep vrijwilligers, dus hier willen ze graag nog meer mee doen in de toekomst.  

Ook buurtbewoners bloeien op 

Elke donderdagochtend komen de vrijwilligers samen om in de tuin te werken. Daarnaast is er één keer per maand op zaterdag een grotere samenwerkdag. Iedereen is welkom om de handen uit de mouwen te steken. En met succes: steeds meer mensen melden zich aan om te komen helpen.  

Hans is chef vrijwilliger en sinds kort met pensioen. Hij had een pittige baan in de verslavingszorg. Hij zag dit project als een mooie kans om bewoners van Haaksbergen met elkaar in contact te brengen. "Het is een mooie uitdaging om verschillende mensen met elkaar, in de natuur, in contact te brengen. Ook mensen die een extra duwtje in de rug nodig hebben." Hij heeft voorbeelden van mensen die moeizaam contact maken en vereenzamen. Vervolgens Hans zijn juist zij niet meer weg te slaan uit de tuin.   

Ook buiten het Belevingsbos worden mensen geïnspireerd. De vrijwilligers vertellen dat steeds meer buurtbewoners tegels uit de tuin te halen en het groen erin zetten. Zo zorgt het buurtinitiatief niet alleen een verbinding met de natuur, maar ook met elkaar. En dat is precies waar we met het GroenDoen Fonds voor staan. 

“Het is een mooie uitdaging om verschillende mensen met elkaar, in de natuur, in contact te brengen. Ook mensen die een extra duwtje in de rug nodig hebben.” 


Meer groene initiatieven dankzij het Univé Buurtfonds 

Het GroenDoen Fonds is een initiatief van Trees for All. Deze stichting plant bossen in Nederland en het buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezondere leefomstandigheden. Vanuit het GroenDoen Fonds steunt Trees for All lokale initiatiefnemers die samen bomen en struiken willen planten in hun eigen leefomgeving. Denk aan een buurtbos, belevingstuin, plukboomgaard of houtsingel. Of een dorpspark waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Zo kan iedereen genieten van een groener Nederland. 

Een groene buurt zorgt niet alleen voor verkoeling en extra zuurstof, maar ook voor een plezierige en gezonde leefomgeving. Waarden die goed aansluiten bij de doelen van het Univé Buurtfonds en Trees for All. Dankzij deze samenwerking zullen er komende jaren nog veel meer mooie lokale, groene initiatieven volgen. 

Vergroen ook jouw buurt  

Wil jij ook meer bomen en struiken planten in jouw omgeving? Het GroenDoen Fonds van Trees for All helpt jouw plan waar te maken. Dien hier jouw aanvraag in voor een financieel steuntje in de rug: www.treesforall.nl/groendoen-fonds

Univé Buurtfonds is een nieuwe partner van het GroenDoen Fonds. Van links naar rechts: Marre Groothuis (Community Event Marketeer Univé Oost), Rolinde de Haan (Projectmanager Trees for All), Simone Groenendijk (Directeur Trees for All), Dorothé Beernink (Raad van Bestuur Univé Oost), Pieter van der Ban (Manager Univé Buurtfonds) en Sophie Oostveen (Projectmanager Univé Buurtfonds).