Ga naar inhoud

Tiny Buurthouse

Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Een onderdeel van het probleem is dat het moeilijk is om eenzame mensen te bereiken: ze komen niet naar buurthuizen en ze nemen niet deel aan buurtbarbecues. Daarom komt het Tiny Buurthouse naar hen toe in verschillende delen van Amsterdam. In de vorm van een grote betimmerde bakfiets, een buurthuis op wielen met een verbindende functie. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

Studio Pancake is een stichting in Amsterdam, een organisatie met cultuurmakers en ondernemers met een sterk maatschappelijke achtergrond. Onze passie ligt in het organiseren van positieve initiatieven die vrijgevigheid versterken, eenzaamheid tegengaan en saamhorigheid versterkt.

We creëren creatieve momenten die mensen actief laat meedoen en laat nadenken. Al onze projecten gaan over samen de wereld beter maken en samen eenzaamheid tegengaan. Onze projecten zijn snel op te zetten en laagdrempelig, zodat iedereen kan meedoen.

Ons verhaal

De naam Studio Pancake is ontstaan door de reisavonturen van medeoprichter Willem Dieleman. Over de hele wereld heeft hij gratis pannenkoeken gebakken om zo met mensen in contact te komen en grappige herinneringen te creëren. Heel laagdrempelig en natuurlijk lekker. Dit idee is in Amsterdam voortgezet door pannenkoeken te bakken vanuit een bakfiets: de pannenkoekenbakfiets.

Tijdens het ombouwen van een bakfiets voor dit doel werd de associatie gemaakt met een rijdend buurthuis, waardoor de naam Tiny Buurthouse ontstond. Het gezelligste buurthuis van de stad kan naar mensen toekomen om hun eenzaamheid aan te pakken. Zo worden er bijvoorbeeld ontmoetingen georganiseerd tussen Amsterdamse jongeren en ouderen. Of een mobiele kerststal die tijdens de Tiny Kerst Tour door Amsterdam-West reed.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

Mensen vinden het heel leuk. De eerste reactie is vooral verrassing, want ze kijken er soms wel van op. Of ze vinden het meteen heel gezellig, terwijl ze dat niet verwachten op straat. Kinderen klimmen graag op de bakfiets en dan mogen ze een stukje meerijden. Je merkt echt dat het verbindend werkt. Mensen in de buurt krijgen dankzij de bakfiets contact met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan daklozen en gezinnen met kinderen, die elkaar anders nooit zouden spreken. Maar omdat ze allebei onderdeel zijn van een grappige ontmoeting, lukt dat nu wel. Het wordt als heel laagdrempelig ervaren.

Hulp van het Buurtfonds

Onze aanvraag bij Univé Buurtfonds hebben we online gedaan, maar dan via een omweg. Oorspronkelijk was de aanvraag ingediend bij de jongerenchallenge ‘Fiks je buurt’, maar we pasten qua leeftijd beter bij Univé Buurtfonds. Daarover werden we telefonisch ingelicht, waarna een heel spontaan en fijn telefoongesprek ontstond. In vergelijking met andere fondsaanvragen vond ik het proces heel laagdrempelig.

Om het project Tiny Buurthouse te kunnen financieren, vroegen we een bijdrage van € 10.000 aan Univé Buurtfonds. Dat bedrag hebben we ook gekregen. Het resterende bedrag hebben we zelf op andere manieren bij elkaar verzameld, onder andere door andere fondsen te benaderen en een crowdfunding door (uiteraard) pannenkoeken te verkopen voor dit doel. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

Het plan is om wat langer in een bepaalde buurt te staan met het Tiny Buurthouse, bijvoorbeeld twee weken. Dan is er iets meer herkenbaarheid voor de bewoners en kunnen ze er even aan wennen.

Daarnaast is het de bedoeling om ook buiten Amsterdam op pad te gaan. We willen in heel Nederland aan de slag, zowel steden als dorpen, om eenzaamheid tegen te gaan. Zo staat er in april 2023 al een week in Houten gepland. Verder maken we in september 2023 een fundraising-rit naar Luxemburg. Tot slot mogen ook anderen het Tiny Buurthouse inzetten voor hun eigen ideeën.

Contact

Kijk voor meer informatie op https://studiopancake.nl/ of mail naar willem@studiopancake.nl.